PRECOP27. Eksperci dyskutowali o kluczowych problemach przed szczytem klimatycznym

309
0
Podziel się:

W dniach 18 i 19 października w Katowicach odbyła się konferencja PRECOP27. Podczas wydarzenia, organizowanego przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP, dyskutowano o kwestiach istotnych z punktu widzenia zbliżającego się szczytu klimatycznego COP27. Ten rozpocznie się już 6 listopada, w egipskim Sharm El Sheikh.

Dyskusje podejmowane w ramach PRECOP27 mają służyć wypracowaniu stanowisk przed konferencją klimatyczną COP27, która w tym roku odbędzie się w Egipcie. Wypracowane rekomendacje zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i polskiej delegacji na COP27, a także agend i programów ONZ właściwych w zakresie poruszanej tematyki. Trafią również do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz klimatycznych organizacji młodzieżowych.

Konferencja PRECOP27 odbyła się w dniach 18-19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w niej wzięło 1200 uczestników, a wśród prelegentów i panelistów znaleźli się eksperci z kraju i ze świata. 2500 osób śledziło transmisję online. Obok wystąpień poszczególnych gości, miejsce miały liczne panele dyskusyjne. Agenda objęła łącznie 21 sesji. Dotyczyły one takich zagadnień jak: zielone budownictwo, zrównoważony transport, edukacja klimatyczna, zrównoważona moda, społeczna odpowiedzialność biznesu, technologie dla klimatu, miasta dla klimatu, zasoby wodne i retencja.

Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza United Nations Global Compact (UNGC), a także Jens Wandel, podsekretarz generalny i p.o. dyrektora wykonawczego Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. reform w latach 2018-2021. W szczycie uczestniczyli również Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz Hatem Tageldin, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce.

Czytaj także: 6 listopada w Egipcie rusza COP27. Na tapecie adaptacja do zmian klimatu i nierówności

Przed ludzkością ogromne wyzwania

„Wyzwania, przed którymi stajemy dzisiaj jako organizacja międzynarodowa, są ogromne: pandemia COVID-19, konflikty zbrojne i katastrofy klimatyczne. Szczególnie w tej ostatniej kwestii potrzebny jest przełom. To właśnie kryzys klimatyczny zmusza nas bowiem do coraz poważniejszego kwestionowania statusu quo. Do poszukiwania zmian systemowych, do dostrzeżenia zależności, jakie zachodzą między kryzysem a pojawiającymi się możliwościami. Ale wymaga to od nas również porozumienia na wszystkich szczeblach władzy. Od poziomu globalnego po lokalny, a także współpracy z szeroką siecią partnerów, również z tymi z sektora prywatnego” – mówiła Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

„Konferencja PRECOP 27 pojawia się w krytycznym dla świata czasie, bowiem kryzys klimatyczny dotyka nas wszystkich. Susze i powodzie niszczą nasze ekosystemy, a zmiana klimatyczna to jedno z największych zagrożeń dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dobre wieści są jednak takie, że powstaje bardzo wiele zmian w sektorze prywatnym. Wydaje się, że jest on w stanie działać jako lider w tej kwestii. Cieszymy się, że członkowie United Nations Global Compact realizują te działania dwa razy szybciej niż inne podmioty. I że polskie firmy działają na rzecz edukacji klimatycznej, poprawiają stan powietrza i walczą o dekarbonizację transportu” – mówiła Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza United Nations Global Compact (UNGC).

Dyskusje o klimacie w cieniu wojny

„Dziś widzimy powrót do przeszłości w postaci wojny w Ukrainie i wywołanego nią globalnego kryzysu energetycznego i żywnościowego. PRECOP27 organizujemy, aby pokazać, że nadal trzeba też działać na rzecz klimatu. Choć proces ten nie jest ani łatwy, ani krótkotrwały” – mówił Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland oraz inicjator konferencji.

Czytaj także: Raport przed COP27: Zmiany klimatu oznaczają częstsze i bardziej śmiertelne upały

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, zwracał uwagę w wystąpieniu, że ludzkość musi działać. „Zadania, z którymi musimy się mierzyć, żeby powstrzymać kryzys klimatyczny, nie zostały anulowane przez pandemię i wojnę na Ukrainie. A wręcz mam wrażenie, że należy przez to je przyspieszyć ze względu na szybujące ceny energii” – podkreślał Kuśpik.

Globalne wyzwanie: transformacja energetyczna

Jednym z najistotniejszych zagadnień, które poruszano podczas PRECOP 27, była transformacja energetyczna.

Kwestie te poruszył również w swoim wystąpieniu Jens Wandel, dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Reform w latach 2018-2021. Zachęcał on, by transformacji energetycznej i drogi w kierunku neutralności klimatycznej nie postrzegać wyłącznie w kategorii kosztów. Przede wszystkim oznaczają one bowiem korzyści w różnych sferach życia. „Mówiąc o inwestycjach klimatycznych rzadko zwracamy uwagę na to, że przynoszą one także korzyści społeczne, zdrowotne, edukacyjne, sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy. Nie doceniamy tego, że nie tylko redukujemy poziom emisji CO2, ale w istocie inwestujemy w lepsze korzystanie z energii, w naszą przyszłość, w poprawę jakości życia” – mówił Wandel.

Dyrektor UNOPS przekonywał także, że transformacja w kierunku OZE to najlepsza strategia do zażegnania tego kryzysu. „Wysokie ceny energii sprawiają, że energia ze źródeł odnawialnych jest dziś bardzo konkurencyjna. Nie tylko ze względu na ceny, ale również konkurencyjna w sytuacji kryzysu bezpieczeństwa, z którym się borykamy” – zwrócił uwagę Wandel.

_

Konferencja PRECOP27 w Katowicach została zorganizowana przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP.

Zdjęcie: Materiały organizatorów

Podziel się: