„Ciepłe Mieszkanie” z poślizgiem. Co już wiemy o nowym programie?

1145
0
Podziel się:
kłodzko

Program „Ciepłe Mieszkanie” to nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowana do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Początkowo start programu zapowiadano na II kwartał 2022 r. Jak się jednak dowiedzieliśmy, program nie został jeszcze zatwierdzony i ogłoszenia jego ostatecznego kształtu możemy spodziewać się najprawdopodobniej w połowie 2022 r. Jakie są podstawowe założenia, które znamy?

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował niedawno projekt oraz przyjął projekt planu wdrażania programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Jego celem, jak już wcześniej zapowiadano, ma być wsparcie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Z informacji, które otrzymaliśmy w NFOŚiGW, wynika, że ogłoszenie ostatecznego kształtu programu będzie miało miejsce najprawdopodobniej w połowie 2022 r.

Co wiemy dziś o programie „Ciepłe Mieszkanie”?

O szczegóły programu zapytaliśmy w NFOŚiGW. W odpowiedzi podkreślono, że „Ciepłe Mieszkanie” wciąż pozostaje w przygotowaniu, na etapie prac koncepcyjnych. Dlatego poniższe informacje należy traktować jako podstawowe założenia.

Projekt czeka jeszcze opiniowanie ze strony ministra właściwego ds. klimatu i akceptacja Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Nie możemy więc wykluczyć, że pojawią się zmiany.

Według obecnych założeń program „Ciepłe Mieszkanie” wspierać ma zastosowanie:

  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła,
  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny
  • albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo dofinansowanie otrzymać będzie można na: wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz dokumentację projektową.

Przez gminy do właścicieli mieszkań

Program, jak już zapowiadano, ma być realizowany poprzez gminy i dzielić się na dwa etapy. „Beneficjentami programu będą gminy, zaś odbiorcami i beneficjentami końcowymi w I etapie – osoby fizyczne właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego” – napisano w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z NFOŚiGW.

Dłużej poczekamy natomiast na szczegóły związane z etapem II, skierowanym do wspólnot mieszkaniowych. Jak poinformował nas Fundusz, jego założenia będą przygotowywane w późniejszym terminie, tj. w II półroczu 2022 r.

Ciepłe Mieszkanie. Jak wysokie będzie wsparcie?

Według najnowszych informacji intensywność dofinansowania dla osób fizycznych będzie zróżnicowana. Wyróżniono przy tym trzy poziomy wsparcia:

  • podstawowy poziom dofinansowania – wynoszący do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (k.kw.) przedsięwzięcia;
  • podwyższony poziom dofinansowania – do 60 proc. k.kw.;
  • najwyższy poziom dofinansowania – do 90 proc. k.kw.

Ponadto planuje się, że intensywność dofinansowania zostanie zwiększona o 5 punktów proc. w przypadku lokali w niektórych gminach. Chodzi o przedsięwzięcia realizowane w miejscowościach znajdujących się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Czytaj także: „Bulwersujące i nieprofesjonalne”. Smogowy rekordzista przenosi stację pomiarową na obrzeża miasta

W oczekiwaniu na najistotniejsze szczegóły

„Od początku istnienia programu Czyste Powietrze mieliśmy bardzo wiele sygnałów od aktywistów lokalnych alarmów smogowych, że programy dotacyjne powinny obejmować również budynki wielorodzinne” – powiedział Piotr Siergiej z PAS.

„Polski Alarm Smogowy zabiegał o stworzenie takiego instrumentu, ponieważ w wielu miastach, takich jak Łódź, Wrocław czy innych na Dolnym Śląsku, większość zabudowy stanowią budynki wielorodzinne. Duża ich część ogrzewana jest przestarzałymi urządzeniami, tzw. kopciuchami. Czekamy na to, jak program będzie wyglądał w szczegółach i jaki będzie miał budżet, bo od tego zależy jego powodzenie” – podkreśla rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Kluczowa kwestia: budżet

Jedną z najistotniejszych kwestii jest wspomniany już budżet programu. To od niego bowiem zależy to, ile lokali w budynkach wielorodzinnych obejmie termomodernizacja wspierana przez „Ciepłe Mieszkanie”. Jak poinformował nas NFOŚiGW, zaplanowany budżet programu na lata 2022-2026 wynosi 1,4 miliarda złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji dla osób fizycznych.

Czy to wystarczająca kwota? Choć program wciąż jest przedmiotem uzgodnień i musimy poczekać na jego finalną wersję, spróbujmy to oszacować.

Według wcześniejszych zapowiedzi w programie miały być dostępne dwa poziomy dofinansowania: do 13 tys. i do 26 tys. złotych. Teraz mowa o trzech poziomach, jednak przyjmijmy w obliczeniach, że średnio wsparcie wynosiłoby 20 tys. złotych na lokal. W takim wypadku całość wspomnianego budżetu wystarczyłby na wsparcie właścicieli 70 tys. lokali mieszkalnych. Czy tak będzie? Tego dowiemy się, gdy ogłoszona zostanie ostateczna wersja przygotowywanego programu.

Czytaj także: „Czyste Powietrze” omija ogrzewane kopciuchami kamienice. Dlatego smog nie znika z Dolnego Śląska

_

Zdjęcie: 4H4 Photography / Shutterstock

Podziel się: