POP dla Mazowsza. Pierwsze województwo, które zakaże używania kominków, kiedy jest smog

Podziel się:
ochrona powietrza mazowsze

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował nowy Program Ochrony Powietrza na Mazowszu, który m.in. zakazuje rozpalania kominków podczas smogowych dni. – Do tej pory samorządy niechętnie podejmowały problem kominków, które w ostatnich latach stawały się coraz bardziej popularne – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

– Jest to program wyjątkowy, bo jako pierwszy w Polsce wprowadza zakaz używania kominków w dni smogowe, czyli wtedy, gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3 – mówi Andrzej Guła z PAS. Jak dodaje, regulacja nie zakazuje posiadania czy używania kominków, jeśli powietrze jest czyste. – Dotyczy ona tych budynków, w których kominek nie jest jedynym źródłem ciepła. Nowe prawo zakłada, że jeśli za oknem panuje smog, to rezygnacja przyjemności palenia w kominku powinna być podstawą działań antysmogowych – tłumaczy Guła.

Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego

Nowy Program Ochrony Powietrza na Mazowszu, którego częścią są zapisy o zakazie palenia w kominkach, został przegłosowany we wtorek (8.09) przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

– Do tej pory samorządy niechętnie podejmowały problem kominków, które w ostatnich latach stawały się coraz bardziej popularne. Przełomowe okazały się starania mieszkańców podwarszawskiej Podkowy Leśnej, jej burmistrza i radnych, którzy zaapelowali do Sejmiku o wprowadzenie takich rozwiązań. Jak pokazały badania jakości powietrza prowadzone w Podkowie, kominki odpowiadają tam za 50-70% smogu w sezonie grzewczym. To dzięki ich staraniom takie zapisy znalazły się w nowym programie dla Mazowsza – tłumaczy Guła. Sprawdź artykuł: Podkowa Leśna za zakazem palenia węglem.

Nowy POP dla Mazowsza zakłada także inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro oraz zakaz używania dmuchaw do liści. Wszystkie mazowieckie gminy mają czas do końca 2021 roku na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Mają również wyznaczoną liczbę kotłów do wymiany co roku oraz obowiązek reakcji na zgłoszoną interwencję dotyczącą paleniska w 12 godzin.

Warszawa będzie musiała zmodernizować tabor komunikacji miejskiej, zwiększyć liczbę połączeń tramwajowych, a do 2026 roku wprowadzić strefy ograniczonego transportu w wyznaczonych częściach miasta.

Według postanowień zawartych w POP Mazowsze, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć na gminę od 50 do 500 tys. zł kary za brak realizacji przepisów antysmogowych. Z kolei użytkownicy kotłów, które nie są zgodne z nowym prawem, mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za palenie śmieciami. Emisja smogu w Polsce staje się z roku na rok poważniejszym problemem.

Zdjęcie: Kisialiou Yury/Shutterstock

Podziel się: