Świątniki Górne: krytyka jest zbyt wczesna i oparta o nieaktualne dane

1769
1
Podziel się:

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na artykuł z dn. 05.10.2017r., który został opublikowany na portalu SmogLab.pl informuję, iż zamieszczone w nim dane są nieaktualne, a krytyka zbyt wczesna.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał Gminie Świątniki Górne dofinansowanie na wymianę kotłów w wysokości 310 000,00 zł. Dzięki temu wymienionych zostanie jeszcze w tym roku 50 kotłów. Do wspomnianej wyżej dotacji gmina z własnego budżetu dokłada 20% do kosztów inwestycji dla każdego mieszkańca. 50 kotłów to nie jest mała liczba biorąc pod uwagę ilość gospodarstw domowych w Gminie Świątniki Górne (ok. 2500) oraz fakt, iż nie w każdym gospodarstwie znajduje się piec na węgiel, a część mieszkańców wymienia piec bez korzystania z dotacji. Dodatkowo Gmina podpisała również umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wymianę pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a kolejny projekt na wymianę 100 kotłów został już wpisany na listę projektów pozakonkursowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto Gmina podejmuje działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców, prowadzi zajęcia w szkołach i przedszkolach, organizuje akcje o charakterze ekologicznym, m.in. przyjazd autobusu energetycznego, który prezentuje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. W ubiegłym roku zamontowanych zostało 7 czujników pomiaru stężeń zanieczyszczeń, to pozwala na bieżące monitorowanie stanu powietrza, podnosi świadomość mieszkańców i mobilizuje do podjęcia działań związanych z wymianą kotłów. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym do każdego gospodarstwa domowego trafił apel dotyczący przestrzegania norm spalania określonych w uchwale antysmogowej oraz zachęcający do wymiany starych źródeł ciepła. Dodatkowo informacja bezpośrednio została przekazana do składów opałowych. Na terenie Gminy Świątniki Górne działania antysmogowe są podejmowane również przez organizacje pozarządowe, które środki na te działania otrzymują z gminy, w ramach otwartych konkursów ofert.

Wobec powyższego wierzymy, że działania podejmowane na chwilę obecną oraz te planowane przyczynią się do polepszenia jakości powietrza oraz podniesienia świadomości mieszkańców.

Z poważaniem,

Aleksandra Piegza

Ekodoradca Gminy Świątniki Górne

Artykuł, do którego odnosi się Aleksandra Piegza znajdziecie TUTAJ.

Podziel się: