Smog w Myślenicach. Płuca PAS obrazują skalę problemu

Podziel się:
Smog Myślenice

Na Rynku w Myślenicach przez dwa tygodnie stał model płuc w ramach akcji realizowanej przez Polski Alarm Smogowy z Radiem Kraków we współpracy z Województwem Małopolskim.

W trakcie tych dwóch tygodni były tam także prowadzone pomiary jakości powietrza. Normy dla stężenia pyłu PM10 były przekroczone praktycznie codziennie – przez 11 dni na 12 dni pomiarów, a dwanaście dni wystarczyło aby model płuc, który stał na myślenickim Rynku zrobił się czarny.

Wykres: Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 w Myślenicach

Kampanie ma wpłynąć na wzrost zaangażowania mieszkańców w działania antysmogowe i zachęcić ich do sięgania po dotacje na wymianę starych kotłów w ramach Programu Czyste Powietrze. Czasu jest coraz mniej, a ostatnie dane dotyczące wymiany kotłów w Małopolsce świadczą o bardzo niskiej świadomości mieszkańców o przepisach uchwały antysmogowej, która nakłada na mieszkańców obowiązek wymiany starych urządzeń grzewczych na węgiel i drewno. Do końca 2022 roku z Małopolski powinny zniknąć wszystkie kotły poniżej 3.klasy.

Zobacz jak ciemnieje model płuc w Myślenicach

Kampania „Małopolska bez smogu” realizowana przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim w ramach projektu LIFE IP MALOPOLSKA.

Podziel się: