Udostępnij

Zrobili listę zaniechań i zaniedbań. Domagają się dymisji

22.01.2024

Domagają się odwołania dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jego zastępców i kierowników. Skarga na RDOŚ w Krakowie trafiła wczoraj do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szefowej tego resortu Pauliny Hennig-Kloski. Wczoraj przed siedzibą tej instytucji odbył się kolejny protest organizacji ekologicznych. Te oprócz zmiany dyrekcji RDOŚ, chcą również zmian w prawie.

To kolejny taki protest przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. W 2022 roku organizacje pozarządowe wymieniły 7 przykładów zaniechań i zaniedbań. Tym razem jest ich aż 14.

Lista 14 zaniechań i zaniedbań RDOŚ

 • Uzgodnienie pozostających ze sobą w sprzeczności projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” i użytku ekologicznego “Łąki nad Rudawą”
 • Przewlekłe i mało rzetelne prowadzenie postępowania w sprawie wystąpienia na Potoku Olszanickim szkody w środowisku w wodach, w powierzchni ziemi oraz w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych, w związku z zanieczyszczeniem Potoku wprowadzanymi do niego ściekami.
 • Brak reakcji na katastrofę przyrodniczą i społeczną na obszarze Zachodniej Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego związaną z likwidacją kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”.
 • Brak kontroli w zakresie stanu środowiska w rejonie kombinatu metalurgicznego Arcelor Mittal Poland w Nowej Hucie i bezczynność wobec wniosku o zagrożenie szkodą w środowisku.
 • Wyrażenie zgody na umyślne niszczenie siedlisk oraz umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczych okazów kruszczyka szerokolistnego, buławnika wielokwiatowego, buławnika mieczolistnego oraz pokrzyka wilczej jagody z terenu Leśnictwa Dubie.
 • Brak należytego postępowania w sprawie wniosku o poszerzenie obszaru rezerwatu przyrody „Madohora”.
 • Brak należytego postępowania w sprawie wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody “Mała Puszcza Kleszczowska”.
 • Wyrażenie zgody na inwestycje narciarskie mimo znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Tatry PLC120001.
 • Wyrażenie zgody na inwestycję narciarską pn. „Budowa Centrum Przyrodniczo – Rekreacyjnego „Jarmuta”.
 • Wydawanie przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawierających konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych (znak: 00.4210.8.2015.JS i 00.420.2.86.2018.TŚ)
 • Stosowanie w Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach nieostrych sformułowań, które nie dają konkretnych i weryfikowalnych warunków i środków ochrony przyrody.
 • Dopuszczenie do zniszczenia siedlisk i umyślnego zabijania osobników chomika europejskiego przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Szczepanowice – Widoma.
 • Wadliwie przeprowadzone postępowanie szkodowe w sprawie katastrofy na rzece Wildze oraz brak wyjaśnienia przyczyn masowej śmierci ryb i innych organizmów wodnych.
 • Niewłaściwe prowadzenie postępowań w sprawach robót hydrotechnicznych na rzekach Małopolski.

„Ile lat mamy czekać?”

Jesteśmy tutaj dlatego, że RDOŚ umarza praktycznie wszystkie postępowania, wiele ciągnie się latami i nie jest nic prowadzone do końca. Chcemy, aby to się zmieniło – wyjaśnia Paweł Chodkiewicz wędkarz i Strażnik Rzek WWF. Nasze gorące tematy to m.in. zatrute tereny w Nowej Hucie, likwidacja rzeki Sztoły, zatruty potok Olszanicki przez ścieki z lotniska, zaorane łąki na Klinach, czy brak należytego postępowania w sprawie wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody “Mała Puszcza Kleszczowska” – wymienia Cecylia Malik.

Chodzi m.in. o umorzenia tzw. szkód w środowisku – tłumaczą protestujący. RDOŚ cały czas zasłania się tym, że ustawa szkodowa taka jest i nie działa. No dobrze, więc ile lat mamy czekać, aż ktoś zmieni ustawę szkodową i dlaczego RDOŚ i GDOŚ, te instytucje same nie przygotują dokumentów do zmiany tej ustawy, bo wiedzą co nie działa? – pyta Paweł Augustynek-Halny z Koalicji Ratujmy Rzeki. Cały czas wystawiają się oprócz presji inwestorskiej i politycznej również na presję społeczną, bo cały czas mówią, nie to nie była szkoda w środowisku, umarzamy! A ludzie nie rozumieją tego, bo widzą tę szkodę. No więc, skoro prawo nie działa, trzeba je zmienić!

Domagamy się nowej dyrekcji i nowej rzetelnej kontroli RDOŚ w Krakowie – mówi Anna Treit z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dwa lata temu tutaj też mieliśmy taki protest, teraz liczymy na nowe ministerstwo i Panią minister Paulinę Hennig-Kloskę, na nowych dyrektorów RDOŚ, że rozpatrzą naszą skargę ponownie i przychylnie, zwłaszcza że ilość spraw zwiększyła się dwukrotnie – przyznaje Treit.

Autor

Przemysław Błaszczyk

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.