Udostępnij

Świątniki Górne: krytyka jest zbyt wczesna i oparta o nieaktualne dane

12.10.2017

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na artykuł z dn. 05.10.2017r., który został opublikowany na portalu SmogLab.pl informuję, iż zamieszczone w nim dane są nieaktualne, a krytyka zbyt wczesna.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał Gminie Świątniki Górne dofinansowanie na wymianę kotłów w wysokości 310 000,00 zł. Dzięki temu wymienionych zostanie jeszcze w tym roku 50 kotłów. Do wspomnianej wyżej dotacji gmina z własnego budżetu dokłada 20% do kosztów inwestycji dla każdego mieszkańca. 50 kotłów to nie jest mała liczba biorąc pod uwagę ilość gospodarstw domowych w Gminie Świątniki Górne (ok. 2500) oraz fakt, iż nie w każdym gospodarstwie znajduje się piec na węgiel, a część mieszkańców wymienia piec bez korzystania z dotacji. Dodatkowo Gmina podpisała również umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wymianę pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a kolejny projekt na wymianę 100 kotłów został już wpisany na listę projektów pozakonkursowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto Gmina podejmuje działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców, prowadzi zajęcia w szkołach i przedszkolach, organizuje akcje o charakterze ekologicznym, m.in. przyjazd autobusu energetycznego, który prezentuje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. W ubiegłym roku zamontowanych zostało 7 czujników pomiaru stężeń zanieczyszczeń, to pozwala na bieżące monitorowanie stanu powietrza, podnosi świadomość mieszkańców i mobilizuje do podjęcia działań związanych z wymianą kotłów. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym do każdego gospodarstwa domowego trafił apel dotyczący przestrzegania norm spalania określonych w uchwale antysmogowej oraz zachęcający do wymiany starych źródeł ciepła. Dodatkowo informacja bezpośrednio została przekazana do składów opałowych. Na terenie Gminy Świątniki Górne działania antysmogowe są podejmowane również przez organizacje pozarządowe, które środki na te działania otrzymują z gminy, w ramach otwartych konkursów ofert.

Wobec powyższego wierzymy, że działania podejmowane na chwilę obecną oraz te planowane przyczynią się do polepszenia jakości powietrza oraz podniesienia świadomości mieszkańców.

Z poważaniem,

Aleksandra Piegza

Ekodoradca Gminy Świątniki Górne

Artykuł, do którego odnosi się Aleksandra Piegza znajdziecie TUTAJ.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.