Udostępnij

Ministerstwo Środowiska: „Górne spalanie nie uwolni nas od smogu”

23.01.2024

Polski Alarm Smogowy w pierwszej połowie roku wysłał do Ministerstwa Środowiska pismo, w którym poprosił między innymi o zajęcie stanowiska wobec metody tzw. palenia od góry. Ministerstwo odpowiedziało, pisząc między innymi tak: „górne spalanie nie uwolni nas od smogu”. Link do pobrania całej odpowiedzi znajdziecie pod tekstem, a my ograniczymy się do wybrania i zacytowania kilku najistotniejszych fragmentów.

Odpowiedź zaczyna się tak:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 2 kwietnia 2019 r., dotyczącego tzw. »górnego spalania« w tradycyjnych kotłach na paliwa stałe, uprzejmie wyjaśniam, że nieuprawniony jest pogląd wyrażony w Państwa piśmie, iż Ministerstwo Środowiska utożsamia taki sposób spalania z próbą rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce.”

W kolejnych fragmentach Ministerstwo Środowiska odnosi się do poradnika „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”, a także zatytułowanych tak samo broszury informacyjnej i ulotki:

„Materiały te były dystrybuowane przez Ministerstwo Środowiska w ramach akcji popularyzujących ideę »czystego spalania paliw stałych«, zwłaszcza w odniesieniu do właścicieli indywidualnych instalacji grzewczych, w tym przez udostępnienie organom samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, jak również jednostkom dydaktyczno-oświatowym różnych szczebli, a także organizacjom pozarządowym. (…) W tych materiałach podkreśla się m.in., że:

– stosując przestarzałe urządzenia grzewcze i nie dbając o komin szkodzimy sobie i środowisku, natomiast stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki wytwarzania ciepła z paliw stałych (wysokosprawne urządzenia grzewcze) dbamy o zdrowie i chronimy środowisko,

– dbałość o środowisko i zdrowie zapewniają m.in.: prawidłowy montaż i obsługa urządzenia grzewczego (zgodnie z wytycznymi producenta), zabudowa odpowiedniej instalacji kominowej oraz stosowanie właściwego paliwa (odpowiedniego dla danego urządzenia),

– wybierając urządzenie grzewcze należy szukać urządzeń najwyższej 5 klasy.”

Dalej podkreślono między innymi, że w rozdziale poradnika, który został poświęcony dobrym praktykom pozyskiwania czystego ciepła, wymieniono: obniżenie zapotrzebowania na ciepło użytkowe, a więc termomodernizację, oraz wymianę starego kotła na nowoczesny.

Dokument zakończono w taki sposób:

Do czasu, kiedy nie nastąpi pełna likwidacja/wymiana przestarzałych kotłów, istotne jest, aby ich użytkownicy korzystali z prostych zasad i dostępnych rozwiązań wpływających na ograniczanie emisji i oddziaływanie na stan powietrza. W niektórych przypadkach – co potwierdzają także informacje zamieszczone w Państwa piśmie – poprawa warunków spalania i ograniczenie emisji mogą być osiągnięte przez zastosowanie tzw. górnego spalania. Oczywistym jest, że metoda ta może być stosowana tylko wtedy, gdy jest dopuszczalna i bezpieczna zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia grzewczego. W pełni podzielamy natomiast pogląd wyrażony w Państwa piśmie, że górne spalanie nie uwolni nas od smogu.”

TUTAJ można pobrać całą odpowiedź w pliku PDF.

A TUTAJ znajdziecie więcej informacji o metodzie górnego spalania.

Fot. Shutterstock.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.