Udostępnij

Przemysłowa produkcja żywności. „Zwiększanie wydajności kosztem środowiska i zdrowia”

06.06.2024

– Zmiany systemu produkcji żywności trzeba rozpocząć od zmiany sposobu organizacji, finansowania rolnictwa i wsi – pisze dr hab. inż. Tadeusz Pomianek*, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Agroekologia i suwerenność żywnościowa są naszymi pilnymi potrzebami.

W dwóch monografiach zespół prof. W. Misiąga przedstawił stan rzeczy i konieczne zmiany w formie 54 konkretnych rekomendacji. Problemem finansowania nie jest brak środków, ale ich złe adresowanie. Kluczowe kwestie związane z omawianym problemem prezentują w swoich artykułach naukowcy, którzy współtworzą blog. W niniejszym artykule sugeruję, jakie rolnictwo powinniśmy rozwijać na gruntach rolnych uwolnionych od przemysłowego systemu produkcji.


Artykuł pochodzi z autorskiego Zielonego Bloga prof. Tadeusza Pomianka: Idźmy w kierunku agroekologii i suwerenności żywnościowej, zamieszczonego na portalu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Co 2 tygodnie publikowane są na nim nowe artykuły prof. Pomianka oraz zaproszonych przez niego do współpracy ekspertów.   


Wyścig szczurów

Kontynuacja przemysłowej produkcji żywności to zaprzęgnięcie rolników i hodowców do wyścigu szczurów. Żeby przetrwać, zwiększają wydajność kosztem środowiska oraz ich i naszego zdrowia. A największe zyski i tak zgarniają pośrednicy, właściciele ferm, konsorcja międzynarodowe i fundusze inwestycyjne. Rolnikom zostają „ochłapy”. Prosty przykład? Za 1 kg pszenicy rolnik otrzymuje 0,8 zł, a za 1 kg chleba trzeba zapłacić 8-20 zł (10-25 razy więcej). 38 mln Polaków nie może być zakładnikami speców od wyciskania zysków!

Nie uda się zapewnić przyzwoitej opłacalności produkcji żywności przy poszanowaniu zdrowia, środowiska i ludzi bez rozstania się z barbarzyńskimi metodami uprawiania roli i hodowli zwierząt. Niech Ci, którzy twierdzą, że dbają o rolników, wykażą, że można inaczej.

Nie ma czego bronić również dlatego, że zarówno raporty NIK- u, jak i raport z UE podkreślają, że należymy do „liderów” kiepskiej jakości żywności. Przykłady oszustwa, także jeśli chodzi o eko żywność, są irytujące. Zatem uszczelnienie w tym zakresie przepisów prawa i ich skuteczna egzekucja to potrzeba chwili. Żywność to swoisty lek i w całym procesie technologicznym powinny być rygorystycznie przestrzegane zasady, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo zdrowia. Kontynuując obecny system, przegramy z ukraińskimi czarnoziemami i nie dostaniemy pieniędzy z UE na transformację systemu produkcji żywności.

Uprawa i chów w zgodzie z naturą

Ucieczką do przodu przed kumulującymi się problemami wokół rolnictwa i wsi jest stopniowe odchodzenie od systemu przemysłowego. Odchodzenie na rzecz uprawy rolnej i chowu w symbiozie z przyrodą. Powinniśmy iść w kierunku agroekologii i suwerenności żywnościowej. Nowy system ma być oparty na wiedzy, znajomości przyrody, a nie tylko na zysku. W rezultacie m.in. skrócą się łańcuchy dostaw. Konieczne będą: lokalna kooperacja, małe przetwórstwo i budowa bazarów wraz z kontrolą jakości żywności. Będzie to stanowiło silny impuls rozwojowy dla wsi i małych miast.

Wieś przestanie być miejscem dystrybucji danin socjalnych z UE i budżetu państwa oraz „sypialnią”. Rentowność odzyskają średnie i wyspecjalizowane małe gospodarstwa. Wieś zacznie robić to, co powinna zawsze – produkować żywność w harmonii z przyrodą dla naszego zdrowia i dla własnej pomyślności. Taka wieś będzie magnesem dla ludzi, którzy mają dość miejskiego zgiełku i szukają pożytecznego społecznie kontaktu z przyrodą.

Zyskamy wszyscy, a przede wszystkim nasze zdrowie. Radykalnie zmaleje ilość toksycznych odpadów i o co najmniej 20 proc. emisja gazów cieplarnianych, co będzie ratunkiem dla środowiska i klimatu. Tym bardziej to kluczowa kwestia, bowiem Zachód stawia błędną diagnozę, jeśli chodzi o swoje problemy z demografią i opieką zdrowotną. Ich się nie rozwiąże bez poprawy kondycji człowieka.

Pora, aby w zwięzłych słowach opisać pojęcia „agroekologii” i „suwerenności żywnościowej”.

Agroekologia i suwerenność żywnościowa

Wg prof. O. DeSchuttera podstawą agroekologii jest stosunek do przyrody oparty na dużo większym szacunku dla panującej w ekosystemach komplementarności między ludźmi, florą i fauną. Rolnictwo odtwarza tę komplementarność na pojedynczym polu uprawnym. Agroekologia traktuje naturę bardziej jako sprzymierzeńca niż jako przeciwnika. W odwrotności do paradygmatu rolnictwa przemysłowego, które opiera się na ujarzmianiu przyrody i braniu roślin w karby monokultury z nasadzeniami w rzędach, które łatwo obrabia się za pomocą maszyn.

Jedną z praktyk charakterystycznych dla agroekologii jest zastępowanie pestycydów metodami kontroli biologicznej. Np.:

  • równoległymi nasadzeniami różnych gatunków roślin, które chronią przed niechcianymi intruzami;
  • zastępowanie chemicznych nawozów azotowych nawozami zielonymi lub wysiewaniem roślin strączkowych;
  • sadzenie żywopłotów, krzewów i drzew, które zatrzymują erozję, wychwytując część wiatru i spowalniając odpływ wód opadowych, dzięki czemu gleba może wchłonąć wilgoć.

Agroekologia zapewnia również większą bioróżnorodność upraw i podnosi odporność na wstrząsy pogodowe. A to dlatego, że na małej powierzchni współistnieje wiele różnych gatunków roślin uprawnych. Jest to też większa odporność ekonomiczna, bo nie zależy się w całości od jednej monokultury. Agroekologia nie sprowadza się jednak tylko do zestawu technik rolniczych; wymaga zmian całego łańcucha i relacji między uczestnikami rynku. Jedno z poważnych wyzwań stojących obecnie przed agroekologią wiąże się z faktem, że o ile produkuje ona dużo na małych powierzchniach, o wiele więcej niż w rozległych monokulturach, o tyle produkuje małe ilości bardzo różnorodnych produktów.

Z kolei o suwerenności żywnościowej pisze J. Skoczylas. Suwerenność żywnościową definiuje się jako: prawo ludzi do zdrowego i zgodnego z ich kulturą jedzenia produkowanego w oparciu o ekologiczne i zrównoważone metody. A także jako ich prawo do definiowania własnych systemów żywnościowych i rolnych.

Do łask wraca lokalna produkcja żywności kosztem szkodliwej specjalizacji wspomaganej przez absurdalnie rozbudowane łańcuchy dostaw. To powoduje konsumpcję coraz bardziej przetworzonej żywności.

„Zyski dla niewielu albo żywność dla wszystkich”

Koncepcja została opracowana i po raz pierwszy przedstawiona przez zrzeszający ponad 200 mln rolników i rolniczek ze wszystkich kontynentów międzynarodowy ruch chłopski La Via Campesina (Chłopska Droga) podczas rzymskiego Forum Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w 1996 r. Deklarację końcową Forum – „Profit for few or food for all” (Zyski dla niewielu albo żywność dla wszystkich) – zaprezentowano na Światowym Szczycie Żywnościowym. Szczyt ten odbył się w tym samym roku pod auspicjami ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Kamieniem milowym w rozwoju koncepcji suwerenności żywnościowej było Międzynarodowe Forum Suwerenności Żywnościowej. To odbyło się w 2007 r. w Mali z udziałem 500 osób z 80 krajów, przedstawicieli/-ek organizacji chłopskich, ekologicznych, ruchów kobiecych, miejskich i innych. Przyjęta wówczas Deklaracja Nyeleni jest ucieleśnieniem i syntezą wizji ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej i składa się z 6-ściu zasad suwerenności żywnościowej.

W przypadku Polski pamiętajmy, że wraz z ekspansją przemysłowych ferm hodowlanych i sieci handlowych, od połowy lat 90-tych upadały na dużą skalę małe i średnie gospodarstwa rolne. Ponadto znikała cała infrastruktura między rolnikiem a konsumentem, małe masarnie, zakłady przetwórcze, itp. Teraz zatem nie wystarczy tylko wspierać producentów zdrowej żywności, ale też odtworzyć wspomnianą infrastrukturę.

Tu także koniecznie trzeba przypomnieć, przed czym sugestywnie ostrzegała prof. P. Kramarz. Nowinki technologiczne, takie jak mięso in vitro, czy też uprawy bez gleby (np. akwakultury, hodowle hydroponiczne) nie rozwiążą problemu produkcji żywności z poszanowaniem klimatu i środowiska naturalnego.

*dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Prezydent Uczelni. Skupia się na wypracowaniu rozwiązań ważnych dla bezpiecznego jutra współczesnego człowieka.

Zdjęcie tytułowe: Fotokostic/Shutterstock

Autor

Tadeusz Pomianek

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.