Co łączy jakość powietrza i COVID-19? Raport Parlamentu Europejskiego

Podziel się:

Raport Parlamentu Europejskiego podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat związku jakości powietrza i pandemii COVID-19. Eksperci odpowiedzialni za dokument podkreślają m.in. że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia prowadzi do wielu przewlekłych chorób, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu. Niebezpieczne jest jednak także krótkotrwałe narażenie na smog, które może m.in. zwiększać ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami.

Raport o związkach między problemem zanieczyszczeń powietrza a rozwojem pandemii COVID-19 przygotował zespół ekspertów współpracujących z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Czytaj także: Gęsty smog na czwartą rocznicę ogłoszenia przez rząd walki ze smogiem

Główne wnioski płynące z opracowania koncentrują się wokół oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie w ujęciu długo- i krótkoterminowym.

Po pierwsze, autorzy raportu zwracają uwagę, że zła jakość powietrza przyczynia się do zapadania na przewlekłe choroby, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), cukrzyca, rak płuc oraz schorzenia związane z sercem. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, który prowadzić może do hospitalizacji, a także śmierci.

Czytaj także: Gdyby jakość powietrza była lepsza, na COVID-19 umarłoby o 28% mniej Polaków

Z drugiej strony eksperci ENVI podkreślają, że nawet krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może obniżać odporność dróg oddechowych wobec wirusów i bakterii.

Istnieją przy tym uzasadnione podejrzenia, że ryzyko to dotyczy także zakażenia SARS-CoV-2. Związek ten wymaga jednak lepszego zbadania, które pozwoli rozróżnić wpływ jakości powietrza od innych czynników, takich jak m.in. gęstość zaludnienia. Autorzy opracowania wyrażają nadzieję, że w najbliższych latach pozwolą na to zaawansowane analizy statystyczne, oparte na rosnącej ilości dostępnych danych.

Czytaj także: Naukowcy z USA: narażenie na smog zwiększa ryzyko infekcji i zgonu z powodu COVID-19

Kwestia jakości powietrza jest ważna nie tylko w przypadku ryzyka choroby, ale i zmagania się z jej długotrwałymi skutkami. Eksperci ENVI zwracają uwagę, że wielu ozdrowieńców zmaga się z powikłaniami, które obejmują układ oddechowy, serce oraz inne narządy. Istnieją obawy, że długo- i krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza grożą pogorszeniem się stanu wielu chorych. Podkreślono, że w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w szpitalach na ogół notuje się zwiększoną liczbę przyjęć z powodu schorzeń układu oddechowego i serca.

_

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/MikeDotta

Podziel się: