Fot. Fotolia.

Uprzejmie informuję. Jak zgłosić, że sąsiad pali śmieci i zatruwa powietrze [Cz. 1]

Prawo jasno definiuje, które organy powinny reagować na zgłoszenie, że ktoś spala śmieci w domowym palenisku. Ustawy określają, jakie działania organy te mogą podjąć i jakie mają uprawnienia. Niestety, jak pokazuje poniższy tekst, praktyka rozmija się z teorią, a odpowiedzialność często się rozmywa i przerzucana jest z jednego organu na drugi.

Dolnośląska Nowa Ruda jest miastem o największym w Polsce stężeniu rakotwórczego benzo(a)pirenu (średnioroczny poziom 17ng/m3 – przy normie 1ng/m3).

Zatelefonowałem do tamtejszej straży miejskiej, prosząc o wskazówki – co mam robić, jeśli jako mieszkaniec podejrzewam, że sąsiad spala w piecu śmieci. Funkcjonariusz udzielił mi wyczerpujących informacji. Zapewnił, że na mocy upoważnienia od burmistrza strażnicy mają prawo przeprowadzić czynności kontrolne (przewidziane w art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska), a ja – jako zgłaszający – mam prawo zachować anonimowość. Dodał, że najlepiej zgłosić takie podejrzenie popełnienia wykroczenia w chwili, kiedy zapach lub dym wskazują na spalanie odpadów. To ułatwia przyłapanie sprawcy na gorącym uczynku. Ten musi strażników wpuścić na posesję. Jeśli będzie im udaremniał bądź utrudniał przeprowadzenie czynności, grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kodeksu karnego).

Co dzieje się w przypadku ujawnienia wykroczenia? Strażnik miejski może sprawcę pouczyć lub nałożyć mandat karny – do 500 złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu – do czego dochodzi sporadycznie – ten, kto „termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów” podlega karze aresztu (do 30 dni) bądź grzywny (do 5 000 złotych).

Mój rozmówca z Nowej Rudy opisuje, jak w praktyce kończą się interwencje strażników. – Jak jedna listeweczka z boazerii się dopala w piecu, to przeprowadzamy rozmowę pouczającą. Ale gdy na przykład widzimy, że ktoś zgromadził w piwnicy na opał stare, polakierowane okna i nimi pali, to takie czyny strażnicy będą karać mandatami.

A czy można coś zrobić, gdy listewka już się dopaliła, a stan kotłowni nie wskazuje na spalanie śmieci? – Kontrolujemy piece już od czterech lat. Jeśli podczas kontroli pojawiają się jakieś wątpliwości, pobieramy próbki i przesyłamy je do Politechniki Krakowskiej, z którą mamy stosowną umowę – wyjaśnia Jacek Bogacki, komendant straży miejskiej w Suchej Beskidzkiej (5. miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym benzo(a)pirenem miast w Polsce; średniorocznie 11ng/m3).

– Z Suchej Beskidzkiej otrzymujemy rocznie kilka próbek do przebadania – mówi profesor Adam Grochowalski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Wpływa na to między innymi koszt badania próbki, który wynosi ok. 800 złotych. – Otrzymujemy próbki z Małopolski, Śląska czy Mazowsza. W czasie kilku lat przebadaliśmy ich kilkaset. W około 60% przypadków potwierdziliśmy obecność w próbkach substancji niedozwolonych. To pokazuje, z jak poważnym problemem mamy do czynienia i jak duża jest jego skala – dodaje profesor Grochowalski.

W Suchej Beskidzkiej mieszkańcy są coraz bardziej wyczuleni na to, co wydobywa się z kominów sąsiadów. Dzwoniąc do straży miejskiej, mogą anonimowo zgłosić, że w danej lokalizacji spalane są śmieci lub złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. A jedynie składając oficjalne zawiadomienie, nabywamy wielu praw (po przesłuchaniu w charakterze świadka mamy prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym), które pozwolą nam zweryfikować, czy i w jaki sposób straż miejska przeprowadziła czynności wyjaśniające.

