Udostępnij

Nie chcą sponsoringu ze strony uciążliwego zakładu

30.04.2019

Działająca w Skawinie Rada Społeczna ds. Ochrony Powietrza opublikowała stanowisko, w którym domaga się od burmistrza zdecydowanych działań dotyczących realizacji przez spółkę Valeo zapisów zawartego z gminą „porozumienia społecznego”. Rada chce, by do czasu rozwiązania problemu Skawina zawiesiła współpracę promocyjną i sponsorską z firmą. Co na to gmina?

Gmina Skawina i Valeo Autosystemy Sp. z o.o. zawarły w lipcu 2018 roku „porozumienie społeczne”, w którym ustalono główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość. [Z pełną treścią porozumienia można zapoznać się tutaj.]

Celem zawartego porozumienia było m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, uciążliwości zapachowych oraz akustycznych na terenie gminy.  Jednak jak twierdzi Rada Społeczna ds. Ochrony Powietrza [w stanowisku dostępnym tutaj], firma Valeo nie wywiązuje się z zapisów podpisanego w ubiegłym roku dokumentu.

W związku tym Rada domaga się od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, by ten m.in. wystąpił do spółki z zapytaniem o to, dlaczego nie zostały podjęte deklarowane działania; wystąpił do Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa Małopolskiego o wykonanie przeglądu ekologicznego i rewizji otrzymanych przez firmę pozwoleń; a także, by do czasu rozwiązania problemu jednostki podległe burmistrzowi zawiesiły współpracę promocyjną i sponsorską ze spółką Valeo.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Bartosza Lisowskiego, ze Skawińskiego Alarmu Smogowego:

„Jako Skawiński Alarm Smogowy, którego przedstawiciele wchodzą w skład Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza, nie widzimy postępu w realizowaniu zapisów umowy społecznej, jaką władze Gminy zawarły z firmą Veleo. Uciążliwości, które były głównym powodem jej podpisania, jak były – tak są. Deklarowana wola zmian nie przekłada się więc na działania.

Niektóre inne firmy, ostatnio Vesuvius, nawet nie podpisując umowy społecznej, dostrzegają problemy, których źródłem jest brak hermetyzacji produkcji, i podejmują się realizacji działań, które póki co okazują się być skuteczne. Skoro więc jest to możliwe, dlaczego nie udaje się to w Valeo?

Nie może być tak, że zakład tak uciążliwy dla otoczenia jest zarazem mecenasem kultury. Uważamy, że jest to pewien rodzaj rozdwojenia osobowości. Nie może być tak, że z jednej strony miasto podnosi firmę do rangi mecenasa kultury, a z drugiej pozwala na zatruwanie tej kultury i żyjących w niej mieszkańców. Skawińskiej kulturze lepiej przysłuży się hermetyzacja linii produkcyjnych w zakładzie, niż rozdawane dzieciom w przedszkolach kredki z jego logo. Te możemy kupić sami”.

[Zobacz także: Mieszkańcy Skawiny wymusili inwestycję, która ograniczy przemysłowy smród]

W imieniu gminy stanowisko Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza skomentował Tomasz Ożóg, wiceburmistrz Skawiny:

„Jak najbardziej przyjmujemy do wiadomości stanowisko Rady społecznej i postaramy się wykonać odpowiednie kroki zgodnie z jej sugestiami. Wystąpimy do zarządu Valeo w Polsce i do głównego zarządu we Francji z zapytaniami dotyczącymi tempa realizacji umowy społecznej, w której była mowa wprost o harmonogramie działań. Dokumenty w tej sprawie przygotuje Wydział Ochrony powietrza – myślę, że w przeciągu tygodnia po długim weekendzie majowym powinny zostać wysłane.

Jeżeli chodzi o Starostwo Powiatowe i pozostałe instytucje zajmujące się środowiskiem, to możemy dokonać takiego wystąpienia. Należy jednak pamiętać, że organy te działają według określonych ram prawnych i nasze wystąpienie niekoniecznie musi zaskutkować szybkimi działaniami ze strony tych organów. Niemniej samo wystąpienie i w związku z tym rozmowa na ten temat będzie mieć miejsce.

Jeśli chodzi o ostatni punkt stanowiska, czyli kwestie promocyjne, to instytucje gminne na pewno nie będą zawierać póki co nowych porozumień ze spółką Valeo. Część już zawartych porozumień zostanie przeglądnięta, natomiast jeśli będą dla nas rodziły jakieś negatywne skutki, to będziemy je wygaszać w sposób normalny, czyli wraz z końcem umowy. Nie mamy jednak wpływu na organizacje pozarządowe – będziemy je o tym informować, mówiąc o naszym poparciu dla stanowiska Rady, natomiast decyzje będą należały do właściwych organizacji pozarządowych, które są od nas niezależne”.

 

Z pełnym stanowiskiem skawińskiej Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza zapoznać się można tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Agnes Kantaruk

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.