Skawinianie pytają, kiedy nowe etaty w Inspekcji Ochrony Środowiska rozwiążą ich problemy

2041
0
Podziel się:
pożar śmietniska Skawina

W nowym roku w życie weszła nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wzmocniono także budżet instytucji oraz utworzono w niej 600 nowych etatów. Jedno i drugie stało się powodem zapowiedzi tego, że instytucja zacznie wreszcie działać tak jak się tego od niej oczekuje. Wcześniej bowiem słynęła raczej z tego, że nie było sprawy, w której nie potrafiłaby wyjaśnić dlaczego „niedasię” czegoś zrobić.

Nie wszyscy wierzą jednak w te zapowiedzi na słowo i Skawiński Alarm Smogowy postanowił sprawdzić, ile są one warte. W związku z tym wysłał dziś list skierowany m. in. do Ministra Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym pyta, kiedy nowe prawo, nowe etaty oraz podwyżki przyniosą skutki odczuwalne dla mieszkańców Skawiny.

Oto treść listu:

 

Szanowny Panie Ministrze Środowiska: Henryk Kowalczyk,

Szanowny Panie Główny Inspektorze Ochrony Środowiska: Paweł Ciećko,

Szanowny Panie Wojewodo Małopolski: Piotr Ćwik,

Szanowna Pani p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Barbara Żuk,

w związku z nieznośnym chemicznym fetorem, który spowija nasze miasto, Skawinę, od kilku lat wskutek niezorganizowanych emisji toksyn z zakładów przemysłowych oraz w związku z zagrożeniem ponownych pożarów składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jakie działają na terenie Skawiny, pragniemy zapytać, w ramach dostępu do informacji publicznej, czy zaistniałe zmiany po wejściu nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jaka miała miejsce 1 stycznia 2019 roku i przyniosła m.in. 600 nowych etatów inspektorskich, 80 milionów złotych na regulację płac pracowników inspektoratu, a także powołując 24 godzinne dyżury inspektorskie, spowodują (oraz kiedy to nastąpi), że podległy Wojewodzie Małopolskiemu, krakowski WIOŚ;

1. Zbada stężenie silnych toksyn, które wskutek presji mieszkańców potwierdził w chemicznym fetorze wokół skawińskich zakładów, kwitując badania tym, że nie ma środków na dalsze badania i ocenę wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców? Oficjalna opinia WIOŚ w tej sprawie w załączeniu.

2. Zbada ile niebezpiecznych substancji faktycznie emitują uciążliwe zakłady w sposób ciągły i przestanie bazować wyłącznie na dostarczonych przez nie sprawozdaniach?

3. Zmusi uciążliwe zakłady do pilnej hermetyzacji zamiast informować mieszkańców, że powinni być wdzięczni tym zakładom, które póki co tylko zapowiadają modernizację?

4. Wyegzekwuje zakaz prowadzenia działalności przez składowiska odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w których stwierdzono szereg nieprawidłowości i które wciąż, jak bomba z opóźnionym zapłonem, każą czekać nam na kolejne pożary?

Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie, co zakończy dramat tysięcy mieszkańców naszego miasta, narażonych na poważne przemysłowe zanieczyszczenia powietrza każdego dnia.
Zważywszy na wagę poruszanego problemu, będziemy wdzięczni za odpowiedź na zadane pytania bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem

Skawiński Alarm Smogowy
Ruch Społeczny Mieszkańców
Miasta i Gminy Skawina

Podziel się: