Watykan chce być neutralny dla klimatu do 2050 roku. Kolejne kraje zapowiadają ograniczenie emisji

Podziel się:
Watykan klimat

Przy okazji piątej rocznicy ustanowienia Porozumienia Paryskiego odbyło się spotkanie Climate Ambition Summit. Dyskutowano o celach klimatycznych poszczególnych państw, w tym najnowszych deklaracjach, które padły m.in. ze strony Etiopii, Korei Południowej i Watykanu. „Nadszedł czas, by zmienić kierunek. Nie okradajmy młodszych pokoleń z nadziei na lepszą przyszłość” – mówił podczas spotkania papież Franciszek.

W związku z piątą rocznicą przyjęcia Porozumienia Paryskiego dyskutowano o postępach w realizacji jego postanowień oraz deklaracjach klimatycznych poszczególnych państw.

Rozmawiano między innymi o zaangażowaniu najbogatszych państw w walkę o powstrzymanie zmian klimatu. „Jak dotąd członkowie G20 w ramach swoich pakietów stymulacyjnych i ratunkowych wydają o połowę więcej na sektory związane z paliwami kopalnymi, niż na czystą energię. To nie do przyjęcia” – mówił podczas spotkania Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ.

„Biliony dolarów potrzebnych na odbudowę po COVID to pieniądze, które pożyczamy od kolejnych pokoleń” – podkreślał Guterres, zwracając uwagę na konieczność zadbania o los tych, którzy będą zamieszkiwać Ziemię w przyszłości.

„Choć wszystkie te deklaracje ambicji dodają otuchy, to nie wystarczy”

Uczestnicy szczytu zwracali także uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się liczne zapowiedzi dążenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku, m.in. ze strony Korei Południowej, Etiopii i Watykanu. Argentyna zapowiedziała, że swój plan ograniczenia emisji przedstawi w połowie 2021 roku, natomiast Pakistan poinformował, że zatrzyma rozbudowę mocy zainstalowanych w elektrowniach węglowych.

Swoje strategie w ostatnich miesiącach zapowiedziały ponadto m.in. Japonia oraz Chiny. Ambitniejszy kurs przed kilkoma dniami przyjęła także Unia Europejska. Wiele zależy także od decyzji, które podejmie nowa administracja w Stanach Zjednoczonych (będących drugim, po Chinach, największym emitentem CO2).

Czytaj także: Unia Europejska ogranicza emisje, ale starania spowalnia kilka krajów. W tym Polska

Szef brytyjskiej prezydencji COP podkreślał jednak, że starania nadal nie są wystarczające. „Czy na tym szczycie poczyniliśmy jakieś prawdziwe postępy? Odpowiedź na to brzmi: tak. Ale czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby skierować świat na drogę ograniczenia ocieplenia poniżej 1,5 stopnia? Aby ochronić ludzi i przyrodę przed skutkami zmian klimatu? Aby urzeczywistnić Porozumienie Paryskie? Przyjaciele, musimy być szczerzy wobec siebie, odpowiedź na to pytanie brzmi obecnie: nie. Choć wszystkie te deklaracje ambicji dodają otuchy, to nie wystarczy” – Alok Sharma, prezydent COP26.

Papież ogłasza plany Watykanu i apeluje o zmianę kierunku

W nagraniu przesłanym do uczestników szczytu papież Franciszek zadeklarował, że Watykan jako państwo-miasto chce osiągnąć zerową emisyjność netto do 2050 roku. Wspomniał w tym kontekście m.in. o promowaniu efektywności energetycznej, promowaniu zrównoważonego transportu, wspieraniu ponownego zalesiania.

Czytaj także: Papież Franciszek: „Czas, aby porzucić uzależnienie od paliw kopalnych”

„Nadszedł czas, by zmienić kierunek” – powiedział papież na koniec wystąpienia. „Nie okradajmy młodszych pokoleń z nadziei na lepszą przyszłość” – podkreślił. W kontekście ochrony klimatu Franciszek podkreślił, że konieczne jest, by troskę o dobro wspólne stawiać w centrum polityk krajowych i międzynarodowych, promując model zrównoważonej produkcji.

Podkreślił także potrzebę edukacji i promowania „modelu zrównoważonego rozwoju, skupionego na braterstwie i sojuszu między ludźmi i środowiskiem”. Papież zaznaczył, że Stolica Apostolska chce wspierać w tych działaniach szkoły i uczelnie katolickie. Uczęszcza do nich ponad 70 milionów uczniów i studentów na świecie.

_

Zdjęcie: Shutterstock/Pajor Pawel

Podziel się: