Nie chcą sponsoringu ze strony uciążliwego zakładu

Podziel się:
Nie chcą sponsoringu ze strony uciążliwego zakładu. Skawińska Rada Społeczna apeluje do burmistrza Skawina Valeo umowa społeczna Skawiński Alarm Smogowy SAS stanowisko Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza

Działająca w Skawinie Rada Społeczna ds. Ochrony Powietrza opublikowała stanowisko, w którym domaga się od burmistrza zdecydowanych działań dotyczących realizacji przez spółkę Valeo zapisów zawartego z gminą „porozumienia społecznego”. Rada chce, by do czasu rozwiązania problemu Skawina zawiesiła współpracę promocyjną i sponsorską z firmą. Co na to gmina?

Gmina Skawina i Valeo Autosystemy Sp. z o.o. zawarły w lipcu 2018 roku „porozumienie społeczne”, w którym ustalono główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość. [Z pełną treścią porozumienia można zapoznać się tutaj.]

Celem zawartego porozumienia było m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, uciążliwości zapachowych oraz akustycznych na terenie gminy.  Jednak jak twierdzi Rada Społeczna ds. Ochrony Powietrza [w stanowisku dostępnym tutaj], firma Valeo nie wywiązuje się z zapisów podpisanego w ubiegłym roku dokumentu.

W związku tym Rada domaga się od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, by ten m.in. wystąpił do spółki z zapytaniem o to, dlaczego nie zostały podjęte deklarowane działania; wystąpił do Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa Małopolskiego o wykonanie przeglądu ekologicznego i rewizji otrzymanych przez firmę pozwoleń; a także, by do czasu rozwiązania problemu jednostki podległe burmistrzowi zawiesiły współpracę promocyjną i sponsorską ze spółką Valeo.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Bartosza Lisowskiego, ze Skawińskiego Alarmu Smogowego:

„Jako Skawiński Alarm Smogowy, którego przedstawiciele wchodzą w skład Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza, nie widzimy postępu w realizowaniu zapisów umowy społecznej, jaką władze Gminy zawarły z firmą Veleo. Uciążliwości, które były głównym powodem jej podpisania, jak były – tak są. Deklarowana wola zmian nie przekłada się więc na działania.

Niektóre inne firmy, ostatnio Vesuvius, nawet nie podpisując umowy społecznej, dostrzegają problemy, których źródłem jest brak hermetyzacji produkcji, i podejmują się realizacji działań, które póki co okazują się być skuteczne. Skoro więc jest to możliwe, dlaczego nie udaje się to w Valeo?

Nie może być tak, że zakład tak uciążliwy dla otoczenia jest zarazem mecenasem kultury. Uważamy, że jest to pewien rodzaj rozdwojenia osobowości. Nie może być tak, że z jednej strony miasto podnosi firmę do rangi mecenasa kultury, a z drugiej pozwala na zatruwanie tej kultury i żyjących w niej mieszkańców. Skawińskiej kulturze lepiej przysłuży się hermetyzacja linii produkcyjnych w zakładzie, niż rozdawane dzieciom w przedszkolach kredki z jego logo. Te możemy kupić sami”.

[Zobacz także: Mieszkańcy Skawiny wymusili inwestycję, która ograniczy przemysłowy smród]

W imieniu gminy stanowisko Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza skomentował Tomasz Ożóg, wiceburmistrz Skawiny:

„Jak najbardziej przyjmujemy do wiadomości stanowisko Rady społecznej i postaramy się wykonać odpowiednie kroki zgodnie z jej sugestiami. Wystąpimy do zarządu Valeo w Polsce i do głównego zarządu we Francji z zapytaniami dotyczącymi tempa realizacji umowy społecznej, w której była mowa wprost o harmonogramie działań. Dokumenty w tej sprawie przygotuje Wydział Ochrony powietrza – myślę, że w przeciągu tygodnia po długim weekendzie majowym powinny zostać wysłane.

Jeżeli chodzi o Starostwo Powiatowe i pozostałe instytucje zajmujące się środowiskiem, to możemy dokonać takiego wystąpienia. Należy jednak pamiętać, że organy te działają według określonych ram prawnych i nasze wystąpienie niekoniecznie musi zaskutkować szybkimi działaniami ze strony tych organów. Niemniej samo wystąpienie i w związku z tym rozmowa na ten temat będzie mieć miejsce.

Jeśli chodzi o ostatni punkt stanowiska, czyli kwestie promocyjne, to instytucje gminne na pewno nie będą zawierać póki co nowych porozumień ze spółką Valeo. Część już zawartych porozumień zostanie przeglądnięta, natomiast jeśli będą dla nas rodziły jakieś negatywne skutki, to będziemy je wygaszać w sposób normalny, czyli wraz z końcem umowy. Nie mamy jednak wpływu na organizacje pozarządowe – będziemy je o tym informować, mówiąc o naszym poparciu dla stanowiska Rady, natomiast decyzje będą należały do właściwych organizacji pozarządowych, które są od nas niezależne”.

 

Z pełnym stanowiskiem skawińskiej Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza zapoznać się można tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Agnes Kantaruk

Podziel się: