Polacy dostrzegają skutki zmian klimatu. Bardziej niż inni obawiamy się o wodę

463
0
Podziel się:

Badanie State of Science Index, prowadzone przez firmę 3M także w Polsce, pokazuje, że większość z nas dostrzega problem zmian klimatu oraz obawia się ich skutków. Większość badanych z naszego kraju oczekuje działań na rzecz klimatu i środowiska. Wśród nich m.in. poszukiwania sposobów zasilania domów czy pojazdów dzięki OZE, eliminowania odpadów czy monitoringu jakości powietrza.

Najnowsze badanie State of Science Index pokazuje, że mieszkańcy i mieszkanki Polski dostrzegają zmiany klimatyczne. Już nie negujemy tak silnie problemu, jak jeszcze kilka lat temu – m.in. według badań CBOS – co pokazuje zmianę świadomości w tym zakresie.

Jedynie mniej niż co dziesiąty badany w Polsce (8 proc.) zaprzecza zmianie klimatu. 68 proc. spośród ankietowanych odczuwa w związku z nią niepokój o życie swoje i swoich bliskich. 67 proc. deklaruje natomiast, że zmiana klimatu dotyka ich osobiście. Najwięcej obaw wzbudzają pogodowe ekstrema (65 proc.), podwyższone temperatury (63 proc.) i wizja problemów z dostępem do żywności (56 proc.).

„Wyniki badania State of Science Index wskazują jasno, że wśród Polaków znacząco wzrosła świadomość ekologiczna. Co ważne, skonkretyzowały się również nasze oczekiwania. Energia z odnawialnych źródeł, mniejsze zużycie wody, więcej terenów zielonych, redukcja emisji CO2… To wybrane obszary, które postrzegamy jako ważne dla nas i dla otoczenia, w którym żyjemy. To również wyzwanie i zobowiązanie dla samorządów i sektora prywatnego, które coraz aktywniej muszą podejmować działania i dostosowywać długookresowe strategie tak, aby odpowiadać na wyzwania klimatyczne i oczekiwania mieszkańców czy konsumentów” – powiedział w oświadczeniu Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych i ESG w 3M na Polskę i kraje Europy Wschodniej.

Jakie kierunki zmian?

Badanych pytano między innymi, co w kontekście problemów klimatyczno-środowiskowych powinno być kluczowe dla społeczeństwa. Ankietowani w Polsce najczęściej wskazywali znalezienie sposobów wytwarzania energii odnawialnej do zasilania domów czy pojazdów (60 proc.). Na dalszych pozycjach znalazło się opracowanie metod eliminowania odpadów w produkcji (58 proc.), stworzenie nowych technologii, które redukują emisję gazów cieplarnianych (57 proc.) oraz monitorują zanieczyszczenie powietrza (56 proc.). Badani chcą także wypracowania rozwiązań, które ochronią nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (53 proc.).

Jako najważniejsze działania, które ich lokalne społeczności powinny podjąć, aby działały w sposób bardziej zrównoważony, wybierano: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków użyteczności publicznej (48 proc.), zwiększenie terenów zielonych poprzez tworzenie parków czy ogrodów (48 proc) i ustanowienie limitów zużycia wody (42 proc).

Ten ostatni punkt jest charakterystyczny dla naszego kraju. Na takie rozwiązanie wskazuje dwa razy mniej Francuzów, Brytyjczyków, niemal o połowę mniej Włochów, a także znacznie mniej Niemców. Czy może to być efekt najbardziej widocznego skutku zmian klimatu, jak powtarzająca się ostatnio rokrocznie susza?

Wyzwania dla przemysłu

Badanych proszono także o wskazanie priorytetów dla dużych firm produkcyjnych. Najczęściej wybierano: zmniejszenie ilości plastiku stosowanego w produktach (56 proc.), zmniejszenie ilości wody zużywanej do produkcji (54 proc.), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania swoich obiektów (53 proc.), ponowne wykorzystanie odpadów w procesie produkcji (52 proc.) oraz zmniejszenie ich ilości (51 proc.).

Ograniczenie zużycia wody przez biznes jest dla badanych w Polsce znacznie ważniejsze niż dla ankietowanych z innych krajów jak Wielka Brytania (36 proc.), Włochy (45 proc.) czy Niemcy (46 proc.).

_

Najnowsza edycja badania State of Science Index, przeprowadzanego przez firmę 3M, objęła 17 krajów. Wśród nich m.in. Włochy, Niemcy, Francję czy Wielką Brytanię. Polska edycja badania została zrealizowana przy pomocy ankiety online na grupie 1003 pełnoletnich respondentów.

Z całością wspomnianego raportu można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: ER_09 / Shutterstock.com

Podziel się: