Zdzisław Kuczma. Rybnicki Alarm Smogowy

W Rybniku z nieudolnością władz nie tańczą walca. „Dym z opon nie szkodzi? Zalegalizujmy je jako paliwo dobrej jakości”

Gdy chodzi o troskę o jakość powietrza, to w Rybniku działa się z rozmachem i fantazją, które są tak duże, jak złe jest powietrze w tym śląskim mieście. A to rybniczanie pozwą Polskę z powodu smogu i kiedy coś nie wyjdzie to pozew powtórzą. A to nagrają świetne wideo. Zaglądną do prokuratury. Albo sprowadzą rzecz do absurdu tak, że od razu widać, jak absurdalnie działa kraj. (więcej…)

luzino marsz protest wejherowski alarm smogowy

Smog to problem także na Pomorzu. W Luzinie k. Wejherowa odbył się antysmogowy marsz

14 listopada w Luzinie na Pomorzu odbył się marsz. Marsz niezwykły, bo antysmogowy i proekologiczny – zorganizowany w Dzień Czystego Powietrza w niewielkiej miejscowości obok Wejherowa.

O niedawnym marszu, a także pomorskim problemie zanieczyszczeń powietrza, rozmawiałem z Tomaszem Nowakiem z Wejherowskiego Alarmu Smogowego.

(więcej…)

Łupki szkodzą powietrzu.

Łupki szkodzą powietrzu. Szczelinowanie zwiększa emisję m.in. tlenków azotu i LZO

Brytyjski rząd „zakopał” raport, z którego wynika, że szczelinowanie hydrauliczne przyczynia się do poważnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Dokument został ujawniony dopiero po trzech latach od momentu powstania – już po zatwierdzeniu nowych ram prawnych dotyczących wydobycia gazu łupkowego i przyznaniu pierwszej koncesji na fracking. (więcej…)

Jakość powietrza w Krakowie. Źródło: Kraków.pl

Władze lokalne mogą wprowadzać własne progi informowania o smogu. Przykładem jest Małopolska

Kwestie związane z informowaniem mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza są w Polsce uregulowane odgórnie, na poziomie ogólnokrajowym. Władze samorządowe (różnego szczebla) mogą jednak wprowadzać  własne rozwiązania – odpowiadające lokalnej specyfice problemu i uzupełniające decyzje władz centralnych. Tak dzieje się m.in. w województwie małopolskim.

(więcej…)

Poznań Smogowa Mapa Polski

Gmina w Małopolsce została dwa razy oszukana na jakości węgla. Jak nie dać się nieuczciwym sprzedawcom?

W kontekście jakości powietrza wiele mówi się o braku należytej kontroli – dotyczącej palenisk czy sprzedawanego w składach węgla. Wielu gminom, nie bez przyczyny, zarzuca się opieszałość lub bezczynność. Okazuje się jednak, że zadanie to nie jest łatwe, nawet w przypadku chęci i zaangażowania ze strony władz samorządowych.

O tym, jakie trudności można napotkać chcąc skutecznie skontrolować zakupiony węgiel, opowiedział mi Łukasz Bylicki – kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Gminy Jabłonka. Rozmowa dotyczyła kontroli jakości węgla kupowanego na użytek budynków gminnych.

(więcej…)

Aglomeracja krakowska. 20.00. Fot. Airly.

“Trujmiasto”: smog w aglomeracji krakowskiej godzina po godzinie

Tak zwane “czujniki lowcostowe” mają swoje ograniczenia. Wśród nich jest umiarkowana dokładność pomiarów. Ale mają też swoje bardzo duże plusy. W tym największy taki, że dzięki ich dużej ilości oraz plastycznym prezentacjom pomiarów, w których celuje szczególnie mapa przygotowana przez Airly, pokazują, jak powietrze zmienia się “w czasie”. (więcej…)