Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Upływa czas na złożenie deklaracji

Podziel się:

30 czerwca 2022 roku upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Czas na złożenie deklaracji do CEEB ustalono na 12 miesięcy, co oznacza, że termin upływa 30 czerwca 2022 roku. W przypadku instalacji nowego źródła ciepła, np. gdy wymieniamy przestarzały kocioł, deklarację musimy złożyć do 14 dni od jego uruchomienia.

Czytaj także: Ile lat życia zabiera nam w Polsce smog? [FILM]

W przypadku niezłożenia deklaracji pomimo obowiązku przewidziano kary. Na początek grozi nam grzywna w wysokości do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, za zaniedbanie zapłacić można nawet 5 tys. złotych.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków i lokali, mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko domostw, ale także takich obiektów, jak np. altany z odrębnym źródłem ciepła.

Co ważne, obowiązek dotyczy właścicieli lub zarządców, niezależnie od tego, czy sami korzystają z budynku, czy wynajmują go komuś innemu. Fakt wynajęcia lokalu nie prowadzi do przeniesienia obowiązku złożenia deklaracji na najemcę.

Czytaj także: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Niektóre wpisy mogą zawyżać wyniki gmin w rankingu

W przypadku lokali w zabudowie wielolokalowej ze wspólnym źródłem ogrzewania, za złożenie deklaracji odpowiada zarządca budynku, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Właściciele indywidualnych lokali muszą jednak złożyć deklarację, jeśli w ich lokalu zainstalowano dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jak złożyć deklarację?

Najwygodniejszym sposobem na złożenie deklaracji jest skorzystanie ze specjalnej platformy internetowej ceeb.gov.pl. Wniosek można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Instrukcję składania wniosku on-line, w formie filmu, przygotował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Poradnik dotyczy formularza A, który swoim zakresem obejmuje budynki i lokale mieszkalne:

Drugi sposób to złożenie papierowego egzemplarza we właściwym urzędzie gminy lub miasta (zgodnie z lokalizacją budynku). Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową.

Wzory papierowych formularzy (do wydrukowania) dostępne są na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. GUNB opublikował także przykłady wypełnionych papierowych deklaracji: formularz A (budynki i lokale mieszkalne) i formularz B (budynki i lokalne niemieszkalne).

_

Zdjęcie: MikeDotta / Shutterstock.com

Podziel się: