Udostępnij

Poziom Bałtyku znacząco wzrośnie? To skutek topnienia wielkiego lodowca

09.04.2020

Naukowcy z amerykańskiej agencji NASA ostrzegają, że topnienie lodu we wschodniej części Antarktydy może skutkować destabilizacją jednego z największych lodowców na Ziemi, a w efekcie podniesieniem poziomu mórz na świecie o nawet 1,5 metra. Meteorolodzy zwracają uwagę, że zmiany mogą dotyczyć także Bałtyku.

Proces topnienia lodowców okiem agencji badawczych

Badacze z amerykańskiej agencji NASA alarmują w kwestii topnienia lodu na lodowcu Denman we wschodniej części Antarktydy. Na łamach czasopisma naukowego „Geophysical Research Letters” opublikowano rezultaty wieloletnich obserwacji, dotyczących degradacji jednego z największych lodowców na Ziemi. Jak wynika z ustaleń amerykańskich badaczy, zachodni jęzor lodowca Denman cofnął się w latach 1996-2008 o ok. 5 km. Proces może się znacząco pogłębić, powodując wzrost poziomów mórz na świecie o nawet 1,5 metra.

Ryzyko jest bezpośrednio związane ze znajdującym się pod lodowcem kanionem, zwanym korytem Denmana: dalsze przesuwanie się lodowca może doprowadzić do zalania kanionu, obecnie w większości odciętego od wód oceanicznych, a następnie do stopniowej degradacji obszaru. Eksperci NASA ostrzegają, że wdarcie się wody do kanionu może spowodować niekontrolowaną serię sprzężeń zwrotnych, przyspieszających topnienie lodu w regionie.

„Ten scenariusz należy traktować jako prawdopodobny. Będzie on miał również wpływ na poziom Morza Bałtyckiego. Dlatego niezbędne jest oszacowanie tego ryzyka w kontekście osłony meteorologiczno-hydrologicznej polskiego wybrzeża oraz planów zagrożenia powodziowego od strony morza, a także następstw dla stanu jakościowego i biologicznego Bałtyku” – ostrzega prof. dr hab. Mirosław Miętus, Kierownik Centrum Monitorowania Klimatu Polski IMGW-PIB.

Skutki topnienia lodowców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) zwraca uwagę, że na stałą pokrywę lodową Ziemi składają się lody morskie oraz lodowce śródlądowe. Podczas gdy proces topnienia pierwszego z nich nie wpływa na poziom wszechoceanu, to w przypadku drugiego już tak, przy czym wiele zależy od wielkości fragmentów lodu, które wpadają do oceanu.

„Fragmenty oderwanego lądolodu mogą być naprawdę duże – to niekiedy miliardy metrów sześciennych lodu i skał. Bryła ta, osuwając się, może, w zależności od swojej wielkości oraz od głębokości akwenu w strefie szelfowej, albo zanurzyć się w morzu i dryfować, albo osiąść na dnie morskim” – mówi prof. Miętus z IMGW-PIB.

Kiedy na dno opadają duże bryły, dochodzi do jednorazowego, skokowego wzrostu poziomu mórz. Mniejsze fragmenty lodu mogą natomiast dryfować i topić się bardzo długo, wpływając na stan wszechoceanu przez wiele lat.

„Gdy miąższość (wielkość) osuwającego się fragmentu lodowca jest dużo większa niż głębokość morza w strefie szelfowej, to zanurzy się on tylko częściowo. Spowoduje to jednorazowe podniesienie poziomu morza, ale w stopniu mniejszym niż to ma miejsce przy 'pełnym” zanurzeniu’ i dryfowaniu.

Lodowiec oparty o dno morskie będzie topniał, tracąc swoją miąższość – w końcu oderwie się od dna, zanurzy na określoną głębokość i zacznie dryfować. W tym scenariuszu będziemy odnotowywać wzrosty skokowe przeplatane okresami powolnego, ale systematycznego podnoszenia się poziomu mórz. Oba procesy mają wpływ na wszechocean, a zatem także na poziom Morza Bałtyckiego” – możemy przeczytać w wydanym w środę komunikacie IMGW-BIP.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zmian klimatycznych, zapoznaj się z wpisem poświęconym topnieniu lodowców w Alpach.

_

Źródło: IMGW-BIP

Zdjęcie: Shutterstock/Matt Berger

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.