UNESCO nie zgadza się na eksploatację Puszczy Białowieskiej

2063
0
Podziel się:
UNESCO nie zgadza się na eksploatację Puszczy Białowieskiej

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO nie zdecydował o wpisaniu Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa zagrożonego. Wystosowano jednak rekomendacje, których niestosowanie oznaczać będzie ryzyko, że Puszcza znajdzie się na wspomnianej liście.  Wynika z nich jasny sprzeciw UNESCO wobec eksploatacji unikatowego lasu.

UNESCO skrytykowało w dokumencie stronę polską za pozyskiwanie drewna z Puszczy w latach 2016-2018, w tym w strefie częściowo chronionej II, a także wyraziło ubolewanie z powodu negatywnego wpływu, do jakich doszło w wyniku tych działań. Wyrażono jednak zadowolenie, że wycinka została przerwana.

Nie doszło również do wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Dziedzictwa Zagrożonego, o czym poinformowała na Twitterze Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Greenpeace Polska poinformowało jednak, że wpisanie puszczy na listę w ogóle nie było tym razem brane pod uwagę. Wpis min. Golińskiej nazwano natomiast „odwracaniem kota ogonem”.

Zdaniem ekologów zrzeszonych w Koalicji Kocham Puszczę – mimo zadowolenia UNESCO z zatrzymania wycinki – niedostosowanie się do wystosowanych przez organizację rekomendacji to realne ryzyko, że Puszcza znajdzie się na wspomnianej liście zagrożonej.

Rekomendacje

“Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa jest jasnym sygnałem dla polskiego rządu: wszelkie działania w Puszczy Białowieskiej muszą stawiać na pierwszym miejscu ochronę przyrody. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której bezpieczeństwo ludzi może być zagrożone. (…) Mamy nadzieję, że polskie Ministerstwo Środowiska i Lasów Państwowych uszanują decyzję Komitetu. Jeśli nie, Puszcza Białowieska może w przyszłości zostać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, co byłoby międzynarodową kompromitacją dla Polski” – powiedziała Agata Szafraniuk, prawniczka ClientEarth (będącej częścią Koalicji Kocham Puszczę).

Wśród wspomnianych już rekomendacji UNESCO znalazły się między innymi następujące postulaty:

a) W strefie ścisłej ochrony oraz w strefie częściowej ochrony I i II nie mogą być podejmowane żadne interwencje z zakresu gospodarki leśnej, w tym usuwanie drewna martwego, cięcia sanitarne czy sztuczne nasadzenia;

b) W strefie aktywnej ochrony należy ograniczyć gospodarkę leśną wyłącznie do działań wpierających przemianę lasu w kierunku bardziej naturalnego lasu liściastego lub do ochrony czynnej niektórych siedlisk, jak podmokłe łąki, doliny rzeczne i inne tereny podmokłe oraz siedliska zagrożonych roślin, zwierząt i grzybów. Działania z zakresu ochrony czynnej powinny być wyszczególnione w Zintegrowanym Planie Zarządzania;

c) Cięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu mogą być realizowane tylko w odległości 50 m od wybranych dróg i ścieżek, wytypowanych na podstawie jasnego planu oceny ryzyka;

d) Należy opracować i wdrożyć kompleksowy Plan Ochrony Przeciwpożarowej, który powinien być częścią Zintegrowanego Planu Zarządzania.

UNESCO wyraziło także swoje zaniepokojenie związane z modernizacją tzw. Drogi Narewkowskiej – a konkretnie wpływem inwestycji na ekosystem Puszczy. W związku z tym wezwano do zaprzestania jakichkolwiek prac, do momentu oceny oddziaływania drogi na środowisko.

[Więcej na temat kontrowersji wokół wycinek – oraz sporu między Koalicją Kocham Puszczę a Lasami Państwowymi – przeczytać można tutaj]

 

Z pełnym stanowiskiem UNESCO (w j. angielskim) można zapoznać się tutaj

*Wpis zaktualizowano po pojawieniu się komentarza Greenpeace Polska.

Źródła: UNESCO, Twitter/ma_golinska, WWF, ClientEarth

Zdjęcie: Shutterstock/Lijphoto

Podziel się: