Wrocław: Zielone dachy mogą zwolnić z podatku od nieruchomości

Podziel się:

Zielone dachy i ściany budynków mogą znacznie zmniejszyć podatek od nieruchomości, a nawet całkowicie z niego zwolnić. Przynajmniej we Wrocławiu. Ogrody na dachach i zielone ściany niwelują zanieczyszczenia powietrza, retencjonują wodę i zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła.

Wrocław kolejny rok z rzędu przyjął uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych. Cel uchwały to promocja zielonych dachów i ogrodów wertykalnych, czyli zielonych ścian budynków. Popularność takich rozwiązań rośnie. Według danych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w zeszłym roku z ulgi w podatku od nieruchomości skorzystało 56 osób. Natomiast w pierwszym roku obowiązywania ulgi zdecydowało się na nią jedynie 16 osób.

Zielone dachy to niższe opłaty za ogrzewanie

Wrocław jest krajowym pionierem we wspieraniu zielonych inwestycji na dachach i ścianach budynków. Ponad 5 lat temu, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadził uchwałę zachęcającą mieszkańców do tworzenia „pokrywy” roślinnej na lokalach mieszkalnych.

– Ogrody na dachach oraz zielone ściany zazieleniają miasto i wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. To także niższe opłaty za ogrzewanie – powiedziała SmogLabowi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Tłumaczy, że zielona infrastruktura jako dodatkowa izolacja podnosi efektywność energetyczną budynków. Istotnym czynnikiem jest także redukcja tzw. efektu „miejskiej wyspy ciepła”. Pokryte zielenią budynki są mniej podatne na działanie promieni słonecznych. I dlatego zdecydowanie mniej się nagrzewają podczas upałów .

Mchy, rozchodniki, trawy i rojniki

Czym jest zielony dach w świetle prawa? Przepisy określają go jako „nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 6 centymetrów (w tym maty wegetacyjnej) umożliwiającym ich wielosezonową wegetację”. Specjaliści rekomendują zasadzenie na dachach roślin takich jak np. mchy, rozchodniki, trawy oraz rojniki.

Zielona infrastruktura a retencja wody

– Ponadto zielony dach pełni funkcję retencyjną. Potrafi zatrzymać nawet 50 proc. opadów, a dach retencyjny do 100 proc. – dodaje Szymczak-Pomianowska.

Uchwała promuje nie tylko minimalizację efektu miejskiej wyspy ciepła, ale również poprawę retencji w mieście. Dotyczy to przede wszystkim obszarów, na których dominuje zabudowa wielorodzinna.

Czytaj również: Drzewa zarabiają, a korzystamy wszyscy. Policzono to w dwóch polskich miastach

Zasady zwolnień z podatku – symulacje

Jeśli zielony dach zostanie wykonany na budynku mającym maksymalnie pięć kondygnacji obowiązuje zasada proporcjonalnego zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku zielonej instalacji zajmującej 50-80 proc. powierzchni dachu. W przypadku pokrycia zielenią powierzchni większej niż 80 proc. dachu, mieszkańcy budynku całkowicie zwalnia się z podatku od nieruchomości.

Inaczej kształtują się ulgi podatkowe w przypadku budynków mających więcej niż pięć kondygnacji. Pokrycie dachu zielenią w 50-80 proc. oznacza dla mieszkańców zwolnienie „w proporcji odpowiadającej połowie stosunku powierzchni zielonego dachu do powierzchni całego dachu”. Jeśli natomiast dach zostanie pokryty zielenią na powierzchni większej niż 80 proc., mieszkania danego budynku są zwolnione z połowy podatku od nieruchomości.

Urząd Miejski Wrocławia przygotował symulacje mające na celu wyjaśnienie mieszkańcom jak działają ulgi podatkowe. Przykładem może być zielony dach zainstalowany przez mieszkańców na powierzchni 60 metrów kwadratowych, zajmujący 2/3 powierzchni całego dachu. W takim przypadku ulgi działają proporcjonalnie. Mieszkanie liczące 42 metry kwadratowe będzie zwolnione z podatku w 2/3, więc ulga obejmie 28 metrów kwadratowych takiego lokalu.

Zielone ściany a zwolnienie z podatku

Dla ogrodów wertykalnych, potocznie zwanych zielonymi ścianami, obowiązują inne zasady rozliczeń podatku od nieruchomości. Wysokość ulgi również jest uzależniona od powierzchni pokrytej zielenią. Ustalono trzy pułapy ulg podatkowych.

Ulgi podatkowe to odpowiednio 20, 25 oraz 50 proc. powierzchni lokalu w przypadku nasadzeń o powierzchni kolejno do 30, 30-45 oraz powyżej 45 metrów kwadratowych. Ulga będzie więc sięgała 50 proc. w przypadku nasadzenia większego niż 45 metrów kwadratowych. Dobrze obrazuje to przykład 100-metrowego lokalu, na ścianie którego wykonano zielone nasadzenia o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Zwolnienie z podatku obejmie wtedy 20 metrów kwadratowych.

Zielone dachy i ściany coraz popularniejsze

Jak powiedział SmogLabowi Grzegorz Rajter z Wydziału Komunikacji Społecznej Departamentu Prezydenta Wrocławia, zielone rozwiązania z roku na rok zyskują na popularności. W pierwszym roku obowiązywania uchwały skorzystało z niej tylko 16 osób, podczas gdy w minionym roku było to już 56 osób. Uchwała obowiązuje do końca 2027 r.

Czytaj również: Miejskie wyspy ciepła. Jak z nimi walczyć? [10 wskazówek]

Zdjęcie: josefkubes/Shutterstock

Podziel się: