Jak bardzo szkodzi uprawianie sportu, kiedy jakość powietrza jest słaba? Kardiolodzy zbadali ryzyko

3350
0
Podziel się:
Zanieczyszczone powietrze a uprawianie sportu

Naukowcy z Korei Południowej postanowili sprawdzić, jak na zdrowie młodych dorosłych wpływa aktywność fizyczna, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, którym oddychają. Dostarczyli tym samym dowód na tezę, że sport i smog w połączeniu mogą szkodzić. W przypadku narażenia na wysokie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 nadmiar ćwiczeń może zniweczyć lub nawet odwrócić korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie osób przed 40 rokiem życia.

Badacze z Seoul National University College of Medicine przeanalizowali dane dotyczące blisko 1,5 miliona młodych Koreańczyków w wieku 20-39 lat.

Spis treści

Jak smog wpływa na uprawianie sportu? – badania

Chcieli sprawdzić, czy jakość powietrza, jakim oddychają, ma wpływ na korzyści zdrowotne, płynące z aktywności fizycznej. Rezultaty ich badań opublikowano na łamach European Heart Journal.

Wyniki wskazują, że nie w każdych warunkach uprawianie sportu wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Choć, jak podkreślają naukowcy, sprawa wymaga dalszych badań,

Czytaj także: Koronawirus a zanieczyszczenie

Sport i smog. Połączenie, które szkodzi

Nasze badania pokazują, że aktywność fizyczna, szczególnie na poziomie zalecanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób serca i naczyń krwionośnych u młodych dorosłych. Jednak gdy poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki, ćwiczenia przekraczające zalecaną ilość, mogą zrównoważyć lub nawet odwrócić korzystny efekt aktywności – powiedział w oświadczeniu prof. Sang Min Park, który kierował badaniami.

Uczestnicy badania dwukrotnie wzięli udział w badaniach lekarskich – na przełomie 2009 i 2010 oraz 2011 i 2012 roku. Następnie byli monitorowani do 2018 roku.

Przez ten czas regularnie odpowiadali na pytania związane z ich aktywnością fizyczną. To pozwoliło na pogrupowanie ich według intensywności treningów (wyrażonej w ekwiwalencie metabolicznym na tydzień – MET-min/tydzień).

Dwa poziomy zagrożenia

Wyróżniono cztery typy osób, których aktywność fizyczna wynosiła (kolejno): 0 , 1-499, 500-999 , a także 1000 lub więcej MET-min/tydzień. Co warto podkreślić, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) zaleca aktywność fizyczną w zakresie 500-999 MET-min/tydzień. Można to osiągnąć, na przykład biegając lub intensywnie jeżdżąc na rowerze przez 15-30 minut, pięć razy w tygodniu.

Czytaj także: Smog a ryzyko utraty wzorku

Zanieczyszczone powietrze a uprawianie sportu – ryzyko

Stopień narażenia na zanieczyszczenia oceniono na podstawie na danych z krajowego systemu monitoringu jakości powietrza. Wyróżniono w tym przypadku dwa poziomy zagrożenia. Niski do umiarkowanego – do 49,92 μm/m3 i do 26,43 μm/m3, odpowiednio dla PM10 i PM2,5. Wysoki – kolejno od 49,92 μm/m3 oraz od 26,46 μm/m3. Wartości te odnoszą się do stężeń średniorocznych.

W grupie o wysokim poziomie narażenia na zanieczyszczenie powietrza, zwiększenie aktywności fizycznej do ponad 1000 MET-min/tydzień, czyli powyżej zaleceń, może niekorzystnie wpłynąć na stan układu sercowo-naczyniowego. To ważna obserwacja, która sugeruje, że w przeciwieństwie do osób w średnim wieku (od 40 r.ż.), u młodych dorosłych nadmierna aktywność fizyczna może nie zawsze być korzystna dla układu sercowo-naczyniowego, gdy są oni narażeni na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza– powiedział w oświadczeniu dr Seong Rae Kim, główny autor publikacji.

_

Z pełnymi wynikami przytoczonych badań można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Alexxndr

Podziel się: