Szukają gmin do testów innowacyjnych systemów wentylacji. Obecne rozwiązania mają dwie wady

141
0
Podziel się:

W ramach jednego z projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowano innowacyjne systemy wentylacji, pozwalające oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń. Dzieje się to przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na energię w budynku. W związku z tym, NCBR poszukuje teraz gmin dysponujących lokalami komunalnymi, w których możliwe byłoby zademonstrowanie i przetestowanie systemów.

Poszukiwane gminy muszą dysponować lokalami komunalnymi, w których możliwe byłoby zamontowanie innowacyjnych systemów wentylacji. Instalacja odbędzie się na koszt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak czytamy w ogłoszeniu na stronach NCBR, „do obowiązków wybranych w konkursie Partnerów będzie należeć właściwa dbałość o powierzony system oraz – w miarę potrzeby – jego udostępnianie w celu zaprezentowania zastosowanej funkcjonalności”.

Wnioski można składać do 14 lipca 2023 roku, do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można natomiast znaleźć na stronach NCBR.

„Głównym celem współpracy jest zademonstrowanie w warunkach rzeczywistych możliwości innowacyjnych systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i chłodu. Opracowano je w ramach przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 'Wentylacja dla szkół i domów'” – mówi SmogLabowi dr inż. Sławomira Dumała z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, koordynująca projekt.

Wentylacja grawitacyjna ma poważne wady

„W chwili obecnej przygotowane przez wykonawców systemy wentylacji są w trakcie szczegółowych badań w laboratorium Politechniki Śląskiej. Dwa rozwiązania, które uzyskają największą liczbę punktów, będą miały możliwość zaprezentowania i przetestowania swoich urządzeń w wybranych lokalach komunalnych” – zwraca uwagę dr inż. Dumała.

„Zdecydowana większość budynków w Polsce wyposażona jest w system wentylacji grawitacyjnej. System ten posiada jednak dwa istotne ograniczenia. Pierwsze to niska skuteczność wymiany powietrza. Drugim jest natomiast wysoka energochłonność ze względu na wzrost liczby wymian powietrza przy niskich temperaturach (zużycie 30-60 proc. całkowitej energii zużywanej przez budynek)” – podkreśla.

Problemy związane z jakością powietrza wewnętrznego

„Ponadto badania naukowe niejednokrotnie pokazywały problemy związane z jakością powietrza wewnętrznego. Dotyczy to zarówno parametrów fizycznych, takich jak temperatura czy wilgotność, jak i chemicznych, m.in. odnotowywano podwyższone stężenia CO2, formaldehydu, lotnych związków organicznych oraz aerozolowych (pyły, bioaerozole)” – zwraca uwagę koordynatorka projektu.

Więcej na temat skutków nieodpowiedniej wentylacji, na przykładzie polskich szkół po termomodernizacji, pisaliśmy TUTAJ.

Odpowiedzią na wspomniane problemy mają szansę stać się innowacyjne systemy wentylacyjne. Ich rozwój jest celem przedsięwzięcia badawczego NCBR, które finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jak mówi nam dr inż. Dumała, „zgłoszone rozwiązania to efektywne ekonomicznie systemy wentylacji mechanicznej. Gwarantują one wysoką jakość powietrza (obniżenie stężenia CO2, filtrację cząstek PM2,5 oraz PM10, obniżenie stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych), przy zminimalizowaniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (odzysk ciepła i chłodu)”.

_

Wnioski można składać do 14 lipca 2023 roku, do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można natomiast znaleźć na stronach NCBR.

Zdjęcie: Quality Stock Arts / Shutterstock.com

Podziel się: