W walce ze sprzedażą kopciuchów pomogą algorytmy. Program prześwietli ogłoszenia w Internecie

2089
0
Podziel się:
W walce ze sprzedażą kopciuchów pomogą algorytmy. Program prześwietli ogłoszenia w Internecie

Na mocy niedawnej nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska Inspekcja Handlowa  w Polsce zyskała nowe uprawnienia w walce ze sprzedażą kotłów niespełniających obowiązujących norm. Dzięki podpisanemu we wtorek porozumieniu ogłoszenia zamieszczane w Internecie mają być przeszukiwane przez specjalnego bota, który pomoże w zidentyfikowaniu tych ogłoszeń, które naruszają nowe przepisy.

Porozumienie w sprawie powołania „cyber-strażnika” zostało podpisane przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego oraz Andrzeja Gułę z Polskiego Alarmu Smogowego.

Na jego mocy UOKIK, a także przedstawiciele wojewódzkich inspekcji handlowych, od strony rządowej uzyskają dostęp do specjalistycznego oprogramowania, dzięki któremu możliwe będzie zautomatyzowane zlokalizowanie tych ogłoszeń internetowych, za pośrednictwem których próbuje się sprzedać kotły niespełniające norm. Aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego pomoże natomiast swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób nadal próbuje się unikać przestrzegania nowych przepisów.

Działający w Internecie program (bot) będzie prześwietlać publikowane tam ogłoszenia i przeszukiwać je pod kątem wzbudzających podejrzenia elementów, takich jak między innymi:

  • sprzeczności słów, np. różnic między deklarowaną klasą kotła a jego parametrami;
  • klasy kotła określonej jako inna niż klasa 5;
  • pojedynczych słów kluczowych: np. ruszty, ręczne itp.;
  • niedozwolonego rodzaju paliwa, jakie miałoby być spalane;
  • czy innych podejrzanych słów, np. „kocioł na zamówienie”.

„Mimo obowiązywania nowych regulacji dotyczących sprzedaży kotłów na paliwa stałe, w sieci nadal pojawiają się ogłoszenia, w których oferowane są urządzenia niespełniające standardów emisyjnych. Takie wnioski nasuwają się po naszym własnym monitoringu, a także na podstawie zgłoszeń, które otrzymujemy jako Alarm Smogowy. Podlegający UOKiK-owi bot może więc pomóc skuteczniej eliminować je z sieci i walczyć z szarą strefą” – komentuje Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego.

„Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową jest coraz ważniejszym partnerem w walce o Czyste Powietrze. Będziemy bardzo stanowczo egzekwować wymagania stawiane kotłom na paliwo stałe, aby eliminować z rynku produkty niespełniające norm. Obecnie czyste powietrze przestało być przywilejem – to podstawowe prawo człowieka i obowiązek nas wszystkich, abyśmy zadbali o jego sprawne egzekwowanie” – mówi Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK.

Przypomnijmy: Na mocy niedawnej nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska wzmocniono uprawnienia Inspekcji Handlowej (której zadania w realizują UOKIK i jednostki inspekcji handlowej podlegające wojewodom). Kary finansowe, które będą mogli przyznawać sprzedawcom tzw. kopciuchów, mają wynosić od 10 tys. zł do nawet 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.. [Więcej na ten temat informowaliśmy m.in. tutaj.]

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Polski Alarm Smogowy

Zdjęcie: Shutterstock/whiteMocca

Podziel się: