Udostępnij

Ozon. Skąd się bierze i kiedy jest go najwięcej?

03.08.2021

Środek lata to dobry czas, by napisać coś o ozonie.

Ozon to tzw. odmiana alotropowa tlenu. „Normalna” cząsteczka tlenu składa się z dwóch atomów tego pierwiastka (wzór chemiczny O2), cząsteczka ozonu zaś z trzech (O3). Dodatkowy atom tlenu łatwo się odłącza, dlatego ozon chętnie wchodzi w reakcje chemiczne, jest silnym utleniaczem.

Wiele osób kojarzy ozon przede wszystkim z chroniącą nas przed promieniowaniem ultrafioletowym warstwą ozonową i problemem „dziury ozonowej”. To dobre skojarzenie. Tyle że warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze (w zależności od szerokości geograficznej od 12 do 30 km nad powierzchnią Ziemi). A nas tu akurat bardziej interesuje ozon występujący przy powierzchni ziemi, czyli tzw. ozon troposferyczny.

Dlaczego powinniśmy interesować się ozonem?

Przede wszystkim dlatego, że szkodzi on naszemu zdrowiu. A także dlatego, że szkodzi roślinom, w tym roślinom uprawnym, co może wpływać na wysokość plonów. Wreszcie dlatego, że jest ważnym gazem cieplarnianym.

Czytaj także: Ozon: groźny dla dzieci, osób starszych i astmatyków

Ozon w atmosferze

Skąd bierze się ozon w dolnych warstwach atmosfery? Część spływa ze stratosfery, ale część powstaje z innych zanieczyszczeń w reakcjach chemicznych zachodzących pod wpływem światła słonecznego. Te „inne zanieczyszczenia”, tzw. prekursory ozonu, to przede wszystkim dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO) i metan (CH4). A także lotne związki organiczne (LZO, ang. volatile organic compounds, VOCs) – na przykład niedopalone składniki benzyny czy oleju napędowego. Ale również węglowodory pochodzące ze źródeł naturalnych, choćby emitowane przez rośliny związki z grupy izoprenów.

Powstawanie ozonu

Mam nadzieję, że nie zniechęca Państwa ta odrobina chemii. Ani nawet równania reakcji chemicznych.

Podstawowe reakcje prowadzące do powstawania ozonu są następujące: pod wpływem światła ultrafioletowego dwutlenek azotu rozpada się na tlenek azotu i rodnik tlenowy (tlen atomowy),

NO2 + hν NO + O,

gdzie to wyrażenie na energię fotonu, czyli kwantu promieniowania, tu akurat ultrafioletowego. W zapisie reakcji takie „” (czytaj „ha ni”, h to stała Plancka, a ν częstość promieniowania) symbolizuje po prostu foton, czyli reakcja wyżej opisuje oddziaływanie fotonu z cząsteczką NO2.

Dalej, tlen atomowy reaguje z tlenem cząsteczkowym dając ozon:

O + O2 O3.

Dlatego właśnie stężenia ozonu są duże, kiedy mocno świeci słońce: w ciągu roku na wiosnę i w lecie, zaś w ciągu doby sytuacja często wygląda z grubsza tak jak na załączonym wykresie:

 class=

Stężenia ozonu mierzone na stacji Konstancin-Jeziorna 5 lipca 2018. Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Widać, że od rana stężenie gwałtownie rośnie gdzieś do wczesnego popołudnia, a mocno spadać zaczyna dopiero wieczorem.

W pokazanych wyżej reakcjach nigdzie nie występują wspomniane wcześniej LZO, metan i tlenek węgla. Biorą one jednak udział w innych reakcjach chemicznych, a ich obecność zwiększa stosunek stężenia NO2 do stężenia NO. Sprawia to, że powstawanie ozonu z dwutlenku azotu jest bardziej wydajne.


Co ciekawe w pobliżu ruchliwych ulic, gdzie w powietrzu jest dużo tlenku azotu (NO), ozonu jest mniej niż z dala od miejsc z intensywnym ruchem samochodów. Dlaczego? Bo ozon reaguje z NO:

NO + O3 NO2 + O2.

Zjawisko to po angielsku określane jest trudnym do zgrabnego przetłumaczenia terminem scavenging (czyszczenie?) I dlatego na stacjach komunikacyjnych, np. na al. Niepodległości w Warszawie lub al. Krasińskiego w Krakowie ozon w ogóle nie jest mierzony. Jest za to mierzony na stacjach tła miejskiego i regionalnego.

Ozon. Co to jest?

Co robić, by ozonu w powietrzu było mniej?

Na nasłonecznienie wielkiego wpływu nie mamy. Trzeba więc zmniejszać stężenia prekursorów ozonu, w tym dwutlenku azotu. Za emisję NO2 odpowiadają w Polsce przede wszystkim – mniej więcej po równo – energetyka i transport: silniki spalinowe, zwłaszcza silniki Diesla.

Poznaj również niezbędne informacje dotyczące szkodliwości dwutlenku azotu w powietrzu.

Za emisję tlenku węgla i lotnych związków organicznych – także przede wszystkim motoryzacja, przynajmniej w interesującym nas tutaj okresie – czyli poza sezonem grzewczym. Głównymi związanymi z działalnością człowieka źródłami metanu w powietrzu są rolnictwo, emisje z kopalń węgla kamiennego i wycieki gazu ziemnego.

Prognozy dla stężeń ozonu w Europie

W wielu miejscach w Europie prognozuje się w przyszłości występowanie wyższych niż obecnie stężeń ozonu, choć tego typu szacunki obarczone są sporą niepewnością (patrz mapa EEA). Przewidywany wzrost stężeń ozonu jest jedną z licznych konsekwencji zmiany klimatu.

Przewidywany wzrost stężeń ozonu w Europie pod koniec stulecia. Źródło: Europejska Agencja Środowiska.
Przewidywany wzrost stężeń ozonu w Europie pod koniec stulecia. Źródło: Europejska Agencja Środowiska.

Literatura:

Daniel A. Vallero. Fundamentals of Air Pollution (Fourth Edition)
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123736154

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie :
http://sojp.wios.warszawa.pl/dane-pomiarowe/?q=type:n,site:209

Europejskia Agencja Środowiska, prognozy stężeń ozonu dla Europy w przyszłości:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/air-pollution-by-ozone-2/assessment

Fot. Bluebells 2008/Flickr.

Autor

Jakub Jędrak

Fizyk, publicysta, działacz społeczny.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.