W małopolskiej gminie przekroczenia stężeń PM10 zimą to norma. Model płuc pokazał, czym to grozi

Podziel się:
Czarne Płuca

Sztuczne płuca Polskiego Alarmu Smogowego pojawiły się w Chełmcu, gminie sąsiadującej z Nowym Sączem, tuż na początku roku. Przez pierwsze dni były białe. Wystarczyły dwa tygodnie, by stały się niepokojąco czarne.

Przez zdecydowaną większość czasu czujnik jakości powietrza dołączony do instalacji wskazywał przekroczenia stężenia pyłu PM10, co sprawiało, że z dnia na dzień płuca stawały się coraz bardziej szare. W ciągu kilku ostatnich dni kolor tkaniny filtrującej na modelu płuc stał się czarny.

Oddychanie tak mocno zanieczyszczonym powietrzem powoduje groźne choroby. Kampania ma na celu uświadomić to mieszkańcom.

Płuca w Chełmcu ciemnieją z dnia na dzień

Polski Alarm Smogowy ma nadzieję, że ta kampania sprawi, iż mieszkańcy zaczną sięgać po dotacje i w najbliższym czasie tempo wymiany kotłów na węgiel i drewno przyspieszy.

 Akcja „Zobacz czym oddychasz” w Chełmcu została zorganizowana w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Podziel się: