Udostępnij

Raport dotyczący transformacji energetycznej świata: Polska daleko za czołówką Europy

03.04.2019

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało raport, w którym oceniono gotowość do transformacji energetycznej w 115 państwach.  Główne wnioski z badań nie napawają optymizmem: Tempo transformacji energetycznej na świecie zwalnia i obecnie jest ono najniższe od 5 lat. W rankingu przygotowanym przez WEF Polska znalazła się na 75 miejscu, m.in. obok Ghany, Bułgarii i Rosji.

Raport Fostering Effective Energy Transition dotyczy transformacji rozumianej przez autorów jako „przejście do bezpiecznego, zrównoważonego, przystępnego cenowo i obejmującego wszystkich systemu energetycznego” – co w praktyce oznacza odejście od źródeł nieodnawialnych (takich jak ropa, gaz oraz uran), oszczędzanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Celem transformacji energetycznej jest także realizacja postanowień porozumienia paryskiego, skoncentrowanego wokół zmian klimatycznych.

Według raportu WEF światowa transformacja energetyczna zwalnia (w ujęciu całościowym), osiągając tempo najwolniejsze od 5 lat.

Centralny punkt raportu, poza całościową oceną światowej transformacji, stanowi ranking obejmujący 115 państw, oparty na analizie ich sektorów energetycznych. Pod uwagę wzięto zarówno aktualny stan energetyki, jak i gotowość sektora do przekształceń. Ocenę ujęto w formie indeksu transformacyjnego ETI (Energy Transition Index), przyjmującego wartości od 0 do 100.

Ranking państw

Pierwszą dziesiątkę w rankingu zdominowały państwa Europy Zachodniej i Północnej – ze Szwecją, Szwajcarią i Norwegią na czele. Indeks ETI w ich przypadku wyniósł kolejno 75, 74 i 73 proc.

Kraje w czołówce rankingu – według autorów raportu – zawdzięczają swój wynik zróżnicowanym źródłom energii (w tym własnym zasobom naturalnym) oraz strukturze systemu energetycznego. Ponadto wysoko oceniono ich perspektywy na przyszłość – ze względu na silne ramy instytucjonalne i regulacyjne, innowacyjne środowisko biznesowe, a także wysoki poziom zaangażowania politycznego w transformację energetyczną.

Polska (ze wskaźnikiem 51 proc.) znalazła się natomiast na miejscu 75, obok takich państwa jak Ghana, San Salvator, Indie, Bułgaria oraz Rosja.

Wśród głównych problemów polskiej energetyki od lat wymienia się niską dywersyfikację źródeł energii (najmniejszą w Unii Europejskiej), choć powoli zaczyna się to zmieniać (m.in. dzięki OZE). Więcej na ten temat można przeczytać np. w raporcie Forum Energii.

Ranking WHO zamykają Zimbabwe (39 proc.), RPA (37 proc.) i Haiti (36 proc.). W przypadku państw ocenionych najgorzej zwracano uwagę na silne uwikłanie sektorów energetycznych w konsumpcję oraz eksport paliw stałych (ropy naftowej i węgla), brak skutecznych ram regulacyjnych umożliwiających transformację oraz niestabilność polityczną.

 

Z całością raportu (w języku angielskim) zapoznać się można tutaj.

Źródła: Fostering Effective Energy Transition – 2019 edition, World Economic Forum, Forum Energii

Zdjęcie: Shutterstock/r.classen

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.