Udostępnij

Ogłoszono nowe dowody, że żyjemy w odrębnej epoce geologicznej. Antropocen to epoka człowieka

20.07.2023

Antropocen to określenie opisujące współczesność, stosowane w różnych kontekstach, w tym w nauce. Geolodzy przedstawili właśnie nowe dowody, które przemawiają za tym, że żyjemy w odrębnej epoce geologicznej. Ślad, który odcisnęliśmy jako ludzkość na planecie, dotyczy m.in. emisji gazów cieplarnianych i testów jądrowych.

Od dawna naukowcy postulowali, by czasy, w których żyjemy, opisywać w kategorii nowej epoki. Antropocen, jak ją nazwano, pochodzi od greckich słów anthropos (człowiek) i kainos (nowy, niedawny). Bo właśnie bezprecedensowa skala działalności ludzkiej jest tym, co odróżnia nowe czasy, od minionych. Antropologiczne, czyli wywołane przez człowieka, są m.in. obserwowane dziś zmiany klimatyczne, związany z nimi zanik bioróżnorodności, czy też zagospodarowanie coraz większych połaci terenu.

Na gruncie geologii – która zajmuje się naukową charakterystyką poszczególnych epok geologicznych – stosowanie pojęcia „antropocen” wciąż jest jednak dyskutowane. Jesteśmy przy tym coraz bliżej jego akceptacji. Wyniki badań, przedstawione właśnie przez naukowców z Grupy Roboczej ds. Antropocenu, dostarczają bowiem nowych dowodów na odrębność czasów, w których żyjemy.

Próbki z jeziora Crawford Lake w Kanadzie wskazują na zasadnicze „ślady”, jakie „odcisnęliśmy” na powierzchni planety. Związane są one m.in. z próbami jądrowymi po II wojnie światowej oraz wzrostem emisji gazów cieplarnianych. Dołączono również dowody z 12 drugorzędnych lokalizacji.

„Globalny odcisk palca”. Emisje gazów cieplarnianych i ślady po próbach jądrowych

Czy antropocen zostanie oficjalnie uznany jako odrębna epoka w sensie geologicznym? Za oficjalny podział w tym zakresie odpowiada Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS). Ciało to, działające w ramach Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, wyznacza tzw. tabelę stratygraficzną. Czyli schemat, który obrazuje przebieg historii Ziemi.

Komisja zajmie się dowodami w przyszłym roku. Wtedy eksperci zdecydują, czy wspomniana tabela powinna zostać zaktualizowana.

Jednym z elementów działalności człowieka, widocznym w zgłoszonych próbkach, są ślady po próbach jądrowych począwszy od lat 50. XX wieku. „Obecność plutonu jest dla nas wyraźnym wskaźnikiem tego, kiedy ludzkość stała się tak dominującą siłą, że mogła pozostawić unikalny globalny 'odcisk palca’ na naszej planecie” – powiedział w oświadczeniu prof. Andrew Cundy z University of Southampton. Inne geologiczne wskaźniki działalności człowieka, które odnotowano, to wysoki poziom popiołu ze spalania węgla, wysokie stężenia metali ciężkich, takich jak ołów, a także obecność włókien i fragmentów tworzyw sztucznych.

„Przekraczanie kolejnych granic planetarnych” i „nowa przyszłość polityczna”. Antropocen w innych kontekstach

Choć w geologii nadal dyskutuje się o zasadności stosowania pojęcia „antropocen” w odniesieniu do odrębnej epoki geologicznej, to należy pamiętać, że używają go także przedstawiciele innych nauk. Kwestia tego, jak szybko ujrzymy hasło „antropocen” na wykresie geologicznym, obok plejstocenu czy holocenu, jest w tym przypadku drugorzędna. O „epoce człowieka”, jak nazywany jest „antropocen”, mówią również przedstawiciele innych nauk przyrodniczych, a także socjologowie, kulturoznawcy czy filozofowie. Szerokie omówienie tej kwestii znaleźć możemy m.in. w książce „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”, autorstwa prof. Ewy Bińczyk, filozofki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W jednym z naukowych artykułów recenzyjnych, dotyczących książki „The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and Us”, Bińczyk zwraca uwagę na medialną popularność pojęcia „antropocen”. Debata wokół niego zainspirowała wielu intelektualistów, naukowców i artystów. Dyskusje te są niebagatelne, m.in. ze względu na to, jak poważny jest kryzys klimatyczno-środowiskowy, z którym obecnie mamy do czynienia. Głównie z powodu właśnie działalności ludzkiej.

Jak pisze prof. Bińczyk, „dokonujące się na naszych oczach przekraczanie kolejnych granic planetarnych wymusza ponowne przemyślenie samej kondycji człowieczeństwa. (…) Równocześnie przyrodoznawcy ostrzegają, że destabilizacja klimatu spowoduje dalsze drastyczne straty dla rolnictwa, zniszczenie infrastruktur i systemów bezpieczeństwa, straty sektora ubezpieczeń i całej gospodarki. Czeka nas nowa przyszłość polityczna, naznaczona konfliktami o skali globalnej”.

Więcej o przekraczaniu kolejnych granic planetarnych oraz o tym, co możemy w związku z tym zrobić, przeczytać można w książce „Odwołać katastrofę. Rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski”, autorstwa Tomasza Borejzy. O tym, co nas czeka i co możemy z tym zrobić, nasz redakcyjny kolega rozmawia m.in. z prof. Bińczyk.

_

Zdjęcie: Simon Kadula / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.