Oceany można jeszcze uratować. Naukowcy wyliczyli, że potrzeba 30 lat działań

Podziel się:

Międzynarodowy zespół specjalistów, zajmujący się badaniem oceanów, twierdzi na łamach „Nature”, że wystarczyłoby 30 lat zdecydowanych działań ochronnych, by znacząco odbudować zniszczone przez działalność człowieka życie morskie. „Znajdujemy się w punkcie, w którym możemy wybrać, jaką chcemy pozostawić po sobie spuściznę: czy oceany będą tętniące życiem, czy nieodwracalnie zaburzone” – powiedział Carlos Duarte zaangażowany w prace zespołu.

Międzynarodowy zespół naukowców, pod kierownictwem badaczy z saudyjskiego King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), połączył siły, by opracować plan działań, które są ich zdaniem niezbędne dla odbudowy życia morskiego na Ziemi. Wyniki swoich analiz opublikowali na łamach prestiżowego „Nature„, a w zespole obok badaczy z KAUST znaleźli się specjaliści z 16 uniwersytetów z 10 krajów, m.in. z amerykańskich Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz Boston University.

„Znajdujemy się w punkcie, w którym możemy wybrać, jaką chcemy pozostawić po sobie spuściznę: czy oceany będą tętniące życiem, czy nieodwracalnie zaburzone” – powiedział Carlos Duarte , profesor nauk oceanicznych w KAUST. „Nasza analiza dostarcza konkretne, oparte na dowodach rozwiązania, które mogą być wdrożone na skalę globalną” – podkreśla naukowiec.

Czytaj także: Oceany się duszą. Ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie środowiska powodują rozrost stref martwych wód

Opierając się na dotychczasowych przypadkach skutecznej ochrony życia morskiego, autorzy artykułu wskazują na kluczowe obszary, w których działania są niezbędne do „uzdrowienia” ziemskich oceanów. Twierdzą, że przy wystarczających wysiłkach znacząca poprawa stanu oceanicznych ekosystemów jest możliwa po 30 latach intensywnych działań.

Jako dowód na to, że ludzie są w stanie skutecznie chronić życie morskie, naukowcy przytaczają m.in. statystyki dotyczące dotychczasowych prac z pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Wynika z nich, że liczba gatunków morskich, uznawanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone wyginięciem zmniejszyła się z 18 proc. na początku wieku do 11,4 proc. w roku 2019. Zdaniem autorów artykułu niezbędne jest zwiększenie wysiłków, wymagające 10-20 mld dolarów rocznie.

Czytaj także: Najważniejsze fakty o zmianie klimatu da się przekazać w pół minuty

Pośród głównych elementów ekosystemów, których ochroną należy się zająć, autorzy artykułu wymienili: rafy koralowe, wodorosty morskie, rafy ostrygowe, słone mokradła, namorzyny, trawy morskie, przedstawicieli współczesnej megafauny oceanicznej oraz gatunki żyjące w najgłębszych częściach oceanów.

Jako równie istotny element wskazano ponadto problem zmian klimatycznych, którego zaniedbanie – zdaniem naukowców – może zniweczyć wszelkie inne działania. Autorzy artykułu podkreślają, że wywołane przez człowieka zmiany klimatu już dziś znacząco ograniczają zakres odbudowy m.in. tropikalnych koralowców. Zespół podkreśla przy tym, że misja poprawy jakości życia morskiego może się powieść tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte najbardziej ambitne cele w ramach tzw. Porozumienia Paryskiego.

_

Dostęp do szczegółów wspomnianych analiz i rekomendacji (w j. angielskim) można uzyskać tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Rich Carey

Podziel się: