Udostępnij

Rekordowe zainteresowanie wymianą kopciucha i termomodernizacją [DANE]

22.05.2024

Jeden z ulubionych programów dotacyjnych polaków – program „Czyste Powietrze” notuje kolejne rekordy. W pierwszy tydzień maja aż 5999 gospodarstw domowych złożyło wnioski o dotacje na łączną kwotę 315 milionów złotych. Od momentu uruchomienia programu, liczba złożonych wniosków wyniosła już ponad 860 tys., a ich całkowita wartość przekroczyła 27,8 miliarda złotych. Do tej pory podpisano 711 tys. umów, a na konta beneficjentów wypłacono łącznie ponad 10 mld zł. Zainteresowanie programem rośnie z miesiąca na miesiąc.

Program „Czyste Powietrze” został zaprojektowany w celu wsparcia finansowego polskich gospodarstw domowych w modernizacji swoich budynków. Dzięki temu możliwa jest wymiana starych pieców i kotłów grzewczych na bardziej ekologiczne rozwiązania, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza.

Poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, program przyczynia się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego. Rosnące zainteresowanie świadczy o rosnącej świadomości Polaków na temat potrzeby modernizacji swoich domów i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wysokie kwoty dotacji przyznawanych przez rząd umożliwiają skuteczną realizację niezbędnych prac modernizacyjnych. Dochodzi więc także kwestia ekonomiczna. Wiele osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na takie inwestycje, teraz zyskało realną szansę na poprawę warunków życia.

– Wzrost liczby złożonych wniosków na dotacje zwiększa szanse na zrealizowanie celu wymiany 3 milionów kopciuchów. Jednak sukces programu zależy także od dostępności środków finansowych oraz skuteczności działań promocyjnych i edukacyjnych – tłumaczy Andrzej Guła zapytany przez redakcję SmogLabu.

Kolejny rekord w programie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” nie tylko wspiera finansowo, ale również edukuje społeczeństwo w zakresie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. W ramach inicjatywy prowadzone są kampanie informacyjne, szkolenia oraz doradztwo techniczne. To z kolei pomaga beneficjentom w wyborze najlepszych dostępnych technologii. W perspektywie długoterminowej program polskiego rządu ma potencjał, aby znacząco poprawić jakość powietrza w Polsce, zmniejszyć koszty ogrzewania domów oraz poprawić efektywność energetyczną budynków.

Finalnie obywatele mogą cieszyć się nie tylko czystszym powietrzem, ale również niższymi rachunkami za ogrzewanie i wyższym komfortem życia.

O tym, że program „Czyste Powietrze” notuje rekordy informowaliśmy na początku kwietnia 2024 roku. Wtedy do urzędów trafiło ponad 6,6 tys. wniosków w ciągu zaledwie jednego tygodnia. W odpowiedzi Polski Alarm Smogowy opublikował specjalne narzędzie. Jest nim Barometr Czystego Powietrza, który na bieżąco pokazuje postęp w ramach składanych wniosków.

Tak rośnie zainteresowanie programem Czyste Powietrze – zestawienie miesięczne / Polski Alarm Smogowy

Zmiany w programie „Czyste powietrze”

W ostatnich latach walka o czyste powietrze stała się priorytetem dla wielu krajów, a Polska nie pozostaje w tyle. Ostatnio Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nowe zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Wiceminister Krzysztof Bolesta przedstawił kluczowe aspekty tych zmian, zaznaczając, że głównym celem jest zapewnienie beneficjentom programu dostępu do sprawdzonych i efektywnych rozwiązań. Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła będą kwalifikowane jedynie wtedy, gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

– Naszym nadrzędnym celem jest ochrona ludzi korzystających z dotacji, dlatego zmieniamy program. Pamiętajmy, że efektem programu ma być lepsza jakość powietrza i tym samym lepsza jakość życia Polek i Polaków. Aby ten cel zrealizować, musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń – i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła. Przez lata pozwalano na finansowanie słabej jakości urządzeń w „Czystym Powietrzu”. Teraz naprawiamy tę sytuację – stwierdził wiceminister klimatu.

Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak podkreśliła, że docelowo wymagane będą badania z akredytowanych laboratoriów w UE lub EFTA, ale tymczasowo dopuszczalne będą także europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To rozwiązanie ma zapewnić firmom czas na uzyskanie pełnej dokumentacji.

– Jednym słowem, jedyne co w tym zakresie zmieniamy, to chwilowo rozszerzamy katalog dokumentów będących podstawą wpisu na listę ZUM o uznane europejskich znaków jakości. Docelowo wszyscy producenci i dystrybutorzy pomp ciepła muszą przedstawić badania z akredytowanego laboratorium w Unii Europejskiej lub krajów EFTA. To chwilowe rozwiązanie umożliwi wybór technologii do ogrzewania zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami, a jednocześnie zapewni odpowiednią dostępność sprawdzonych i bezpiecznych pomp ciepła – stwierdziła prezes NFOŚiGW.

Minister zachęca do audytów energetycznych

Kontrole zgodności pomp ciepła będą przeprowadzane równolegle, aby eliminować z rynku niskiej jakości urządzenia. Działania te mają zabezpieczyć beneficjentów przed inwestycjami, które nie spełniają deklarowanych parametrów pracy.

Wiceminister Bolesta podkreślił również istotę odpowiedniego docieplenia budynków w kontekście instalacji nowych źródeł ciepła. Dlatego osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” mogą ubiegać się o dotację na audyt energetyczny, aby uniknąć wysokich rachunków za ciepło.

Od ogłoszenia nowych zasad Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) przeprowadził weryfikację 657 wniosków. Spośród nich tylko 91 zostało pozytywnie zaakceptowanych, a 566 odrzucono. Obecnie 102 wnioski czekają na weryfikację. Dodatkowo, Ministerstwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) monitorują i analizują proces wpisywania urządzeń na listę ZUM, biorąc pod uwagę opinie branżowych organizacji.

– Część z nich, podnosi argumenty przeciwko zatwierdzonym przez NFOŚiGW europejskim znakom jakości. Jedną ze strategii jest podważanie ich wiarygodności przez rzekome skargi, które mają wpływać na postrzeganie tych znaków. A takie działania mogą mocno dezorientować inwestorów. Dlatego, jako PORT PC, działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), postanowiliśmy dogłębnie i rzetelnie wyjaśnić sprawę − podkreśla Paweł Lachman w komunikacie PORTU PC.

Rośnie zainteresowanie termomodernizacją

Coraz większe zainteresowanie Programem świadczy o rosnącej świadomości społecznej. Jednak aby osiągnąć założone cele, konieczne będzie przyspieszenie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów. Premier Donald Tusk wielokrotnie podkreślał wagę błyskawicznej termomodernizacji jako najefektywniejszej formy walki ze smogiem. Zauważa się również zmiany w preferencjach wnioskodawców, którzy coraz częściej sięgają po dofinansowanie termomodernizacji. Takie wnioski stanowią już trzy czwarte całości.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie wymianą kopciuchów, co wskazuje na kontynuację trendu. To jednak wymaga długoterminowych działań, aby utrzymać tę świadomość społeczną i zapewnić ciągłość programu – tłumaczy Andrzej Guła zapytany przez SmogLab.

Interesującym trendem jest spadek popularności pomp ciepła jako źródła ciepła. Dzieje się to m.in. wskutek wzrostu cen prądu i niepewności co do wysokości taryf za energię. To dlatego organizacje pozarządowe, w tym Polski Alarm Smogowy, stworzyły listę postulatów do rządu Tuska. Wśród nich znalazła się dedykowana taryfa dla użytkowników pomp ciepła.

Jak ubiegać się o dotację w programie „Czyste Powietrze”?

Program Czyste Powietrze oferuje wsparcie finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych, spełniających określone kryteria. Aby uzyskać dotacje, warto zrozumieć proces składania wniosków oraz warunki przyznawania środków. Dotacje są dostępne dla osób planujących wymianę źródła ciepła na urządzenia spełniające normy unijne. Wśród nich są pompy ciepła lub piece gazowe oraz środki na termomodernizację budynku. Roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 135 000 zł. Z kolei dla małżonków suma dochodów podzielona przez dwa nie może przekroczyć tego limitu.

Aby uzyskać wyższe dofinansowanie, przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie nie może przekraczać odpowiednio 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwota dotacji zależy od rodzaju inwestycji i dochodów beneficjenta, przy czym największe wsparcie jest dostępne dla osób, które planują kompleksową modernizację, w tym wymianę źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynku.

Program oferuje trzy formy wsparcia: dotację, dotację z prefinansowaniem oraz dotację na częściową spłatę kredytu.

Najczęściej wnioski składa się elektronicznie za pośrednictwem portalu gov.pl, choć istnieje także możliwość złożenia formularza osobiście w urzędzie lub banku udzielającym finansowania. Zasady programu mogą ulegać zmianom, dlatego warto śledzić aktualności i dostępne informacje na temat programu. Program Czyste Powietrze oferuje istotne wsparcie finansowe dla modernizacji budynków i poprawy jakości powietrza, dlatego skorzystaj z tych wskazówek, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez ten program.

Zdjęcie tytułowe: shutterstock/Rades

Autor

Mateusz Gibała

Autor bloga politykaponordycku.pl, gdzie na co dzień bada kulturę, gospodarkę i politykę państw nordyckich. Pisał o krajach nordyckich, energetyce i kwestiach klimatycznych dla wielu redakcji m.in. Cyberdefence24, Liberte, Nowa Europa Wschodnia i Biznes Alert oraz współpracował z Instytutem Nowej Europy.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.