Jakich zgłoszeń jest więcej? – Prawie zawsze dzwoni tak zwany „Gall Anonim” – potwierdza komendant Bogacki, podkreślając, że bez względu na formę zgłoszenia, strażnicy zawsze podejmują czynności. Zdarzają się również sytuacje kuriozalne, dodaje komendant: – Zgłosił się kiedyś mieszkaniec domu komunalnego, który prosił o interwencję w sprawie niedrożnego komina. Strażnicy ujawnili na miejscu, że ogrzewał pomieszczenie, paląc w piecu plastikowymi butelkami po tanich winach. Okazało się, że… doniósł sam na siebie.

Ale co mogę zrobić, jeśli w mojej miejscowości nie ma straży miejskiej? – Wtedy zwykle jest katastrofa – załamuje ręce Zdzisław Kuczma, który działając w Rybnickim Alarmie Smogowym i współpracując z lokalnym portalem internetowym sprawił, że w Rybniku systematycznie wykrywane są przypadki spalania odpadów. – Ludzie zostali zachęceni do działania. Współpraca ze strażą miejską wygląda tak, że najczęściej sprawca łapany jest na gorącym uczynku i nie trzeba wysyłać próbek do analizy – dodaje. Ma świadomość, że nie wszyscy mają tak ułatwioną walkę z trucicielami.

Zgodnie z art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska sprawują marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te posiadają kluczowe uprawnienia (m.in. prawo wstępu z rzeczoznawcami i sprzętem na teren podejrzanego obiektu oraz prawo wglądu do dokumentów). Są także „uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska”.

W praktyce kończy się to jednak przerzucaniem odpowiedzialności.

– Urząd Gminy w Istebnej, słucham?

– Dzień dobry. Mam problem z sąsiadem, który spala śmieci. Jak mogą mi państwo pomóc?

– Ale to nie my, proszę pana. To na policję trzeba zgłosić, bo u nas nie ma ani straży miejskiej, ani wiejskiej. A my nie mamy możliwości interwencji.

 

– Denerwuje mnie to wysługiwanie się policją. Ona nie ma nawet stosownych uprawnień – irytuje się Zdzisław Kuczma. Podkreśla, że to wójt czy burmistrz jest jednostką odpowiedzialną i każda sytuacja, w której nie reaguje na takie zgłoszenie, powinna się kończyć złożeniem doniesienia do prokuratury.

Straży miejskiej nie ma również w Kalwarii Zebrzydowskiej, która od lat boryka się z problemem spalania odpadów zarówno przez mieszkańców, jak i zakłady obuwnicze czy stolarskie. Nie znalazłszy na stronie internetowej wskazówek, co mogę zrobić, chcąc zgłosić wykroczenie, zatelefonowałem do działu zajmującego się m.in. ochroną zdrowia. – U nas są sprawy kultury, oświaty i zdrowia, a to z ekologią nie ma nic wspólnego – dowiedziałem się i zostałem przełączony do referatu gospodarki komunalnej. Tam również odesłano mnie na policję:

– Bo my nie mamy możliwości wejść. Niech pan napisze pismo i zwróci się i wskaże. Jakoś spróbujemy zaradzić. Ale nie mamy możliwości, żeby ktoś to sprawdził fizycznie. Możemy tylko żądać od tej osoby, aby udowodniła, że zakupuje węgiel. I czy złożyła deklarację, że oddaje śmieci. Gdzie indziej mają straż miejską i ona ma takie uprawnienia.

To, że urzędnicy w Kalwarii twierdzą, iż nic nie mogą zrobić, a sam nie spotkał się z tym, aby zareagowali, potwierdza Jarosław Leski ze Stowarzyszenia „Płuca Kalwarii”, którego celem jest uwrażliwianie lokalnej społeczności na problem zanieczyszczenia powietrza. Nie mogąc liczyć na wsparcie odpowiednich organów, członkowie Stowarzyszenia stawiają na edukację i kontrolę społeczną. W ich odczuciu „sąsiedzkie pogadanki” również potrafią przynosić wymierne efekty i ograniczać patologie w dziedzinie spalania odpadów.

Rozmawiając z urzędem w Kalwarii, czuję się bezsilny. Stawiam więc wszystko na jedną kartę i oświadczam, że zapomniałem powiedzieć o jednej, istotnej kwestii. Otóż sąsiad, który mnie truje prowadzi działalność gospodarczą.

– O, to ma pan większe pole manewru – ożywiła się urzędniczka. – Bo to inne jest spalanie z działalności, a inne z tego, co ktoś ma w koszu, chociaż też nie wolno.

*

Opis tego, jak zgłaszać spalanie śmieci przez przedsiębiorcę, znajdziecie u nas w piątek.

*

Więcej o przepisach regulujących odpowiedzialność w przypadku spalania śmieci znajdziecie na stronie Polskiego Alarmu Smogowego – TUTAJ.

20 komentarze(y)

 1. Nie ma póki co procedury w oparciu, o którą strażnicy pobieraliby próbkę, przesyłali do laboratorium a profesor Grochowalski ją badał. Jeśli WiOŚ jedzie na kontrolę, to ma precyzyjne procedury wynikające z przepisów co należy mierzyć. A ponieważ procedury nie ma, to nawet WIOŚ takiej sprawy nie będzie badał laboratoryjnie tylko ewentualnie papiery przejrzy. Taka procedura ma powstać dopiero w przyszłym roku w oparciu o Krajowy Program Ochrony Powietrza na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Bez tego to jest tak trochę robione na wyczucie i “słowo honoru” profesora. Inna sprawa, że lepiej robić coś niż nic , ale przecież cała Polska nie będzie wysyłać do profesora próbek. Niektóre laboratoria twierdzą, że nie będą robić takich analiz próbek, bo nie chcą być ciągani po sądach. Myślę , że to wynika, z niedoprecyzowania tej materii. Inne głosy są takie, że pobór próbki to metoda niedoskonała, bo wymaga przechowywania próbki rozjemczej na wypadek wątpliwości. Wyobraźmy sobie sytuację, że komendant ma za zadanie przejrzeć np. całą ulicę i pobrać próbki od wszystkich. Wszystko trzymać w odpowiednich pojemnikach , opisanych i zaplombowanych, tego będą setki kilogramów. Jak coś wygląda nierealnie to lepiej tego nie udoskonalać tylko zmienić metodę, np. pójść w analizy spalin które w krótkiej chwili pozwolą na otrzymanie wyniku – no ale tutaj bez procedury ani rusz, bo “słowo honoru” nie wystarczy.

 2. u mnie sąsiad stwierdził: zapalił śmieci bo ile by trzeba było tych worków wystawić.. no tak choćby musiał płacić za te worki…

 3. Gdzie mam zgłosić jeśli mieszkam na wsi obok większego miasta?

 4. W Małopolsce jesteśmy w Mucharzu bezradni. Ostrzegają strażacy truciciela palącego opony jeszcze kto donosi. Mój sąsiad pali śmieci i mulek 14 lat. Kupuje i magazynuje. Nagrałam film jak mnie truje na YouTube nazwa: Mucharz-Wadowickie SMOG. Nie da się wywietrzyc sypialni o żadnej porze.

  1. To co u ciebie to pikus mam gozej sasiad pod oknem postawil komin

 5. Aby to było skuteczne, kary muszą być drastyczne. W Polsce kary nie przekraczają 500 PLN, a np. w Czechach wprowadzili teraz kary za spadanie odpadów do ponad 8000 PLN.
  Jeżeli ktoś otrzyma karę 100 PLN to jeszcze będzie się z tego śmiał.
  Jak dostanie 8000 PLN, to będzie płakał, a wieść o karze rozniesie się po całym miasteczku.

  1. Jeżeli ktoś otrzyma karę 8000 trzy razy, to jej nie zapłaci, będzie miał komornika, kara urośnie, on dalej będzie palił syf, bo go nie będzie stać na nic innego.
   Jedynym rozwiązaniem zaplombowac komin. Zamknąć, zatkac, zalać betonem. Mieszkańcy bloków muszą płacić, bo inaczej cieplownia przestanie grzać. Może czas podobnie traktować właścicieli domków…

 6. Możliwe, że musi wpuścić na posesję, ale co gdy nie wpuszcza, jak mój sąsiad? Siłą nie wejdą.

 7. U mnie „sąsiad” nie mieszka lecz zrobił sobie z domu i podwórka śmietnik. Codziennie zwozi stare meble, okna, drzwi. Na podwórku jest tego tyle ze nie da się wyjść. Potem oczywiście wszystko pali i odjeżdża. Pomimo wielokrotnych interwencji ekopatrolu nie zmieniło sie nic. Oni pzyjedżaja on chowa sie w domu i nie wychodzi dopóki nie odjadą. Nieraz stoją pod domem godzinę. Tak jest zawsze a sprawa od 2 lat nie posówa się do przodu. Cholera mnie bierze kiedy wiem ze ten obywatel nas truje a ja nic nie mogę zrobić. Przykre to ze człowiek przegrywa z nieudolnością systemu…

 8. W miejscowości Ostrowy koło Kutna przy cmentarzu jest wysypisko śmieci , kościelny za wiedza księdza zajmuje sie spalanie odpadów np. wkładów od zniczy, mieszkańcy razem z wójtem gminy rozkładają ręce nie są wstanie zatrzymać tego procederu

  1. Na pewno, kościelny za wiedż księdza, pewnie jesteś tym kościelnym co?
   Tak było, wcale nie zmyslam. XDDDD

 9. 30 stopni duszno, upał a moi inteligentni sąsiedzi znów palą plastiki ! W gardle gryzie okna trzeba zamykać nie da sie wyjść do ogrodu.Człowiek wraca do domu po 8 godzinach pracy i naert odetchnac nie może świeżym powietrzem.Takie buractwo jest w małopolskich Żarkach ! Porafili nawet zapalić starą wersalke, starą wykładzinę i inne śmieci z domostwa. Śmieją się prosto w twarz.Co robić?

 10. Mam “pod nosem” (0k. 30 m) hospicjum. Zawsze w okresie grzewczym zaczyna się piekło. Smród, czarna zadyma, dym drapiący w gardle! Taki efekt dają palące się pampersy i podkłady składane przez cały dzień.

 11. Witam . Chciałbym cos opowiedziec o fikcyjnym smogu . Od lat ludzie pala w piecach a akurat teraz smog , w polsce znikneły fabryki i dalej jest smog , a moze to jest reklama na zarobek nowe piece to sa pieniadze. A moze sie tak zastanowic smog wystempuje zekomo w miastach , a zielen drzewa tlen jedno a ile tego w miastach jest ja na wsi nie mam problemu ze zekomym smogiem poniewaz panuje zielen która pochłania ten wasz smog . Teraz robią pomiary smogu a czy ktos robił pomiary w latach 60,70,80, i porównał do dzisiejszych nie sadze , a wiec moje myslenie smog to fikcja ,uwarzam dlategom ze dawniej tez opalano domy były fabryki których teraz niema i w domach z lat 60, 70 ,80 był jeden komin ale 4 piece opałowe i powietrze było podobne lub gorsze

 12. gregor ty buraku niedouczony

 13. Kiedy kontrole w BĘDZINIE, szczególnie na obrzeżach miasta???
  Smród, dym…
  Czemu nie sprawdzają czym kto pali? Jeśli nie ma już opału, zrobić następną kontrolę i sprawdzić np. rachunek za węgiel.
  To już kolejny rok kiedy nie ma i nie było żadnych kontroli, więc trują sąsiadów i ich dzieci.

 14. Zgłosiłem sąsiada, oczywiście po chińskim ostrzeżeniu. W gminie nie ma straży miejskiej, policji sprawa nie interesowała, musiałem iść do UM Turek. Dwa tygodnie przed kontrolą dostał informację o kontroli, dzień i godzina (horror). O dziwo nawet nie usunął z piwnicy śmieci. Dostał chyba mandat 100 zł. Gość do tej pory nie ma świadomości, że mam grupę inwalidzką na astmę i dowód na piśmie, że mnie podtruwa. W takiej sytuacji, udowodnionym przestępstwem jest zagrożony z kodeksu karnego karą do lat 3 i wysokim nawet kilkudziesięciotysięcznym zadośćuczynieniem. Całą winą za palenie śmieci ponosi rząd Polski. Nie robią NIC. W powiatowych i gminnych miasteczkach nie ma ani jednego strażnika od tych spraw, a kary………………… Dlaczego W RFN nie ma problemu trującego powietrza.

 15. Firma Patrol Gurop produkująca skrzynki narzedziowe. W 3 kominach spała odpady produkcyjne czarne skrzyni.Palą praktycznie co dzień. Zajnteresujcie się obywatel Wieluńia.

 16. Jesteś ciemniakiem z pod ciemnej gwiazdy do szkoły

Dodaj komentarz