Udostępnij

Nowelizacja „rozporządzenia kotłowego”. Trudniej ma być handlować „kopciuchami”

25.02.2019

Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała nowelizację tzw. „rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana ma celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, a więc sprzedaży wysokoemisyjnych kotłów pod pozorem np. wykorzystywania ich do ogrzewania wody.

„Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce” – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Na Twitterze nowelizacją chwali się również Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”:

Przeciwko obchodzeniu przepisów

O projekcie zmiany „rozporządzenia kotłowego” pisaliśmy już w listopadzie, kiedy MPiT dokonało notyfikacji projektu Komisji Europejskiej.

Teraz dokument został podpisany i już wkrótce możliwe będzie zweryfikowanie, czy faktycznie regulacje ograniczą handel tzw. „kopciuchami”. Do tej pory, pomimo wprowadzanych regulacji, handel wysokoemisyjnymi kotłami  nadal miał miejsce.

Główną zmianą, wprowadzoną w ramach nowelizacji, jest rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia zasilane biomasą (z wyłączeniem balotów słomy) oraz urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej. Według ministerstwa ma to pozwolić na wyeliminowanie z obrotu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu, sprzedawanych pod pozorem takiego zastosowania.

„Na pewno zmiany zmniejszą skalę tego zjawiska, ponieważ eliminowana jest część wyłączeń, które można było z łatwością wykorzystywać, by obchodzić prawo w jego obecnym kształcie” – komentował dla nas nowelizację, jeszcze na etapie notyfikacji KE, Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold. Szerszy komentarz odnośnie nowelizacji znaleźć można tutaj.

Zmiana wprowadzona w rozporządzeniu odpowiada postulatom Polskiego Alarmu Smogowego, który wielokrotnie krytykował nieszczelność obowiązujących wcześniej rozwiązań.

„Teraz potrzebujemy jeszcze zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zezwalające Inspekcji Handlowej na karanie osób nie przestrzegających rozporządzenia. Stosowne zmiany, zakładające kary nawet to 100 000 zł dla nieuczciwych sprzedawców, są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Mamy nadzieję, że ta niezbędna nowelizacja POŚ zostanie szybko zatwierdzona” – podkreśla Andrzej Guła z PAS.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu

Zmodyfikowane zostało ponadto pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowe przepisy mają utrudnić wprowadzanie do obrotu „kopciuchów” poprzez aukcje internetowe, a także handel nimi na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

MPiT wprowadziło ponadto dodatkowe wymagania odnośnie kotłów wielopaleniskowych. Tego typu kotły, z zasilaniem ręcznym, posiadać będą musiały zbiornik akumulacyjny oraz system oczyszczania spalin.

Znowelizowany dokument doprecyzowuje także obowiązek spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, który od teraz ujęty będzie bezpośrednio w treści rozporządzenia.

 

Z pełną treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Źrodło: MPiT, PAS

Shutterstock/MikeDotta

*  Tekst został zaktualizowany 26.02.2019, po pojawieniu się treści rozporządzenia w Dzienniku Ustaw oraz oficjalnego komentarza Polskiego Alarmu Smogowego.

 

Czytaj także: 80 proc. węglowych instalacji grzewczych w Małopolsce to „kopciuchy”. Prawie 5 proc. ludzi przyznaje, że pali miałem

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.