Udostępnij

UNESCO nie zgadza się na eksploatację Puszczy Białowieskiej

03.07.2019

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO nie zdecydował o wpisaniu Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa zagrożonego. Wystosowano jednak rekomendacje, których niestosowanie oznaczać będzie ryzyko, że Puszcza znajdzie się na wspomnianej liście.  Wynika z nich jasny sprzeciw UNESCO wobec eksploatacji unikatowego lasu.

UNESCO skrytykowało w dokumencie stronę polską za pozyskiwanie drewna z Puszczy w latach 2016-2018, w tym w strefie częściowo chronionej II, a także wyraziło ubolewanie z powodu negatywnego wpływu, do jakich doszło w wyniku tych działań. Wyrażono jednak zadowolenie, że wycinka została przerwana.

Nie doszło również do wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Dziedzictwa Zagrożonego, o czym poinformowała na Twitterze Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Greenpeace Polska poinformowało jednak, że wpisanie puszczy na listę w ogóle nie było tym razem brane pod uwagę. Wpis min. Golińskiej nazwano natomiast „odwracaniem kota ogonem”.

Zdaniem ekologów zrzeszonych w Koalicji Kocham Puszczę – mimo zadowolenia UNESCO z zatrzymania wycinki – niedostosowanie się do wystosowanych przez organizację rekomendacji to realne ryzyko, że Puszcza znajdzie się na wspomnianej liście zagrożonej.

Rekomendacje

“Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa jest jasnym sygnałem dla polskiego rządu: wszelkie działania w Puszczy Białowieskiej muszą stawiać na pierwszym miejscu ochronę przyrody. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której bezpieczeństwo ludzi może być zagrożone. (…) Mamy nadzieję, że polskie Ministerstwo Środowiska i Lasów Państwowych uszanują decyzję Komitetu. Jeśli nie, Puszcza Białowieska może w przyszłości zostać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, co byłoby międzynarodową kompromitacją dla Polski” – powiedziała Agata Szafraniuk, prawniczka ClientEarth (będącej częścią Koalicji Kocham Puszczę).

Wśród wspomnianych już rekomendacji UNESCO znalazły się między innymi następujące postulaty:

a) W strefie ścisłej ochrony oraz w strefie częściowej ochrony I i II nie mogą być podejmowane żadne interwencje z zakresu gospodarki leśnej, w tym usuwanie drewna martwego, cięcia sanitarne czy sztuczne nasadzenia;

b) W strefie aktywnej ochrony należy ograniczyć gospodarkę leśną wyłącznie do działań wpierających przemianę lasu w kierunku bardziej naturalnego lasu liściastego lub do ochrony czynnej niektórych siedlisk, jak podmokłe łąki, doliny rzeczne i inne tereny podmokłe oraz siedliska zagrożonych roślin, zwierząt i grzybów. Działania z zakresu ochrony czynnej powinny być wyszczególnione w Zintegrowanym Planie Zarządzania;

c) Cięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu mogą być realizowane tylko w odległości 50 m od wybranych dróg i ścieżek, wytypowanych na podstawie jasnego planu oceny ryzyka;

d) Należy opracować i wdrożyć kompleksowy Plan Ochrony Przeciwpożarowej, który powinien być częścią Zintegrowanego Planu Zarządzania.

UNESCO wyraziło także swoje zaniepokojenie związane z modernizacją tzw. Drogi Narewkowskiej – a konkretnie wpływem inwestycji na ekosystem Puszczy. W związku z tym wezwano do zaprzestania jakichkolwiek prac, do momentu oceny oddziaływania drogi na środowisko.

[Więcej na temat kontrowersji wokół wycinek – oraz sporu między Koalicją Kocham Puszczę a Lasami Państwowymi – przeczytać można tutaj]

 

Z pełnym stanowiskiem UNESCO (w j. angielskim) można zapoznać się tutaj

*Wpis zaktualizowano po pojawieniu się komentarza Greenpeace Polska.

Źródła: UNESCO, Twitter/ma_golinska, WWF, ClientEarth

Zdjęcie: Shutterstock/Lijphoto

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.