Pionierska decyzja Nowej Zelandii. Nowe obowiązki dla banków i spółek giełdowych

569
0
Podziel się:

Parlament Nowej Zelandii poparła przepisy, które zobligują instytucje finansowe, w tym banki i spółki giełdowe, do nowego rodzaju sprawozdawczości. Chodzi o informowanie o tym, jaki związek prowadzone przez nie działania mają z problemem zmian klimatu. Władze chcą, by kraj stał się pionierem w tym zakresie.

Przegłosowana przez parlament nowelizacja prawa ma sprawić, że kwestia zmian klimatu będzie poważniej traktowana przez największe instytucje finansowe. Jak informuje strona rządowa, nowe prawo dotyczyć ma raportowania na temat związku prowadzonych działań z problemem zmian klimatycznych.

Jak podkreśla rząd Nowej Zelandii, celem sprawozdań będzie dopilnowanie, by skutki zmian klimatu były rutynowo uwzględniane w decyzjach biznesowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Mają one również pozwolić na wykazanie, że kwestia klimatu jest traktowana odpowiedzialnie, a także sprzyjać płynnemu przejściu na bardziej zrównoważoną, niskoemisyjną gospodarkę. A to kwestie, które coraz częściej interesują inwestorów, a także opinię publiczną.

Czytaj także: Zmiany klimatu dotykają obszar zamieszkiwany przez 85 proc. ludzkości

Nowa Zelandia: wpływ na klimat bardziej jawny

Obecnie, jak podaje rząd, większość dużych podmiotów w Nowej Zelandii dostarcza w tym zakresie ograniczone informacje. Bywa również tak, że przekazują je w sposób niejasny.

Prawo obejmie duże instytucje, których aktywa przekraczają kwotę miliarda dolarów nowozelandzkich. Chodzi przede wszystkim o banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i towarzystwa budowlane, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także ubezpieczycieli. Niezależnie od aktywów obowiązek sprawozdawczości dotyczyć będzie wszystkich spółek notowanych na nowozelandzkiej giełdzie.

Czytaj także: Raport ONZ obnaża problemy w obniżaniu emisji CO2. Daleko nam do celów z Paryża

„Utorować drogę innym krajom”

„Ta ustawa będzie wymagała od ok. 200 największych uczestników rynku finansowego w Nowej Zelandii ujawnienia jasnych, porównywalnych i spójnych informacji na temat zagrożeń i możliwości, jakie zmiany klimatyczne oznaczają dla ich biznesu” – powiedział w oświadczeniu David Clark, minister handlu i spraw konsumenckich.

Nowe prawo miałoby obowiązywać od 2023 roku. Za standardy raportowania odpowiedzialna będzie Rada ds. Sprawozdawczości Zewnętrznej (XRB).

Czytaj także: „World Energy Outlook 2021”: zerowe emisje netto do 2050

James Shaw, minister ds. zmian klimatu, ocenił, że nowe prawo zachęci instytucje finansowe do bardziej zrównoważonej działalności. Pomoże również lepiej uwzględniać skutki zmian klimatycznych w strategiach biznesowych. „Nowa Zelandia jest światowym liderem w tej dziedzinie i pierwszym krajem, który wprowadził obowiązkową sprawozdawczość związaną z klimatem dla sektora finansowego. (…) Mamy okazję utorować drogę innym krajom do wprowadzenia takiego obowiązku” – powiedział Shaw.

_

Zdjęcie: Shutterstock/Junki Asano

Podziel się: