Udostępnij

Dobre wieści dla Amazonii. Odwrócono złowieszczy trend

15.08.2023

Następca Jaira Bolsonaro prezydent Luiz Inácio Lula da Silva zapowiadał w swojej kampanii wyborczej, że doprowadzi do spadku wylesiania lasów tropikalnych Amazonii. Nowe dane pokazują, że obietnicę tę spełnia, gdyż wylesianie drastycznie spadło. Droga do sukcesu jest jednak jeszcze daleka, a czas goni, gdyż zmiany klimatyczne postępują.

Przełom w karczowaniu amazońskiej puszczy

Od wielu lat Amazonia – największy las tropikalny na świecie doświadcza przybierającej dramatyczne rozmiary degradacji. Stoi za tym rabunkowa działalność człowieka, co szczególnie było widoczne za prezydentury Jaira Bolsonaro. Za jego kadencji wycięto ponad 45 tys. km2 lasów, to mniej więcej tak, jakby w Polsce w ciągu raptem 4 lat wyciąć połowę powierzchni naszych lasów. Najgorszym okresem był lipiec 2021 – sierpień 2022, wtedy pod topór poszło 11,5 tys. km2 lasów.

 class=
Ilustracja. Wykres pokazujący skalę deforestacji od 2010 roku do lipca 2023 w wartościach miesięcznych i 12-miesięcznej średniej kroczącej w km2. Dane pochodzą z danych systemu SAD i DETER.

Jak ilustruje to powyższy wykres, skala wycinki za rządów Boslonaro była ogromna. W okresie 2019-2022 wycięto o 53 proc. więcej lasów niż w latach 2012-2018. To się jednak zmienia. Luty tego roku był ostatnim miesiącem, kiedy skala wycinki przybierała dramatyczne rozmiary. Stało się to dlatego, że nowy prezydent dopiero zaczynał prowadzać nową politykę ochronną lasów deszczowych. Kolejne miesiące zaczęły przynosić pozytywne zmiany. Wylesianie w brazylijskiej Amazonii w ubiegłym miesiącu spadło o 66 proc. w stosunku do lipca zeszłego roku. Według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Badań Kosmicznych Brazylii (INPE) w lipcu wycięto 500 km2 obszarów leśnych. To najmniej od 6 lat.

Więcej kar za nielegalną wycinkę Amazonii

Nowa administracja w pełni zdaje sobie sprawę, że tego, że amazoński las jest ważny nie tylko dla samej Brazylii. Nowa minister środowiska Mirina Silva z zadowoleniem przyjęła nowe dane na temat wycinki. Powiedziała, że kluczem do poprawy sytuacji w Brazylii jest silny cel, to ratowanie ekosystemu. Podała też, co wpłynęło na taką statystykę „Głównym powodem jest decyzja Luli o dążeniu do zerowego wylesiania. Od tego czasu stworzyliśmy nowe jednostki ochrony przyrody i terytoria tubylcze, które przyniosły pewne rezultaty… Teraz musimy przejść do nowego modelu dobrobytu, który jest mniej drapieżny, mniej szkodliwy dla miejscowej ludności i lasów”, powiedziała Silva.

Po odejściu Bolsonaro ponownie został wzmocniony IBAMA – Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych. Dzięki czemu w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku suma nałożonych grzywien za nielegalną wycinkę przekroczyła 400 mln dolarów. To wzrost o prawie 150 proc. w stosunku do poprzedniego okresu z zeszłego roku.

Niezależni analitycy zajmujący się obserwacją zmian w Amazonii mówią, że spadek deforestacji mógł sięgnąć nawet 70 proc. „To niesamowite, totalnie szalone”, powiedział Tasso Azevedo, inżynier leśny i założyciel grupy analitycznej MapBiomas. „To będzie najostrzejszy spadek od 2005 roku. Wciąż zastanawiamy się, dlaczego dzieje się to tak szybko”.

Decyzja UE też wpłynęła na skalę wycinki

Azevedo uważa, że spowolnienie jest spowodowane kombinacją czynników. To wznowienie embarga i innych działań ochronnych przez rząd, ulepszona analiza techniczna, która szybciej i bardziej szczegółowo ujawnia, gdzie występują problemy. W grę wchodzi też większe zaangażowanie banków w odmawianie kredytów właścicielom gruntów zaangażowanym w wycinkę drzew. Do tego dochodzi też ostrożność ze strony rolników wywołana nowymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi handlu wolnego od wylesiania. Chodzi o to, że UE w tym roku przyjęła ustawę o zakazie importu towarów z Brazylii, których produkcja odbywała się na obszarach wykarczowanego lasu. Chodzi tu tereny wylesione po 31 grudnia 2020 roku. Azevedo odnośnie polityki UE powiedział, że to nie przypadek, że wylesianie nie spadło tak imponująco na sawannie Cerrado, która nie jest jeszcze objęta kontrolą UE.

Sukces wciąż odległy

Droga do pełnego sukcesu jest daleka. Minister Silva ostrzegła, że pojedynczy miesiąc oparty na danych satelitarnych nie stanowi jeszcze trendu. Wyraźny obraz i efekty działań nowej administracji będą widoczne za parę lat. Mimo to dostrzegła zachęcające oznaki w porównaniu z ostatnim okresem, kiedy była ministrem środowiska, czyli w latach 2003-2008. Wtedy Ministerstwo Środowiska nie było zaniedbywane, jak to miało miejsce w latach Bolsonaro.

Z punktu widzenia działań politycznych, różnicy zdań, oraz to, że Amazonia to nie tylko Brazylia, korków od szampana nie należy jeszcze otwierać. 8 sierpnia w brazylijskim Belém odbył się szczyt poświęcony Amazonii i zmianom klimatycznym. Wzięło w nim udział 8 państw, na których terenie znajduje się amazoński las. Lula da Silva, który zwołał ten szczyt, pokładał w nim duże nadzieje. „To przełomowy moment. To, co robimy w obronie Amazonii i jej populacji, jest historyczne”, napisał na Twitterze Lula.

Szczyt nie zakończył się jednak tak, jak oczekiwał tego prezydent Brazylii. Wspólna deklaracja stworzyła co prawda sojusz na rzecz walki z wylesianiem, ale pozostawiła każdemu państwu wolną rękę w realizacji celów ochrony. Brak uzgodnienia paktu mającego na celu ochronę ich własnych lasów wskazuje na większe, globalne trudności z zawarciem porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu. Wielu naukowców twierdzi, że decydenci działają zbyt wolno, aby zapobiec katastrofalnemu globalnemu ociepleniu.

Wylesianie musi być zerowe

Ważnym elementem jest tutaj właśnie klimat, gdyż lasy te pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla, wpływają przy tym na wzorce pogodowe. Nie tylko w regionie. „Amazonia to część maszyny parowej, która działa w atmosferze i rozprowadza w niej ciepło oraz parę wodną. Każde większe zaburzenie tego systemu jest odczuwalne na dużym obszarze globu” – mówił na łamach książki „Odwołać katastrofę” prof. Szymon Malinowski.

Dlatego właśnie swojego niezadowolenia nie kryją aktywiści klimatyczni. „Rekordy temperatury padają każdego dnia, nie jest możliwe, aby w tych okolicznościach ośmiu prezydentów narodów amazońskich nie mogło zawrzeć w deklaracji wiersza stwierdzającego tłustymi literami, że wylesianie musi być zerowe, że nie będzie dłużej tolerowane”, powiedział Márcio Astrini z grupy Climate Observatory. Deforestacja musi się skończyć natychmiast i musi zostać odwrócona. Powodem jest to, że postępujące globalne ocieplenie będzie potęgować efekty ludzkiej działalności w Amazonii. Naukowcy uważają, że ocieplenie planety o 2oC może doprowadzić do wymarcia ekosystemu i zstąpienia go sawanną. A takie coś doprowadzi do wzmocnienia procesu ocieplania się klimatu.

Autor

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracujący od lat z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.