Udostępnij

Co łączy jakość powietrza i COVID-19? Raport Parlamentu Europejskiego

21.01.2021

Raport Parlamentu Europejskiego podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat związku jakości powietrza i pandemii COVID-19. Eksperci odpowiedzialni za dokument podkreślają m.in. że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia prowadzi do wielu przewlekłych chorób, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu. Niebezpieczne jest jednak także krótkotrwałe narażenie na smog, które może m.in. zwiększać ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami.

Raport o związkach między problemem zanieczyszczeń powietrza a rozwojem pandemii COVID-19 przygotował zespół ekspertów współpracujących z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Czytaj także: Gęsty smog na czwartą rocznicę ogłoszenia przez rząd walki ze smogiem

Główne wnioski płynące z opracowania koncentrują się wokół oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie w ujęciu długo- i krótkoterminowym.

Po pierwsze, autorzy raportu zwracają uwagę, że zła jakość powietrza przyczynia się do zapadania na przewlekłe choroby, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), cukrzyca, rak płuc oraz schorzenia związane z sercem. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, który prowadzić może do hospitalizacji, a także śmierci.

Czytaj także: Gdyby jakość powietrza była lepsza, na COVID-19 umarłoby o 28% mniej Polaków

Z drugiej strony eksperci ENVI podkreślają, że nawet krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może obniżać odporność dróg oddechowych wobec wirusów i bakterii.

Istnieją przy tym uzasadnione podejrzenia, że ryzyko to dotyczy także zakażenia SARS-CoV-2. Związek ten wymaga jednak lepszego zbadania, które pozwoli rozróżnić wpływ jakości powietrza od innych czynników, takich jak m.in. gęstość zaludnienia. Autorzy opracowania wyrażają nadzieję, że w najbliższych latach pozwolą na to zaawansowane analizy statystyczne, oparte na rosnącej ilości dostępnych danych.

Czytaj także: Naukowcy z USA: narażenie na smog zwiększa ryzyko infekcji i zgonu z powodu COVID-19

Kwestia jakości powietrza jest ważna nie tylko w przypadku ryzyka choroby, ale i zmagania się z jej długotrwałymi skutkami. Eksperci ENVI zwracają uwagę, że wielu ozdrowieńców zmaga się z powikłaniami, które obejmują układ oddechowy, serce oraz inne narządy. Istnieją obawy, że długo- i krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza grożą pogorszeniem się stanu wielu chorych. Podkreślono, że w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w szpitalach na ogół notuje się zwiększoną liczbę przyjęć z powodu schorzeń układu oddechowego i serca.

_

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/MikeDotta

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.