Udostępnij

Komisja Europejska chce walczyć z „kulturą wyrzucania”. UE przyjmie prawo do naprawy?

14.03.2020

Komisja Europejska przyjęła w minioną środę nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma to być jeden z głównych filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród propozycji KE, którymi będzie musiał dopiero zająć się m.in. Parlament Europejski, znalazły się między innymi: skończenie z praktyką skracania życia produktów przez producentów, ograniczenie wytwarzania produktów jednorazowych czy wzmocnienie praw konsumentów do skorzystania z możliwości naprawy.

W ogłoszonym przed kilkoma dniami planie działań skoncentrowano się na tym, by zapewnić jak najdłuższe wykorzystywanie zasobów użytych w unijnej gospodarce. Według założeń KE produkty, takie jak np. elektronika, miałyby pozostawać w użyciu możliwie jak najdłużej (m.in. dzięki możliwości ich naprawy), a później możliwie najczęściej poddawane być recyklingowi. Miałoby to zmniejszać konieczność m.in. wydobywania nowych surowców, takich jak rzadkie metale stosowane w elektronice.

Czytaj także: Papież Franciszek: Czas przejść na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym

Przyjęcie planu oznacza w praktyce, że Komisja Europejska zajmie się przygotowaniem odpowiednich przepisów prawnych – zgodnych z założeniami dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym – którymi następnie zajmą się odpowiednie organy UE.

„Wiele produktów psuje się zbyt łatwo”

„Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, ochronić nasze środowisko naturalne i wzmocnić gospodarczą konkurencyjność, potrzebujemy gospodarki o obiegu w pełni zamkniętym. Obecnie nasza gospodarka jest nadal w dużej mierze linearna, jedynie 12 proc. surowców wtórnych i zasobów ponownie trafia do gospodarki. Wiele produktów psuje się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić, ani poddać recyklingowi, lub są to wyroby jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów, który należy wykorzystać” – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy KE do ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj także: Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład. “Szansa na proklimatyczny zwrot”

„W ramach przedstawionego dziś planu podejmujemy działania mające na celu zmianę sposobu, w jaki wytwarzane są produkty, oraz wzmocnienie pozycji konsumentów, tak aby mogli oni dokonywać zrównoważonych wyborów dla własnego dobra i dla dobra środowiska” – podkreślił Timmermans.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a do roku 2050 będziemy konsumować tak, jak byśmy ich mieli trzy. Nowy plan wprowadzi obieg zamknięty do naszego codziennego życia i przyspieszy zieloną transformację naszej gospodarki. Proponujemy zdecydowane działania mające na celu zmiany odnoszące się do początkowego ogniwa łańcucha zrównoważoności – projektowania produktów. Działania ukierunkowane na przyszłość stworzą możliwości dla przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy, nadadzą nowe prawa konsumentom europejskim, pozwolą na wykorzystanie innowacji i cyfryzacji, a także zapewnią, że nic się nie będzie marnować, jak to się dzieje w przyrodzie” – mówił z wyjątkowym optymizmem Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Propozycje Komisji Europejskiej

Przyjęty przed kilkoma dniami plan zakłada przygotowanie zestawu regulacji prawnych, które skierują państwa Unii Europejskiej na tory prowadzące w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dłuższe życie produktów.

Komisja zaproponuje przepisy, które mają zapewnić, że produkty wprowadzane na unijny rynek będą trwalsze, łatwiejsze do ponownego wykorzystania, naprawy i w jak największym stopniu opierały się na materiałach z recyklingu, a nie surowcach pierwotnych. KE chce również, by produkcja wyrobów jednorazowego użytku została ograniczona, praktyka skracania cyklu życia produktów – wyeliminowana, natomiast niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku – zakazane.

Wzmocnienie pozycji konsumentów.

W świetle wizji przedstawionej przez Komisję Europejską w przyszłości konsumenci będą mieli większy dostęp do wiarygodnych informacji na temat m.in. późniejszej możliwości naprawy kupowanego produktu, a także jego trwałości, co miałoby pozwolić konsumentom na rozsądniejsze dokonywanie decyzji zakupowych, z myślą o środowisku naturalnym. Komisarze chcą również, by konsumenci mieli możliwość skorzystania z faktycznego „prawa do naprawy”.

Komisja planuje przygotowanie odrębnych, szczegółowych przepisów dotyczących między innymi: sektora elektroniki, pojazdów, opakowań produktów, wyrobów włókienniczych, materiałów budowlanych i żywności. Komisja chce m.in. ograniczenia nadmiernego pakowania produktów, a także wzmocnić rynek surowców wtórnych.

_

Szczegółowe informacje o wspomnianych propozycjach (także w j. polskim) Komisja Europejska opublikowała tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Vlad Teodor

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.