Rząd Katalonii ogłosił stan zagrożenia klimatycznego

Podziel się:
Katalonia Rząd Katalonii ogłosił stan zagrożenia klimatycznego Hiszpania klimat zmiana klimatu

Rząd Katalonii – jednego z autonomicznych regionów Hiszpanii – ogłosił w środę deklarację zagrożenia klimatycznego. W dokumencie zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatu oraz nakreślono ramy dla planowanych działań.

„Rząd ma plan działania, ale jesteśmy świadomi, że musi zostać zrobione więcej. Po stronie rządu, ale nie tylko rządu. Jesteśmy w sytuacji, w której każdy musi działać: firmy, jednostki, społeczeństwo obywatelskie. Konieczne jest zwiększenie świadomości całego społeczeństwa” – powiedziała rzeczniczka rządu podczas konferencji prasowej.

Katalonia to autonomiczny region Hiszpanii, zamieszkiwany przez ok. 7,5 miliona osób. Główną gałęzią tamtejszej gospodarki jest turystyka. Intensywnie funkcjonuje również uprzemysłowione rolnictwo oraz sadownictwo, a także przemysł – m.in. włókienniczy, chemiczny i elektrotechniczny. Między innymi naprzeciw zagrożeniom związanym z tymi sektorami wychodzi klimatyczna deklaracja rządu.

Autorzy deklaracji powołują się na raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), w którym zaleca się redukcję emisji gazów cieplarnianych o 45 proc. do roku 2030 (w stosunku do emisji z roku 2010) i zeroemisyjność netto do 2050 roku. Przywołany zostaje również niedawny raport IPBES (2019) – mówiący o bezprecendensowym zaniku bioróżnorodności, którego jedną z przyczyn są zmiany klimatyczne.

Deklaracja

W deklaracji opublikowanej na stronach rządowych podkreślono zagrożenia, jakie niosą z sobą zmiany klimatyczne – zarówno dla samej Katalonii, jak i całego świata. W dokumencie napisano, że poza „oczywistymi szkodami dla ekosystemów”, znacząco ucierpieć może katalońska gospodarka – turystyka, rolnictwo oraz sektory o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i wodę. Zdaniem rządu nie należy także lekceważyć wpływu zmian klimatu na zdrowie.

Wśród działań, jakie rząd zamierza podjąć w związku z kryzysem klimatycznym, znalazły się m.in.:

  • wspieranie transformacji sektora energetycznego w kierunku źródeł zeroemisyjnych, szczególnie rozwoju fotowoltaiki;
  • wspieranie modelu mobilności opartego o transport zbiorowy oraz pojazdy zeroemisyjne;
  • w polityce publicznej priorytet dla rozwiązań korzystnych dla klimatu;
  • nakłanianie krajowego Parlamentu do przygotowywania corocznych raportów dot. zmian klimatu – zarówno jeśli chodzi o ich wpływ na Hiszpanię, jak i działania podjęte przez władze w związku z problemem.

 

Źródła:  govern.cat, catalonia.comclimateemergencydeclaration.org

Zdjęcie: Shutterstock/MarinaD_37

Podziel się: