Udostępnij

Radni Warszawy przeciw projektowi o zakazie palenia węglem i biomasą

28.01.2024

Rada miasta stołecznego opowiedziała się dziś przeciwko obywatelskiemu projektowi. Dotyczył on zakazu palenia węglem i biomasą w Warszawie od 1 października 2023 roku. Wcześniej Komisja ds. Ochrony Środowiska jednogłośnie zaopiniowała go negatywnie. Aktywiści uważają, że decyzja – podjęta także głosami członków z Koalicji Obywatelskiej – stoi w sprzeczności z deklaracjami prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski obiecywał koniec z węglem w trzecim kwartale 2023 roku. W tle może być też kwestia rosnących kosztów ogrzewania. Zdaniem Przewodniczącej wspomnianej Komisji, radnej Renaty Niewiteckiej z KO, proponowany dokument był bezprzedmiotowy ze względu na zaawansowane prace nad uchwałą antysmogową po stronie Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dziś podczas sesji Rady miasta stołecznego Warszawy odbyło się głosowanie nad obywatelskim projektem dotyczącym walki z zanieczyszczeniami powietrza. 53 głosów było przeciw. Projekt poparło 4 radnych, wstrzymały od głosu się 2 osoby. Dokument zakładał zakaz palenia węglem i biomasą, a więc także drewnem, począwszy od 1 października 2023 roku.

Na niekorzyść powodzenia projektu świadczyła decyzja Komisji ds. Ochrony Środowiska. Ta jednogłośnie zaopiniowała negatywnie zaproponowany dokument. Sytuację nagłośniło w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które krytycznie ocenia działania Komisji.

Komisja ds. Ochrony Środowiska przeciw

„Wczoraj Komisja ds. Ochrony Środowiska Rady Warszawy niemal jednogłośnie opowiedziała się za propozycją przewodniczącej Renaty Niewiteckiej, Radnej m.st. Warszawy, i negatywnie zaopiniowała projekt zakazujący spalania paliw stałych (węgla i biomasy) na obszarze m. st. Warszawy od 1 października 2023 roku, co jasno pokazuje jak niewiele znaczy dla Rafał Trzaskowski i dla radnych PO i PiS czyste powietrze w Warszawie, a tym samym zdrowie i życie mieszkańców miasta” – napisano na facebookowym profilu MJN. Zdaniem organizacji spalanie paliw stałych jest sposobem pozyskiwania ciepła „rodem z XIX wieku”.

O komentarz ws. decyzji zapytaliśmy Renatę Niewitecką, Radną m. st. Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Przewodniczącą wspomnianej Komisji. „Podejmowanie takiej uchwały leży w kompetencji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Należy z całą stanowczością podkreślić fakt, że prace w Sejmiku Województwa Mazowieckiego są na bardzo zaawansowanym poziomie i podjęto już kroki dotyczące inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Przedstawiona uchwała była bezprzedmiotowa i dalece spóźniona” – ocenia Niewitecka.

Czytaj także: Koniec z dotacjami na kotły węglowe. Od 1 stycznia zmiany w programie Czyste Powietrze

„Decyzja może być oparta na atmosferze związanej z kosztami ogrzewania”

“Miasto Warszawa podejmuje bardzo intensywne działania, by wymienić 14 tysięcy kopciuchów, które pozostały. Widać jakieś światełko w tunelu. Domy mają być odwiedzane przez ekodoradców, którzy będą namawiać do skorzystania z dotacji na wymianę urządzeń. I to jest jedna strona działań ratusza. Druga to właśnie ta niezrozumiała decyzja Komisji ds. Ochrony Środowiska, która negatywnie zaopiniowała zakaz palenia węglem i drewnem. Decyzja jest dziwna, ponieważ prezydent Trzaskowski deklarował wielokrotnie w mediach, że w trzecim kwartale 2023 roku w stolicy będzie obowiązywać zakaz palenia węglem” – komentuje Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

“Obawiam się, że decyzja ta może być oparta na obecnej atmosferze związanej z kosztami ogrzewania. Rzeczywiście jest tak, że ceny gazu rosną, ale drożeje również węgiel. W wielu składach to już 1600 złotych za tonę. Jeśli Komisja zakłada, że zezwolenie na spalanie węgla i drewna w Warszawie obniży te koszty, to ja bym się nad tym poważnie zastanowił, czy to jest zasadne. Jeśli pominiemy przypadki komercyjnych cen gazu, to porównanie kosztów ogrzewania domów węglem i gazem nie musi wypadać na korzyść węgla. Decyzję Komisji uważam za szkodliwą i stawiającą w złym świetle deklaracje prezydenta Trzaskowskiego” – podkreśla Siergiej.

Czytaj także: Ceny węgla mocno w górę. Gaz może być konkurencyjny nawet po podwyżkach

Trzaskowski obiecywał zakaz palenia węglem dla Warszawy. Los drewna niepewny

Rzecznik PAS zauważa, że projekt nowelizacji uchwały antysmogowej dla Mazowsza mówi o wprowadzeniu zakazu spalania węgla dla Warszawy w terminie zapowiedzianym przez Prezydenta Trzaskowskiego. Siergiej podkreśla, że nie wiadomo jeszcze, czy w ostatecznym projekcie uchwały pojawi się zakaz spalania drewna.

„Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację Współpracy dotyczącą poprawy jakości powietrza 26 lutego 2020 r. w Warszawie. Mając na uwadze utrzymującą się niezadowalającą jakość powietrza, wyraźne oczekiwanie strony społecznej oraz prawo każdego obywatela do życia w czystym środowisku, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy deklarują podjęcie wspólnych działań, mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia występowania negatywnych skutków wynikających z jego zanieczyszczenia” – deklaruje Niewitecka z KO.

„Jako Miasto Stołeczne Warszawa zadeklarowaliśmy chęć współpracy przy planowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w pracach nad zaostrzeniem przepisów uchwały  antysmogowej, poprzez wyeliminowanie na terenie Miasta Stołecznego Warszawy węgla używanego w indywidualnych źródłach ogrzewania” – podkreśla Niewitecka. 

Czytaj także: POP dla Mazowsza. Pierwsze województwo, które zakaże używania kominków, kiedy jest smog

Spalanie drewna. Czy jest szkodliwe dla zdrowia mieszkańców?

Co o spalaniu drewna w domowych urządzeniach grzewczych mówi wiedza naukowa? Oczywiście znaczenie ma ilość tego rodzaju źródeł ciepła. Co do zasady jednak, podobnie jak w przypadku węgla, do czynienia mamy ze źródłem zanieczyszczeń. Chodzi o m.in. pyły zawieszone, benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA), czy dwutlenek siarki.

Jak wskazuje Jakub Jędrak, w kompleksowym omówieniu na łamach portalu SmogLab, ilość wielu zanieczyszczeń w dymie może bardzo mocno zależeć od rodzaju i jakości opału, szczególnie jego wilgotności. Istotny jest także typ urządzenia, w którym go spalamy. „Praktyka pokazuje jednak, że rzeczywiste emisje – na przykład z kominków – mogą być bardzo wysokie. I to nawet w kraju tak zamożnym i dbającym o swoje środowisko i obywateli jak Austria. Duży wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń mają też umiejętności i doświadczenie osoby palącej w piecu czy kominku” – możemy przeczytać w opracowaniu.

_

Zdjęcie: Orso / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.