Nowelizacja „rozporządzenia kotłowego”. Trudniej ma być handlować „kopciuchami”

3674
0
Podziel się:
Nowelizacja rozporządzenia kotłowego. Trudniej ma być handlować kopciuchami

Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała nowelizację tzw. „rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana ma celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, a więc sprzedaży wysokoemisyjnych kotłów pod pozorem np. wykorzystywania ich do ogrzewania wody.

„Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce” – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Na Twitterze nowelizacją chwali się również Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”:

Przeciwko obchodzeniu przepisów

O projekcie zmiany „rozporządzenia kotłowego” pisaliśmy już w listopadzie, kiedy MPiT dokonało notyfikacji projektu Komisji Europejskiej.

Teraz dokument został podpisany i już wkrótce możliwe będzie zweryfikowanie, czy faktycznie regulacje ograniczą handel tzw. „kopciuchami”. Do tej pory, pomimo wprowadzanych regulacji, handel wysokoemisyjnymi kotłami  nadal miał miejsce.

Główną zmianą, wprowadzoną w ramach nowelizacji, jest rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia zasilane biomasą (z wyłączeniem balotów słomy) oraz urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej. Według ministerstwa ma to pozwolić na wyeliminowanie z obrotu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu, sprzedawanych pod pozorem takiego zastosowania.

„Na pewno zmiany zmniejszą skalę tego zjawiska, ponieważ eliminowana jest część wyłączeń, które można było z łatwością wykorzystywać, by obchodzić prawo w jego obecnym kształcie” – komentował dla nas nowelizację, jeszcze na etapie notyfikacji KE, Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold. Szerszy komentarz odnośnie nowelizacji znaleźć można tutaj.

Zmiana wprowadzona w rozporządzeniu odpowiada postulatom Polskiego Alarmu Smogowego, który wielokrotnie krytykował nieszczelność obowiązujących wcześniej rozwiązań.

„Teraz potrzebujemy jeszcze zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zezwalające Inspekcji Handlowej na karanie osób nie przestrzegających rozporządzenia. Stosowne zmiany, zakładające kary nawet to 100 000 zł dla nieuczciwych sprzedawców, są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Mamy nadzieję, że ta niezbędna nowelizacja POŚ zostanie szybko zatwierdzona” – podkreśla Andrzej Guła z PAS.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu

Zmodyfikowane zostało ponadto pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowe przepisy mają utrudnić wprowadzanie do obrotu „kopciuchów” poprzez aukcje internetowe, a także handel nimi na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

MPiT wprowadziło ponadto dodatkowe wymagania odnośnie kotłów wielopaleniskowych. Tego typu kotły, z zasilaniem ręcznym, posiadać będą musiały zbiornik akumulacyjny oraz system oczyszczania spalin.

Znowelizowany dokument doprecyzowuje także obowiązek spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, który od teraz ujęty będzie bezpośrednio w treści rozporządzenia.

 

Z pełną treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Źrodło: MPiT, PAS

Shutterstock/MikeDotta

*  Tekst został zaktualizowany 26.02.2019, po pojawieniu się treści rozporządzenia w Dzienniku Ustaw oraz oficjalnego komentarza Polskiego Alarmu Smogowego.

 

Czytaj także: 80 proc. węglowych instalacji grzewczych w Małopolsce to „kopciuchy”. Prawie 5 proc. ludzi przyznaje, że pali miałem

Podziel się: