Udostępnij

Przepytali kandydatów na prezydenta Krakowa. Padło kilka konkretów

03.04.2024

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze o ich plany w zakresie walki z zanieczyszczeniami powietrza. Pytania objęły cztery konkretne zagadnienia: wsparcie walki ze smogiem w tzw. „obwarzanku krakowskim”, usprawnienie transportu publicznego w mieście, strefę czystego transportu oraz strefę przemysłową. Komitetom zadano również pytanie o dodatkowe działania, które planują podjąć w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. 

W wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia (niedziela), w stolicy Małopolski zmierzy się 9 komitetów. Tylko 7 z nich przesłało odpowiedzi na zadane przez KAS pytania.

– Żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy od Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Z kolei Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa przekazał informację, iż w ogóle nie odniesie się do pytań – informuje organizacja.

Pierwsze pytanie dotyczyło ograniczenia napływu zanieczyszczeń z gmin ościennych. To znany problem, szczególnie widoczny w trakcie sezonu grzewczego. W gminach okalających Kraków wciąż dymi ponad 10 000 „kopciuchów”.

Najczęściej wymienianym rozwiązaniem (KWW Łukasza Gibały, KKW Koalicja Obywatelska, KWW Rafała Komarewicza i KWW Stanisława Mazura) jest przyjęcie przez Sejm ustawy metropolitalnej. Miałaby zapewnić fundusze i narzędzia do współpracy między samorządami. Większość komitetów proponuje również współpracę z gminami sąsiadującymi z Krakowem oraz wsparcie ich działań przy wykorzystaniu doświadczeń krakowskich urzędników.

KWW Samorządny Kraków proponuje, aby w ramach współpracy powstały patrole ekologiczne. Miałyby sprawdzać, czy mieszkańcy gmin ościennych nie użytkują najbardziej emisyjnych, starych kotłów na węgiel i drewno. Te będą zakazane od maja 2024 roku. KWW Andrzej Kuliga dodatkowo proponuje, aby Sejmik przeznaczył środki finansowe na program osłonowy dla uboższych mieszkańców.

Transport w mieście

Pytanie drugie odnosiło się do planów usprawnienia transportu publicznego i zachęcenia mieszkańców do wyboru komunikacji zbiorowej zamiast samochodów.

W tym przypadku komitety wyborcze wskazują przede wszystkim na konieczność budowy metra lub innej formy bezkolizyjnego podziemnego transportu szynowego. Dla wielu komitetów bardzo ważny jest również rozwój linii tramwajowych oraz szybkiej kolei aglomeracyjnej.

KWW Stanisława Mazura oraz KKW Koalicja Obywatelska postulują zmiany w systemie biletowym. Chodzi o ujednolicenie i integrację wszystkich środków transportu w ramach jednego biletu czy też karty aglomeracyjnej i nowe rozwiązania płatności za bilet. KWW Łukasza Gibały zwraca także uwagę na konieczność odpowiedniego planowania przestrzennego miasta wskazując, iż mniejsze odległości to mniejsza liczba podróży i większe prawdopodobieństwo wyboru innych środków komunikacji niż samochód.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Co planują kandydaci?

Trzecie pytanie dotyczyło strefy czystego transportu. Jej wprowadzenie jest jednym z rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń z samochodów.

Negatywnie o planach związanych z SCT wypowiedział się KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga zaznaczając, że kandydaci komitetu są „przeciwnikami narzucania zakazów i nakazów mieszkańcom Krakowa, a ewentualne strefy powinny być ściśle konsultowane z okolicznymi mieszkańcami i nie mogą prowadzić do nierównego traktowania”.

W podobnym tonie wypowiada się KW Prawo i Sprawiedliwość, według którego strefa musi być wprowadzana naturalnie w miarę wymiany samochodów przez mieszkańców.

Pozostałe komitety nieco przychylniej patrzą na SCT, jednak również wskazują na konieczność podjęcia szerszych konsultacji społecznych. KWW Łukasza Gibały postuluje, by SCT obejmowała Krakowian wyłącznie w zakresie nowo rejestrowanych pojazdów. W podobnym tonie wypowiada się KKW Koalicja Obywatelska, mówiąc, że strefa w pierwszej kolejności powinna dotyczyć pojazdów przyjeżdżających spoza Krakowa.

Ankieta zawierała również pytanie o to, czy zdaniem komitetów w Krakowie powinna powstać strefa przemysłowa, czyli obszar, na którym może dochodzić do przekroczeń standardów jakości środowiska, w tym jakości powietrza. W tym przypadku wszystkie komitety wypowiedziały się jednomyślnie – taka strefa nie powinna powstać w naszym mieście.

Co przez kolejnych 5 lat?

Ostatnie pytanie dotyczyło dodatkowych działań z zakresu poprawy jakości powietrza, które powinny zostać podjęte w Krakowie w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym przypadku pomysły komitetów były bardzo zróżnicowane.

KWW Stanisława Mazura skupia się przede wszystkim na wykorzystywaniu potencjału ekspertów z zakresu jakości powietrza z Krakowa i realizacji studium podstawowych tras rowerowych – dojazdowych od gmin ościennych, a także rozszerzeniu projektu długoterminowej wypożyczalni rowerów.

KWW Samorządny Kraków wskazuje na rozwój transportu szynowego i wymianę autobusów na bezemisyjne. Z kolei KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga mówi bardzo ogólnie o “egzekwowaniu założeń sejmiku województwa w zakresie poprawy jakości poprzez wsparcie i współpracę z gminami ościennymi.” KWW Andrzeja Kuliga „Ku Przyszłości” skupia się przede wszystkim na zieleni: zielone ulice, dosadzenia drzew i krzewów, tworzenie nowych parków.

KW Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miasto powinno wesprzeć finansowo i organizacyjnie kontrole samochodów, które są w złym stanie technicznym, aby zmniejszyć emisje transportowe. KWW Łukasza Gibały wskazuje przede wszystkim na rozwój transportu zbiorowego oraz troskę o zieleń. KKW Koalicja Obywatelska wymienia kilka punktów, m.in. poprawę kontroli pojazdów w zakresie emisji spalin, ustalenie warunków dla deweloperów w zakresie źródeł ciepła i energii czy przygotowanie szczegółowej analizy narażenia dzieci na smog transportowy – dotyczącej w szczególności astmy i jej skali w Krakowie.

Pełne odpowiedzi komitetów dostępne są TUTAJ.

Kraków wybiera – wielka zmiana po 22 latach?

O fotel prezydenta walczy w Krakowie 7 kandydatów. Początkowo było ich 9, jednak dwóch wycofało się popierając inną osobę. Po 22 latach prezydentury prezydent Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. To oznacza, że Kraków po dwóch dekadach wybierze nowego prezydenta.

Pytania Krakowskiego Alarmu Smogowego otrzymało wszystkie 9 komitetów wyborczych:

  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kuliga „Ku Przyszłości”
  • Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
  • Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców
  • Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga
  • Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Kraków
  • Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Mazura
  • Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa

Czytaj także: Tym truje krakowski obwarzanek. Dwa miesiące na likwidację 12 tys. kopciuchów

Zdjęcie tytułowe: shutterstock/TTstudio

Autor

SmogLab

Udostępnij

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.