Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. „Kopciuchy” już nie będą anonimowe

Podziel się:
centralna ewidencja budynków

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), za pośrednictwem której zebrane mają zostać dane na temat źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w Polsce. W pierwszym dniu funkcjonowania CEEB platforma on-line, poprzez którą można składać deklaracje, przestała działać. Najprawdopodobniej stało się tak z powodu dużego ruchu na stronie.

Uruchomiona 1 lipca Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma służyć poprawie jakości powietrza w Polsce. Pomoże identyfikacji źródeł niskiej emisji, która jest głównym źródłem pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu.

„Długo na to czekaliśmy i długo o to zabiegaliśmy jak Polski Alarm Smogowy. Dziś rusza powszechny obowiązek zarejestrowania źródeł ogrzewania budynków” – napisał na Twitterze Andrzej Guła, lider PAS, dziękując osobom zaangażowanym w powstanie CEEB.

W pierwszym dniu funkcjonowania platformy on-line, poprzez którą można składać deklaracje, aplikacja chwilowo przestała działać. Za problemy odpowiada najprawdopodobniej duży ruch na stronie, generowany przez zainteresowanych obywateli.

Obowiązek złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków spoczywa na właścicielach i zarządzających budynkami. Dotyczy to także mieszkańców gmin, które – na własną rękę – prowadziły inwentaryzację źródeł ciepła.

W przypadku źródeł ciepła w już istniejących budynkach na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy. W przypadku nowych obiektów na zgłoszenie stosownych informacji przewidziano 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za jego niedopełnienie grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych.

Deklaracja on-line lub tradycyjnie

Dokument można złożyć poprzez stronę internetową lub też w formie papierowej do gminy. Platformę do składania deklaracji on-line, a także szczegółowe informacje na temat CEEB, znaleźć można pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Wniosek w wersji papierowej, który złożyć można w gminie, dostępny jest tutaj: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Deklaracja obejmuje podstawowe informacje na temat nieruchomości. Akcent położony jest na liczbę, a także rodzaj źródeł ciepła w budynku, ich przeznaczenie oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa.

„Kopciuchy nie będą anonimowe”

„Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to będzie taki CEPiK dla źródeł ciepła. Daje to szansę, że w końcu 'kopciuchy’ przestaną być anonimowe” – mówił Andrzej Guła z PAS w rozmowie ze Smoglabem, przy okazji przyjęcia ustawy ustanawiającej CEEB.

„Bez tego rodzaju inwentaryzacji działania na rzecz poprawy jakości powietrza były prowadzone poniekąd w ciemno. Wymianę źródeł ciepła dotowano w ramach różnego rodzaju programów. Nie wiadomo było, czy ta osoba w praktyce nie powróciła do starego sposobu ogrzewania. I czy ponownie nie powoduje uciążliwości środowiskowych” – podkreślał Guła.

_

Zdjęcie: Shutterstock/baon

Podziel się: