Lasy Państwowe przy okazji Dnia Długu Ekologicznego: W Polsce o zasoby przyrodnicze możemy być spokojni

3817
0
Podziel się:
Lasy Państwowe przy okazji Dnia Długu Ekologicznego chwalą się lesistością kraju

Przy okazji Dnia Długu Ekologicznego – wyznaczonego dla Polski na 15 maja – na facebookowym profilu Lasów Państwowych pochwalono się wzrostem lesistości w kraju. Wpis opatrzono hashtagiem „#wPolscejestdobrze”. Czy oby na pewno tak jest?

15 maja dla Polski przypadał Dzień Długu Ekologicznego. Do krążącej po sieci informacji postanowiły nawiązać także Lasy Państwowe.

„Faktycznie, lasów na świecie ubywa, ale w Polsce o zasoby przyrodnicze możemy być spokojni. Europa to jedyny kontynent, na którym lasów przybywa w sposób zrównoważony – w Polsce od II wojny światowej lesistość wzrosła z 21% do prawie 30%!” – napisano na profilu instytucji w serwisie Facebook.

Przypomnijmy: Dzień Długu Ekologicznego dla świata oznacza moment w roku, w którym skonsumowaliśmy na Ziemi tyle zasobów – m.in. możliwego do zaabsorbowania CO2, wody, drewna czy gleby. Ponieważ społeczeństwa konsumują w różnym tempie, DDE jest wyliczany również dla poszczególnych krajów.

W tym roku dla całej Unii Europejskiej Dzień Długu Ekologicznego – według raportu Global Footprint Network i WWF – przypadał 10 maja. Dla Polski 5 dni później. Główny wniosek wspomnianego raportu jest taki: Gdyby każdy mieszkaniec świata konsumował tyle co przeciętny Europejczyk, potrzebowalibyśmy 2,8 planety, by zaspokoić nasze potrzeby.

[Szczegółowo na temat Dnia Długu Ekologicznego – wyznaczonego dla Polski – pisaliśmy tutaj.]

Byle polska wieś spokojna

Warto w tym miejscu zwrócić jednak uwagę na jeden fakt.

Dzień Długu Ekologicznego dla poszczególnych państw opiera się na wyliczeniach, które traktują – słusznie – zasoby naturalne Ziemi jako całość. Eksploatacja planety w skali globalnej przekłada się bowiem na globalne, dotyczące nas wszystkich problemy.

Nie jest również tak, że konsumpcja mieszkańców któregokolwiek kraju opiera się wyłącznie na eksploatacji zasobów naturalnych, znajdujących się na jego terytorium.

Nie jest tak w przypadku Polski, i nie jest tak w przypadku drewna. Choć saldo polskiego handlu zagranicznego drewnem jest dodatnie – co oznacza, że więcej eksportujemy niż importujemy – konsumujemy chociażby drewno pochodzące od gatunków niewystępujących w naszym klimacie.

Wyliczenia dla poszczególnych krajów służą natomiast porównaniu tempa eksploatacji zasobów naturalnych. Dlatego podczas gdy w krajach określanych mianem rozwiniętych Dzień Długu Ekologicznego przypada w I połowie roku – np. dla Stanów Zjednoczonych 15 marca – w innych przypada on nawet w grudniu, np. w Nigerii czy Indonezji.

 

Z pełnym raportem WWF i Global Footprint Network zapoznać można się tutaj.

Źródła: FB/Lasy Państwowe, Global Footprint Network, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018 (GUS)

Zdjęcie: Shutterstock/Andrew Pustiakin

Podziel się: