Wycena lasów wodorostów zaskoczyła nawet naukowców. Ile im zawdzięczamy?

276
0
Podziel się:

Naukowcy obliczyli, ile wynosi całościowa globalna wartość ekonomiczna lasów wodorostów. Zbadali sześć najbardziej rozpowszechnionych rodzajów wodorostów pod względem analizy trzech usług ekosystemowych. Wynik końcowy obliczeń był dla nich zaskakujący.

Wodorosty już od tysiącleci odgrywają dużą rolę w świadomości ludzi, którzy mieszkają nad oceanami i morzami, od dawna korzystając z ich zasobów naturalnych.

Przykładowo w Japonii, zgodnie z kodeksem prawnym z 701 r., wodorosty służyły jako opłata podatków. Z kolei w średniowiecznej Europie miały one szerokie zastosowanie do nawożenia gleby. Oczywiście przyczyniało się to do zwiększania plonów w rolnictwie.

Jednak nie należy zapominać, że od bardzo dawnych do dzisiejszych czasów wodorosty mają właściwości lecznicze i odżywcze.

– W XXI w. lasy wodorostów stały się głównym źródłem alginianu, popularnego dodatku do żywności i leków – napisał na łamach Phys.org dr Aaron M. Eger, główny autor badania.

Czytaj także: Oceany można jeszcze uratować. Naukowcy wyliczyli, że potrzeba 30 lat działań

Nieocenione zasługi wodorostów

Poza tym usługi ekosystemowe lasów wodorostów przynoszą korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Artykuł opublikowany w serwisie Nature Communications przedstawia dokładną wycenę lasów wodorostów morskich na całej Ziemi. Mianowicie, naukowcy zbadali sześć najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi rodzajów wodorostów: Ecklonia, Laminaria, Lessonia, Macrocystis, Nereocystis, Saccharina. Odgrywają one zasadniczą rolę w usługach ekosystemowych oraz w łagodzeniu antropogenicznych zmian klimatu. Jest to:

 • zwiększenie produkcji rybnej,
 • usuwanie nadmiaru składników odżywczych z wody (azot, fosfor),
 • sekwestracja dwutlenku węgla.

– Ilość węgla, którą wychwytują i sekwestrują lasy wodorostów, jest bardzo wysoka i podobna do innych, bardzo ważnych siedlisk – powiedziała dla Mongabay prof. Adriana Vergés. Jest ona współautorką badania ze Szkoły Nauk Biologicznych, Ziemi i Środowiska na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney.

Ponadto główny autor powyższego artykułu, dr Aaron M. Eger, dla tego samego serwisu powiedział.

– Rządy i instytucje rządowe mogą lepiej służyć i zarządzać tymi ekosystemami, jeśli zrozumieją ich wartość w procesach decyzyjnych.

Wysoka wartość ekonomiczna lasów wodorostów

Dodatkowo Vergés i Eger współtworzą organizację międzynarodową Kelp Forest Alliance, gdzie pełnią swoje funkcje w radzie dyrektorów. W zgodzie ze swoim doświadczeniem zawodowym ze specjalizacją dotyczącą wodorostów, zalecają ich ochronę na obszarze 3 mln hektarów (7,4 miliona akrów).

Zgodnie z postulatami Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), na podstawie tzw. Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal (GBF), apelują o przywrócenie 1 mln hektarów (2,5 miliona akrów) lasów wodorostów do 2040 r.

Naukowcy wyliczyli, że światowe lasy wodorostów generują do 562 mld dolarów rocznie. Czyli tyle samo, ile wynosi całe PKB Szwecji.

Ten wynik bardzo zaskoczył samych badaczy. Okazało się, że lasy wodorostów są około trzy razy bardziej wartościowe. A każdy z tych typów lasów generuje średnio 147 100 USD na ha/rok.

Naukowcy wycenili łącznie średnią wartość (na hektar) dla rocznego składowania dwutlenku węgla, usuwania azotu i fosforu oraz samego azotu. Wartości liczbowe wahały się:

 • od 38 799 USD (dla Macrocystis na południowo-wschodnim Pacyfiku) do 165 200 USD (dla Laminarii na północno-zachodnim Atlantyku),
 • z wartością najwyższą 280 620 USD (dla Laminarii/Saccharinii na północno-zachodnim Pacyfiku).

Dodatkowe dwie usługi ekosystemowe lasów wodorostów

Zdaniem Cristiny Piñeiro-Corbeira, ekolożki morskiej z Uniwersytetu A Coruña w Hiszpanii – badanie to jest krokiem naprzód w zrozumieniu lasów wodorostów. Ponadto badaczka zaznaczyła, że są jeszcze dwie bardzo ważne usługi ekosystemowe, które przekazują środowisku naturalnemu wodorosty:

 • rekreacja – dochody z turystyki
 • ochrona wybrzeży przed nadmiernymi falami sztormowymi

Dodatkowo Eger W serwisie Phys.org powiedział. – Wszystko co możemy zrobić dla rozwiązania problemu klimatycznego będzie miało pozytywny wpływ na lasy wodorostów.

Zyskuje środowisko i budżet

Usunięcie nadmiaru azotu i fosforu z wody zapobiega zakwitom glonów oraz pogorszeniu się jakości wody. W związku z tym nie tworzą się wówczas niebezpieczne dla zwierząt morskich strefy oceaniczne zubożone w tlen, bądź całkowicie go pozbawione. Właśnie to jest najwyższą korzyścią ekonomiczną ochrony lasów wodorostów.

Również dla gospodarki morskiej jest to znacząca korzyść ekonomiczna. Bo dzięki ochronie tych ekosystemów wzrasta popyt handlowy w połowach ryb, homarów i uchowców.

Ponadto sekwestracja dwutlenku węgla przez lasy wodorostów pod względem ekonomicznym wykazała najniższy wskaźnik. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak ustalenia wysokiej ceny węgla przez społeczenstwo.

Aaron Eger na łamach Phys.Org powiedział” – To obecne odkrycie sugeruje, że kredyty węglowe mogą nie być ekonomicznym motorem ochrony wodorostów. Lasy wodorostów nadal odgrywają ważną rolę w cyklu niebieskiego węgla.

Źródła:

 • www.nature.com/articles/d41586-023-01307-3
 • www.nature.com/articles/s41467-023-37385-0
 • news.mongabay.com/2023/04/kelp-forests-contribute-500-billion-to-global-economy-study-shows/
 • www.ecowatch.com/kelp-forests-economic-benefit.html
 • phys.org/news/2023-04-forgotten-neglected-ecosystem-earth-coastlines.html

Zdjęcie tytułowe: Ethan Daniels/Shutterstock

Podziel się: