Udostępnij

Ponad połowa ludzkości narażona na wzrost zanieczyszczeń powietrza

20.06.2020

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii wykazał, że – pomimo wysiłków podejmowanych w wielu krajach na rzecz poprawy jakości powietrza – większość ludzkości nie odczuła zmiany na lepsze. Ponad połowa populacji ludzkiej (55,3 proc.) żyje na terenach, gdzie w latach 2010-2016 pogorszyła się jakość powietrza, jeśli chodzi o zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM2.5.

Na potrzeby badań zespół naukowców przeanalizował globalne dane na temat zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM2.5 w latach 2010–2016, zestawiając je z wysiłkami na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza, zarówno w ramach krótko-, jak i długoterminowych strategii politycznych. Wyniki ich prac opublikowano w środę w czasopiśmie naukowym „Nature Climate and Atmospheric Science„.

„Chociaż długoterminowe polityki mające na celu poprawę jakości powietrza okazały się skuteczne w wielu regionach, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, nadal istnieją miejsca, gdzie występuje niebezpiecznie wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza, w niektórych nawet pięciokrotnie przewyższający wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia” – powiedział w oświadczeniu prof. Gavin Shaddick z University of Exeter, który kierował badaniami.

Z badań naukowców wynika, że ponad połowa populacji ludzkiej (55,3 proc.) żyje na terenach, gdzie w latach 2010-2016 pogorszyła się jakość powietrza, jeśli chodzi o zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM2.5. Zwrócono jednak uwagę, że choć problem zanieczyszczeń dotyka cały świat, to najsilniej doskwiera mieszkańcom państw o średnich i niskich dochodach. Na przykład, w Ameryce Północnej i Europie roczna średnia ważona stężenia pyłów PM2.5 zmniejszyła się z 12,4 do 9,8 μg/m3, podczas gdy w środkowej i południowej Azji odnotowano wzrost z 54,8 do 61,5 μg/m3. Jako przyczynę poprawy sytuacji w bogatszej części świata wskazano polityki podejmowane na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Wśród głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2.5 wymieniono gospodarstwa domowe, przemysł, rolnictwo, transport oraz elektrownie węglowe. Jako dodatkowe źródła zanieczyszczenia wskazano m.in. spalanie odpadów. Gdzieniegdzie, m.in. w Afryce Subsaharyjskiej, w grę wchodzi także pustynny pył.

Należy jednak pamiętać, że pyły zawieszone (zarówno mniejsze PM2.5, jak i większe PM10) to nie jedyne zanieczyszczenia powietrza spotykane na świecie. Innym problemem, choć częściowo o podobnych źródłach są zanieczyszczenia tlenkami azotu.

_

Z pełnymi wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/artpage

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.