„Wędkarze o katastrofie: „Niech sobie prezes te ryby zje” [SPROSTOWANIE]

286
0
Podziel się:

artykułu pod tytułem: „Wędkarze o katastrofie: „Niech sobie prezes te ryby zje”, autorstwa Klaudii Urban, który ukazał się w dniu 14 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej www.smoglab.pl https://smoglab.pl/wedkarze-o-katastrofie-odra-jest-jak-drugi-czarnobyl/ , o treści:

Producent Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Oławie wyjaśnia, że:

  1. Nieprawdą jest, że Spółka dokonuje nielegalnych zrzutów do Odry i skaża rzekę. Spółka działa w oparciu o wszystkie konieczne pozwolenia. Zrzuty są więc dokonywane zgodnie z prawem. Po zgłoszeniach dotyczących rzekomych zrzutów ścieków były przeprowadzane kontrole WIOŚ, które nigdy nie wykazały, że w wyniku działań Spółki doszło do skażenia Odry.
  2. Nie produkujemy celulozy, a w procesie produkcji papieru nie używamy rtęci, nieprawdą jest, że w wyniku produkcji dochodzi do powstania dużej ilości rtęci.
  3. Spółka nie ma nic wspólnego z katastrofą ekologiczną na Odrze. Potwierdza to ostatnie stanowisko WIOŚ, które stwierdza, że działalność Spółki nie spowodowała śnięcia ryb w Odrze. Wszystkie posiadane pozwolenia są wydane przez powołane do tego organy.
  4. Spółka ma pozwolenie zintegrowane na dokonywanie zrzutów, co zwalnia Spółkę z uzyskania takiego pozwolenia od Wód Polskich. Stąd Wody Polskie takiego pozwolenia Spółce nie wydały.

Producent Wyrobów Papierniczych Jack-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.

Podziel się: