Wójt Zielonek: walczymy ze smogiem, wymieniliśmy już 10 z 1100 kotłów

1993
3
Podziel się:

Kilka tygodni temu opublikowaliśmy serię tekstów dotyczących tego, jak małopolskie gminy walczą ze smogiem. Ta wywołała pewne zamieszanie, a opisane miejscowości – z wyjątkiem Skały, której jest chyba wszystko jedno – postanowiły odnieść się do naszych artykułów. Kilka dni temu sprostowanie przysłał wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Przyszło ono w formie, która w większości znanych mi redakcji spowodowałaby uznanie, że jej publikacja jest bezzasadna. My jednak wyznajemy zasadę, że istotą publicznej debaty – a kiedy chodzi o powietrze, staramy się prowadzić ją tutaj – jest możliwość zabrania głosu i przedstawienia swoich argumentów oraz swojej perspektywy patrzenia na różne sprawy. Nadesłany tekst publikujemy więc w całości, by każdy z was mógł wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak w Zielonkach postępuje walka o to, by zimą dało się oddychać. Przeczytajcie więc nadesłany przez wójta tekst i zapoznajcie się z odpowiedzią na niego, którą przygotował Dawid Serafin, czyli autor tekstu, który nie spodobał się panu Królowi. Znajdziecie ją TUTAJ.

Korzystając z okazji chciałbym także pogratulować panu Bogusławowi udanej wymiany 10 z 1100 (jeżeli wierzyć przesłanej przez niego informacji) lub ponad 2700 (jeżeli wierzyć danym z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2015 roku) kotłów. To z pewnością rozwiąże problem Zielonek i leżącego tuż obok krakowskiego Prądnika Białego.

Z poważaniem,

Tomasz Borejza

Sprostowanie do artykułu „Zielonki z zaangażowaniem walczą ze smogiem, tylko efektów nie widać”, autorstwa Dawida Serafina, opublikowanego 5 października 2017 r. na portalu Smoglab.pl

Tekst, do którego odnosi się wójt gminy Zielonki znajdziecie TUTAJ.

Gmina Zielonki to nie jedna, a 19 miejscowości, które zamieszkuje aktualnie blisko 22 tys. osób. Działa tu 2,2 tys. podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy Zielonki nie ma kilku tysięcy domów, w których znajdują się stare piece węglowe, jak napisał p. Dawid Serafin. Dane z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego z roku 2011 dotyczące gminy Zielonki mówią o 1100 urządzeniach na paliwo stałe do wymiany (przy 5831 budynkach na terenie gminy – dane GUS z tego samego roku). Liczba ta w ostatnich latach mogła jeszcze zmaleć, mieszkańcy wymieniali bowiem stare piece węglowe na gazowe na własny koszt, brak jednak danych ile.

Nie jest prawdą, że jak napisał Dawid Serafin w latach 2016-2017 „w Zielonkach urzędnikom nie udało się nakłonić nikogo do wymiany węglowego pieca na bardziej ekologiczny”. W 2017 r. uruchomione zostały dwa programy dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców. Pierwsi beneficjenci już są – na dzień publikacji artykułu łącznie 79 pieców było wymienionych lub w trakcie wymiany.

Pierwszy z programów to „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020, w ramach którego ma zostać wymienionych na terenie gminy 429 pieców węglowych na gazowe. Do 5 października 2017 r. (data publikacji artykułu p. D. Serafina) wymienionych zostało 10 pieców (złożone wnioski o rozliczenie), a kolejnych 52 pieców było w trakcie wymiany (z dnia na dzień dane te ulegają zmianie). Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki.

W ramach drugiego programu „Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE) na początku października br. trwała wymiana 17 starych pieców węglowych na piece na paliwo węglowe lub biomasę spełniające wymogi ekoprojektu. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznająca gminie dofinansowanie na wymianę 30 starych pieców węglowych (tylu było zainteresowanych mieszkańców) została podpisana 22 września 2017 r. Termin wymiany i rozliczenia dofinansowania dla właścicieli domów został ustalony przez WFOŚiGW do 30 października 2017 r. W tak krótkim terminie część potencjalnych beneficjentów zrezygnowała, jak informowali pojawił się problem z wykonawcami i dostępnością pieców o wymaganych parametrach.

Nie jest też prawdą, że autor artykułu pytał w Urzędzie Gminy Zielonki o karę nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na gminę Zielonki za niedotrzymanie terminów realizacji zadań nałożonych na lata 2013-2015 w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Spotkania w Urzędzie Gminy Zielonki z urzędniczką, które tak barwnie opisuje p. Dawid Serafin w swoim artykule nigdy nie było! Autor artykułu nigdy nie rozmawiał z osobą, której rzekome wypowiedzi zawarł w swoim artykule, a cała rozmowa opisana w tekście jest czystą konfabulacją, czyli zmyśleniem p. Dawida Serafina. Pan D. Serafin skierował mailem z dn. 4.07.2017 r. pytania do Urzędu Gminy w Zielonkach, jednak były to zupełnie inne pytania, niż przedstawione w tekście. Odpowiedzi na te pytania z Urzędu Gminy Zielonki w lipcu otrzymał z adresu mailowego osoby wymienianej w tekście – Małgorzaty Kmity-Fugiel. Zestawienie w artykule otrzymanych odpowiedzi z zupełnie innymi pytaniami to manipulacja. Tym bardziej, że większość pytań pojawiających się w tekście p. D. Serafina z jego strony – w jakiejkolwiek formie: pisemnej, czy ustnej – nigdy nie padła, co nie dało szans gminie Zielonki odpowiedzi na nie.

Gdyby jednak pytanie o karę nałożoną przez WIOŚ padło, pan D. Serafin dowiedziałby się, że sprawa kary jest w trakcie procedowania, gmina bowiem odwołała się od tej decyzji 2.06.2017 r., powołując się m.in. na opóźnienia w realizacji programów umożliwiających dofinansowanie wymiany pieców przez samo Województwo Małopolskie (przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim), co uniemożliwiało gminie wywiązanie się z terminów wymiany pieców w domach mieszkańców założonych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Wbrew temu co pisze p. D. Serafin nie przytoczył urzędnikom danych z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego i nie zadał pytania o realizację przez gminę Zielonki wskaźników dotyczących termomodernizacji budynków i nowych przyłączeń do sieci gazowej, bo otrzymałby odpowiedź, iż w odwołaniu, o którym mowa wyżej, gmina informuje WIOŚ o wykonaniu ww. wskaźników. Wg. danych uzyskanych ze Starostwa Powiatu Krakowskiego w latach 2013-2015 na terenie gminy Zielonki wykonano 16 prac termomodernizacyjnych wymagających zgłoszenia (5 w 2013 r., 8 w 2014, 3 w 2015), prace termomodernizacyjne wykonano też na budynku komunalnym w Grębynicach (przypomnijmy, że większość prac termomodernizacyjnych nie wymaga zgłoszenia do starostwa, zatem rzeczywista liczba jest zapewne znacznie większa). To oznacza, iż zadanie zostało wykonane, bowiem Program Ochrony Powietrza zakładał termomodernizację 16 budynków. Podobnie jest ze wskaźnikiem dotyczącym liczby podłączeń do sieci gazowej – z danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wynika, iż w latach 2013-2015 na terenie gminy wykonano 587 nowych przyłączy gazowych, co oznacza, że zadanie zostało wykonane – Program Ochrony Powietrza dla WM zakładał podłączenie w gminie Zielonki do sieci gazowej 184 budynków.

Gdyby p. Dawid Serafin naprawdę, jak napisał, zapytał przed publikacją swego tekstu 5 października o to „kiedy pierwszy piec węglowy zostanie wymieniony przy współudziale gminy”, usłyszałby, że wymienionych zostało właśnie 10 pierwszych pieców, a wymiana kolejnych 69 właśnie trwa. Nie jest to może dużo, jednak wymianę pieców w gminie Zielonki rozpoczęto natychmiast po uruchomieniu środków z programu ZIT przez województwo, z opóźnieniem trzyletnim, na co według naszej opinii wpływu gmina Zielonki nie miała. Gmina podejmuje inne działania, które mogą mieć wpływ na poprawę jakości powietrza, takie jak starania o pozyskanie środków zewnętrznych na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w domach mieszkańców – swój akces w tym projekcie zgłosiło już 166 właścicieli domów. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie na ten cel realizacja programu powinna nastąpić w 2018 roku.

Zapewniam, że staramy się dołożyć starań, by w ramach kompetencji gminy dbać o jakość powietrza. Ze strony dziennikarzy oczekujemy podawania prawdziwych i aktualnych informacji, stąd niniejsze sprostowanie

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Zielonki (a nie burmistrz)

Bogusław Król

***

Całą odpowiedź Dawida Serafina dla p. Bogusława Króla znajdziecie TUTAJ.

– Mimo to pismo Wójta ogromnie mnie cieszy. Świadczy ono o tym, że urzędnikom problem smogu faktycznie może leżeć na sercu. Przecież nie tekst nie wzbudziłby emocji, gdyby nikt w urzędzie tematem się nie zajmował. A jeśli energia władana w walkę o czystsze powietrze jest tak samo duża jak w pisanie polemiki, to wszyscy możemy być spokojni o likwidacje pieców węglowych w gminie Zielonki. Kto wie – być może jak tempo wymiany zostanie utrzymane, to nasze dzieci odczują efekty. – pisze w niej Dawid Serafin.

Fot. Gaj777/Wikimedia Commons.

Podziel się: