Udostępnij

Przemysł i smog: Potrzeba kontroli zakładów, norm emisji i udziału obywateli

21.06.2021

Polski Alarm Smogowy oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza i Fundacja Frank Bold oceniły skuteczność działań rządu i samorządów w walce ze smogiem. Sprawdzamy, jak w zestawieniu wypadł przemysł, czyli ostatni obszar – obok niskiej emisji i transportu – przeanalizowany pod względem wpływu na smog w raporcie “Droga do czystego powietrza”.

Raport “Droga do czystego powietrza”, przygotowany przez Polski Alarm Smogowy, Europejskie Centrum Czystego Powietrza i Fundację Frank Bold, dotyczy skuteczności walki ze smogiem i obejmuje trzy sektory: niską emisję, transport i przemysł.

Jeśli chodzi o ostatni z nich, wnioski nie są optymistyczne. Spośród sześciu analizowanych obszarów, w czterech postęp oceniono jako niedostateczny, natomiast w jednym jako umiarkowany. W przypadku jednego prace nad zmianami w ogóle się nie rozpoczęły.

Niezbędne działania, jakie zarekomendowano w raporcie, to reforma inspekcji ochrony środowiska, zaostrzenie wymagań emisyjnych dla zakładów przemysłowych, ułatwienie obywatelom i organizacjom pozarządowym udziału w postępowaniach dotyczących zakładów przemysłowych oraz przyjęcie prawa regulującego standardy zapachowe powietrza.

Poniżej prezentujemy główne ustalenia raportu w obszarze przemysłu.

 class=
Ocena poszczególnych segmentów zawarta w raporcie „Droga do czystego powietrza”

Gospodarka przestrzenna

Autorzy i autorki raportu wskazują, że jedną z przyczyn problemów, jakie mieszkańcy wielu miejscowości mają z funkcjonowaniem przemysłu, jest chaos przestrzenny. Jak wynika z danych za 2019 rok, pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wynosi 31,2% powierzchni kraju. Dla reszty podstawę planowania stanowi decyzja administracyjna o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ).

Czytaj także: Ekspert: wentylacja miast jest istotna dla zdrowia ich mieszkańców

Nieodpowiednie zarządzanie w tym zakresie prowadzić może do niewłaściwego umiejscowienia zakładów przemysłowych oraz niekontrolowanej zabudowy kanałów przewietrzających. Niewłaściwe miejsce dla przemysłu może również niekorzystnie wpływać na ruch drogowy.

Postęp w tym zakresie oceniono jako niedostateczny, ponieważ opracowana reforma tym zakresie została zarzucona. Zapowiedziano przygotowanie nowej, jednak projekt przepisów ma trafić do Sejmu dopiero w 2022 roku.

Uciążliwości zapachowe

Mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce skarżą się na uciążliwości zapachowe związane z działaniem przemysłu w ich sąsiedztwie. Jak czytamy w dokumencie, „mimo upływu ponad 15 lat od powstania ustawy umożliwiającej wprowadzenie rozporządzenia regulującego kwestie oddziaływania zapachowego żaden dokument nie został po dziś dzień uchwalony„.

Rekomendacje płynące z raportu obejmują: opracowanie i przyjęcie kompleksowej regulacji dotyczącej standardów zapachowych jakości powietrza, metodyki jej pomiaru oraz nakazu jej uwzględniania przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących istniejących i planowanych zakładów przemysłowych.

 class=
Rekomendacje dalszych działań w obszarze przemysłu, źródło: „Droga do czystego powietrza”

Standardy emisyjne

Jeśli chodzi o obowiązujące standardy emisyjne, autorzy i autorki raportu zwracają uwagę, że w polskim prawie stosunkowo wąsko określono wiążące standardy emisyjne dla zakładów przemysłowych. Obejmują one bowiem przede wszystkim pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla. Natomiast inne substancje traktuje się wybiórczo.

Raport sugeruje, że katalog wiążących standardów emisyjnych powinien zostać poszerzony i dotyczyć jak najszerszego kręgu instalacji przemysłowych. Normy powinny być stopniowo zaostrzane.

Czytaj także: Zakład z Mielca emituje metale ciężkie, a za to nie płaci? Tak twierdzą urzędnicy

Całościowo postęp w tym zakresie oceniono jednak jako umiarkowany. „Emisje z dużych instalacji przemysłowych wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego są kompleksowo uregulowane na poziomie całej UE poprzez tzw. Konkluzje BAT. W przypadku średnich i małych instalacji konieczne jest wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach” – czytamy w dokumencie.

Udział społeczeństwa w postępowaniach

Problematyczną kwestią jest ponadto udział obywateli w postępowaniach, nawet gdy uciążliwości bezpośrednio ich dotyczą.

Postęp w tym zakresie oceniono jako niedostateczny. Nowelizacja prawa, która weszła w życie w maju 2021 roku, rozszerzyła udział społeczeństwa w postępowaniach środowiskowych. Nie objęto nią jednak postępowań , które dotyczą pozwoleń emisyjnych.

Czytaj także: Rok oddychania jak wypalenie 8000 papierosów. Skąd się bierze smog w małych miastach? [FILM]

„Prawo ochrony środowiska formułuje wiele zasad i obowiązków związanych z eksploatacją instalacji przemysłowych, które powinny być brane pod uwagę w procesie wydawania pozwolenia emisyjnego. Niestety, niemal zawsze jedyną stroną takiego postępowania jest inwestor – nie ma więc podmiotu, który mógłby domagać się zastosowania tych zasad w praktyce oraz nałożenia w pozwoleniu ambitniejszych celów w zakresie ochrony powietrza” – czytamy w dokumencie.

Raport: Kontrola przemysłu zmniejszy smog

Dwie ostatnie kwestie podjęte w raporcie dotyczą kontrolowania działalności przemysłu i odpowiedzialności karnej w przypadku naruszeń prawa. W obydwu postęp oceniono jako niedostateczny.

„Skuteczne kontrole wymagają wzmocnienia roli Inspekcji Ochrony Środowiska jako organu ścigania w sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku. Należy znacząco zwiększyć liczbę niezapowiedzianych kontroli interwencyjnych w zakładach przemysłowych odpowiedzialnych za emisję szkodliwych i uciążliwych zanieczyszczeń do powietrza” – czytamy w dokumencie.

Czytaj także: Skawina walczy o ochronę środowiska. “Żeby wielki zakład nie dostawał jedynie mandatu na 500 zł”

Dodatkowy problem stanowi kwalifikacja naruszeń prawa i związana z nimi odpowiedzialność. Okazuje się, że w zdecydowanej większości przestępstw i wykroczeń powiązanych z oddziaływaniem na środowisko nie jest możliwe zidentyfikowanie pokrzywdzonego. Ponadto, nawet bardzo poważne uchybienia, takie jak prowadzenie działalności bez wymaganego prawem pozwolenia, stanowią wyłącznie wykroczenie.

 class=
Statystyki dotyczące przestępczości w zakresie zanieczyszczania środowiska w 2019 r. źródło: „Droga do czystego powietrza”

„Skuteczne ściganie przestępstw i wykroczeń związanych z oddziaływaniem na środowisko wymaga zmiany kwalifikacji części czynów zabronionych z wykroczeń na przestępstwa. Jednocześnie należy przyznać organizacjom ekologicznym uprawnienia pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku” – rekomendują autorzy i autorki raportu.

_

Raport w wersji pełnej i skróconej oraz materiały dodatkowe są dostępne na stronach Polskiego Alarmu Smogowego:

Cały raport
Skrót raportu
Tabela z ocenami działań
Najważniejsze rekomendacje raportu

Zdjęcie: Shutterstock/Autor: Todor Stoyanov

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.